Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

FAR

Identifikavimo numeris Registre: 97816013396-78
Registracijos data: 01/04/2010 13:51:47

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 24/03/2015 16:29:52
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 24/03/2015 16:29:52
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 24/03/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

FAR

Ideell förening

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Kungsbron, 2
Pašto dėžutė: 6417
11382 Stockholm
ŠVEDIJA

(+46 8) 506 112 00

    Teisiškai atsakingas asmuo

Dan Brännström

Generalsekreterare

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Helene Agélii

Chefsjurist

    Tikslai ir uždaviniai

Uppdrag: Att hjälpa branschen göra nytta för näringsliv och samhälle, genom att bl.a. bedriva:
•utveckling av god yrkessed och annan relevant normgivning
•kompetensutveckling genom vidare utbildning, rådgivning och erfarenhetsutbyte
•opinionsbildning genom påverkan vid t.ex. lagstiftning och annan reglering

  • valstybės
  • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Revisionspaketets implementering (EU Audit reform)
Direktivet och förordnandet
Bolagsstyrning


 

Non

Non

Non

Non

Non

Se ovan

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

25%: 2

2

0,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Biudžetas
  • Ekonomikos ir finansų reikalai
  • Įmonės
  • Klimato politika
  • Mokesčiai
  • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

NRF, FEE, IFAC

    Finansiniai duomenys

05/2013  -  04/2014

10 000 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.