Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

Alliance for European Diabetes Research

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 97801907301-17
Data rejestracji: 30/11/2011 16:43:17

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 29/04/2015 11:42:33
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 29/04/2015 11:42:33
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 29/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Alliance for European Diabetes Research

EURADIA

Non profit association VR 9885 registered at Court of Duesseldorf

    Kategoria rejestracji

III - Organizacje pozarządowe

Organizacje pozarządowe, platformy, sieci itp.

    Dane kontaktowe

Karl-Hohmann-Straße, 1a
40599 Duesseldorf
NIEMCY

(+49) 0211 920 920

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pan  Stumvoll Michael

Chairman

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  Sarah Hills

Executive Director

    Cele i zakres obowiązków

As a unique alliance of NGOs and healthcare companies, EURADIA's mission is to improve the lives of people affected by diabetes both now and in the future, through advocacy of diabetes research in Europe at the highest political and societal levels of influence, by improving coordination of European diabetes Research and by shaping the allocation of resources for such research through increased awareness.

europejskim

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Horizon 2020


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

- support for the EU Diabetes Working Group
- advocacy for diabetes research in Horizon 2020

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

50%: 1  

1

0,5

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • budżet
 • edukacja
 • komunikacja społeczna
 • konsumenci
 • przedsiębiorstwa
 • sektor audiowizualny i media
 • sieci transeuropejskie
 • społeczeństwo informacyjne
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

0

European Association for the Study of Diabetes
European Society for Paediatric Endocrinology
Foundation of European Nurses in Diabetes
German Centres for Diabetes Research
International Diabetes Federation European Region
Juvenile Diabetes Research Foundation International
Primary Care Diabetes Europe
Abbott Diabetes Care
AstraZeneca
Boehringer Ingelheim
Eli Lilly and Company
Novo Nordisk A/S
Sanofi

 • AUSTRIA
 • BELGIA
 • BUŁGARIA
 • CHORWACJA
 • CYPR
 • CZECHY (REPUBLIKA CZESKA)
 • DANIA
 • ESTONIA
 • FINLANDIA
 • FRANCJA
 • GRECJA
 • HISZPANIA
 • HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
 • IRLANDIA
 • LITWA
 • LUKSEMBURG
 • ŁOTWA
 • MALTA
 • NIEMCY
 • POLSKA
 • PORTUGALIA
 • RUMUNIA
 • SŁOWACJA
 • SŁOWENIA
 • SZWECJA
 • WĘGRY
 • WIELKA BRYTANIA
 • WŁOCHY

- European Coalition for Diabetes
- European Forum for Good Clinical Practice

    Dane finansowe:

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

145 000 €

 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

145 000 €

145 000 €

EURADIA currently has 13 member organisations who provide a contribution to belong to the alliance.

NGO members contribute 3,000 Euro per year and Industry members contribute 20,000 Euro.

Currently our budget is around 180,000 Euro per year - these figures will be updated in Spring 2015 as we prepare our annual report to members.

During 2014 we also received grant funding from Horizon 2020 for the InterConnect project - this will be included in the updated report.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.