Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Learn To Be Free Onlus APS

Identifikationsnummer i registret: 97949802574-12
Registreringsdato: 02-11-09 15:50:14

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 07-10-13 13:05:05
Seneste årlige opdatering 07-10-13 13:05:05


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Learn To Be Free Onlus APS
Forkortelse: LTBF
Retlig form: Associazione di Promozione sociale Onlus
Websted: http://www.ltbf.it

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Andre lignende foreninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Irene Pivetti
Stilling: Presidente

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Irene Pivetti
Stilling: Presidente

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: del Governo Vecchio  3
00186 Roma
ITALIEN
Telefonnr.: (+39 06) 68408111
Faxnummer: (+) 
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Promuovere nuove opportunità di lavoro, con particolare attenzione all'inserimento di persone in difficoltà economica, sociale, culturale. A tal fine, LTBF sostiene e supporta le aziende nello sviluppo di progetti finalizzati, ap¬punto, alla creazione di opportunità lavorative, con attenzione prioritaria alle esigenze e alle risorse del territorio. In campo internazionale, LTBF promuove progetti di cooperazione altrettanto finalizza¬ti alla creazione di opportunità di lavoro.
Organisationen har interesser på:
 • verdensplan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 1
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


-

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Beskæftigelse og sociale anliggender
 • Energi
 • Erhverv
 • Film, tv, radio og medier
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Handel
 • Humanitær bistand
 • Informationssamfundet
 • Kultur
 • Landbrug og udvikling af landdistrikter
 • Miljø
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Uddannelse
 • Unge

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2010 - 12/2010
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.