Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Alliance for European Diabetes Research

Inschrijvingsnummer in het register 97801907301-17
Inschrijvingsdatum: 30-11-11 16:43:17

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 18-11-13 11:34:25
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 18-11-13 11:34:25


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Alliance for European Diabetes Research
Acroniem: EURADIA
Rechtsvorm: Non profit association VR 9885 registered at Court of Duesseldorf
Website: http://www.EURADIA.org

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Stumvoll Michael
Functie: Chairman

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Sarah Hills
Functie: Executive Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Gerresheimer Landstrasse  71
40627 Duesseldorf
DUITSLAND
Telefoon: (+49) 341 97 13380
Faxnummer: (+49) 341 97 13389
Overige contactgegevens: Contact to Executive Director at UK office +44 (0) 1403 276363

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: As a unique alliance of NGOs and healthcare companies, EURADIA's mission is to improve the lives of people affected by diabetes both now and in the future, through advocacy of diabetes research in Europe at the highest political and societal levels of influence, by improving coordination of European diabetes Research and by shaping the allocation of resources for such research through increased awareness.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


- support for the EU Diabetes Working Group
- advocacy for diabetes research in Horizon 2020

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Audiovisuele sector en media
 • Begroting
 • Communicatie
 • Consumentenzaken
 • Informatiemaatschappij
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Onderzoek en technologie
 • Trans-Europese netwerken
 • Veiligheid van de voedselvoorziening
 • Vervoer
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 0
Aantal aangesloten organisaties: 15
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
 • European Association for the Study of Diabetes (4.000 Ingeschrevenen)
 • European Society for Paediatric Endocrinology (1.000 Ingeschrevenen)
 • Foundation of European Nurses in Diabetes (1.000 Ingeschrevenen)
 • German Centres for Diabetes Research (5 Ingeschrevenen)
 • International Diabetes Federation European Region (65 Ingeschrevenen)
 • Juvenile Diabetes Research Foundation International (0 Ingeschrevenen)
 • Primary Care Diabetes Europe (0 Ingeschrevenen)
 • Abbott Diabetes Care (0 Ingeschrevenen)
 • Bayer Health Care (0 Ingeschrevenen)
 • Eli Lilly and Company (0 Ingeschrevenen)
 • GlaxoSmithKline (0 Ingeschrevenen)
 • Novartis (0 Ingeschrevenen)
 • Novo Nordisk A/S (0 Ingeschrevenen)
 • Roche (0 Ingeschrevenen)
 • Sanofi (0 Ingeschrevenen)
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • BULGARIJE
 • CYPRUS
 • DENEMARKEN
 • DUITSLAND
 • ESTLAND
 • FINLAND
 • FRANKRIJK
 • GRIEKENLAND
 • HONGARIJE
 • IERLAND
 • ITALIË
 • KROATIË
 • LETLAND
 • LITOUWEN
 • LUXEMBURG
 • MALTA
 • NEDERLAND
 • OOSTENRIJK
 • POLEN
 • PORTUGAL
 • ROEMENIË
 • SLOVENIË
 • SLOWAKIJE
 • SPANJE
 • TSJECHIË
 • VERENIGD KONINKRIJK
 • ZWEDEN

Aanvullende informatie: EURADIA is an alliance of European NGOs and healthcare companies working in the field of diabetes.

Not all the organisations are made up of 'individual' members, in some cases they are umbrella organisations with other organisations as their members. The healthcare companies do not have members.

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
- European Coalition for Diabetes
- European Forum for Good Clinical Practice

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 145.000
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 145.000
- giften:
- contributies van de leden: 145.000
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

EURADIA has 16 member organisations who provide a contribution to belong to the alliance.
Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.