Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

FAR

Identifikavimo numeris Registre: 97816013396-78
Registracijos data: 10.4.1 13.51.47

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.3.31 16.31.19
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.3.31 16.31.19


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: FAR
Akronimas:
Teisinis statusas: Ideell förening
Svetainė: http://www.far.se

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Dan Brännström
Pareigos: Generalsekreterare

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Helene Agélii
Pareigos: Chefsjurist

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Kungsbron  2
Pašto dėžutė: 6417
11382 Stockholm
ŠVEDIJA
Telefono numeris: (+46 8) 506 112 00
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Uppdrag: Att hjälpa branschen göra nytta för näringsliv och samhälle, genom att bl.a. bedriva:
•utveckling av god yrkessed och annan relevant normgivning
•kompetensutveckling genom vidare utbildning, rådgivning och erfarenhetsutbyte
•opinionsbildning genom påverkan vid t.ex. lagstiftning och annan reglering
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


I arbetet med att påverka EUs beslutsprocesser kring det så kallade revisionspaketet har FAR arbetat utifrån ett Position Paper som visar de ställningstaganden som FARs styrelse har gjort. Där menar man bl.a. att hela revisions- och rådgivningsbranschen måste genomsyras av ansvar, relevans och öppenhet.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Įmonės
 • Klimato politika
 • Mokesčiai
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
NRF, FEE, IFAC

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 05/2012 - 04/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: 10 000 €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.