Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

FAR

Identifikavimo numeris Registre: 97816013396-78
Registracijos data: 01/04/2010 13:51:47

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 31/03/2014 16:31:19
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 31/03/2014 16:31:19

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

FAR

Ideell förening

    Registracijos kategorija

II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos

Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

    Kontaktinė informacija

Kungsbron, 2
Pašto dėžutė: 6417
11382 Stockholm
ŠVEDIJA

(+46 8) 506 112 00

(+) 

    Teisiškai atsakingas asmuo

Dan Brännström

Generalsekreterare

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Helene Agélii

Chefsjurist

    Tikslai ir uždaviniai

Uppdrag: Att hjälpa branschen göra nytta för näringsliv och samhälle, genom att bl.a. bedriva:
•utveckling av god yrkessed och annan relevant normgivning
•kompetensutveckling genom vidare utbildning, rådgivning och erfarenhetsutbyte
•opinionsbildning genom påverkan vid t.ex. lagstiftning och annan reglering

  • valstybės
  • regioninio / vietos

    Veikla

I arbetet med att påverka EUs beslutsprocesser kring det så kallade revisionspaketet har FAR arbetat utifrån ett Position Paper som visar de ställningstaganden som FARs styrelse har gjort. Där menar man bl.a. att hela revisions- och rådgivningsbranschen måste genomsyras av ansvar, relevans och öppenhet.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Biudžetas
  • Ekonomikos ir finansų reikalai
  • Įmonės
  • Klimato politika
  • Mokesčiai
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

NRF, FEE, IFAC

    Finansiniai duomenys

05/2012  -  04/2013

10 000 €

0 €

0 €

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.