Sti

Flere værktøjer    Registreredes profil

Learn To Be Free Onlus APS

Identifikationsnummer i registret: 97949802574-12
Registreringsdato: 02/11/2009 15:50:14

Oplysningerne om denne enhed blev senest ændret den: 13/02/2015 11:02:55
Seneste årlige opdatering: 13/02/2015 11:02:55
Næste ajourføring skal senest ske den: 13/02/2016

    Registrerede: Organisation eller selvstændig

Learn To Be Free Onlus APS

LTBF

Associazione di Promozione sociale Onlus

    Kategori

II - Internt ansatte lobbyister og fag-, virksomheds- og brancheforeninger

Andre organisationer

    Kontaktoplysninger

Via del Governo Vecchio, 3
00186 Roma
ITALIEN

(+39 06) 68408111

    Juridisk ansvarlig

Irene Pivetti

Presidente

    Person med ansvar for forbindelser med EU

Irene Pivetti

Presidente

    Mål og opgaver

Promuovere nuove opportunità di lavoro, con particolare attenzione all'inserimento di persone in difficoltà economica, sociale, culturale. A tal fine, LTBF sostiene e supporta le aziende nello sviluppo di progetti finalizzati, ap¬punto, alla creazione di opportunità lavorative, con attenzione prioritaria alle esigenze e alle risorse del territorio. In campo internazionale, LTBF promuove progetti di cooperazione altrettanto finalizza¬ti alla creazione di opportunità di lavoro.

verdensplan

    Aktiviteter, der er omfattet af registret

Occupazione e affari sociali
Imprese
Commercio


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

-

    Antal personer, der deltager i de aktiviteter, der er beskrevet i feltet ovenfor

25%: 5

5

1,2

    Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

    Interesseområder

 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Energi
 • Erhverv
 • Film, tv, radio og medier
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Handel
 • Humanitær bistand
 • Informationssamfundet
 • Kultur
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Uddannelse
 • Unge

    Medlemskab og tilhørsforhold

    Finansielle oplysninger

01/2010  -  12/2010

< 9.999  

Ingen støtte fra EU-institutionerne i det seneste afsluttede regnskabsår.

    Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.