Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Alliance for European Diabetes Research

Numer identyfikacyjny w rejestrze 97801907301-17
Data rejestracji: 11-11-30 16:43:17

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-11-18 11:34:25
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-11-18 11:34:25


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Alliance for European Diabetes Research
Nazwa skrócona: EURADIA
Status prawny: Non profit association VR 9885 registered at Court of Duesseldorf
Strona internetowa: http://www.EURADIA.org

Sekcje

Sekcja: III - Organizacje pozarządowe
A dokładniej: Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Stumvoll Michael
Pełniona funkcja: Chairman

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię:   Sarah Hills
Pełniona funkcja: Executive Director

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Gerresheimer Landstrasse  71
40627 Duesseldorf
NIEMCY
Numer telefonu: (+49) 341 97 13380
Numer faksu: (+49) 341 97 13389
Inne dane kontaktowe: Contact to Executive Director at UK office +44 (0) 1403 276363

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: As a unique alliance of NGOs and healthcare companies, EURADIA's mission is to improve the lives of people affected by diabetes both now and in the future, through advocacy of diabetes research in Europe at the highest political and societal levels of influence, by improving coordination of European diabetes Research and by shaping the allocation of resources for such research through increased awareness.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 2
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


- support for the EU Diabetes Working Group
- advocacy for diabetes research in Horizon 2020

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • edukacja
 • komunikacja społeczna
 • konsumenci
 • przedsiębiorstwa
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Struktura

Łączna liczba należących do organizacji osób fizycznych: 0
Liczba organizacji członkowskich: 15
Organizacje członkowskie (Liczba członków:) :
 • European Association for the Study of Diabetes (4 000 Członkowie)
 • European Society for Paediatric Endocrinology (1 000 Członkowie)
 • Foundation of European Nurses in Diabetes (1 000 Członkowie)
 • German Centres for Diabetes Research (5 Członkowie)
 • International Diabetes Federation European Region (65 Członkowie)
 • Juvenile Diabetes Research Foundation International (0 Członkowie)
 • Primary Care Diabetes Europe (0 Członkowie)
 • Abbott Diabetes Care (0 Członkowie)
 • Bayer Health Care (0 Członkowie)
 • Eli Lilly and Company (0 Członkowie)
 • GlaxoSmithKline (0 Członkowie)
 • Novartis (0 Członkowie)
 • Novo Nordisk A/S (0 Członkowie)
 • Roche (0 Członkowie)
 • Sanofi (0 Członkowie)
Organizacja ma członków lub przedstawicieli w następujących krajach:
 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BUŁGARIA
 • CHORWACJA
 • CYPR
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • ESTONIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • IRLANDIA
 • LITWA
 • LUKSEMBURG
 • ŁOTWA
 • MALTA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • PORTUGALIA
 • RUMUNIA
 • SŁOWACJA
 • SŁOWENIA
 • SZWECJA
 • WĘGRY
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

Informacje uzupełniające: EURADIA is an alliance of European NGOs and healthcare companies working in the field of diabetes.

Not all the organisations are made up of 'individual' members, in some cases they are umbrella organisations with other organisations as their members. The healthcare companies do not have members.

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
- European Coalition for Diabetes
- European Forum for Good Clinical Practice

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Budżet ogólny: 145 000
w tym środki publiczne:
- ze źródeł europejskich:
- Zamówienia:
- Dotacje:
- ze źródeł krajowych:
- ze źródeł na szczeblu niższym niż krajowy:
z innych źródeł: 145 000
- darowizny:
- składki członkowskie: 145 000
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: < 50000  €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:

EURADIA has 16 member organisations who provide a contribution to belong to the alliance.
Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.