Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Alliance for European Diabetes Research

Identifikační číslo v rejstříku: 97801907301-17
Datum registrace: 30/11/2011 16:43:17

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 29/04/2015 11:42:33
Datum poslední roční aktualizace je: 29/04/2015 11:42:33
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 29/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Alliance for European Diabetes Research

EURADIA

Non profit association VR 9885 registered at Court of Duesseldorf

    Oddíl Registrace

III - Nevládní organizace

nevládní organizace, platformy a sítě a podobné subjekty

    Kontaktní údaje

Karl-Hohmann-Straße, 1a
40599 Duesseldorf
NĚMECKO

(+49) 0211 920 920

    Osoba s právní odpovědností

pan  Stumvoll Michael

Chairman

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Sarah Hills

Executive Director

    Cíle a úkoly

As a unique alliance of NGOs and healthcare companies, EURADIA's mission is to improve the lives of people affected by diabetes both now and in the future, through advocacy of diabetes research in Europe at the highest political and societal levels of influence, by improving coordination of European diabetes Research and by shaping the allocation of resources for such research through increased awareness.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Horizon 2020


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

- support for the EU Diabetes Working Group
- advocacy for diabetes research in Horizon 2020

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 1  

1

0,5

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Bezpečnost potravin
 • Doprava
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci

    Členství a příslušnost

0

European Association for the Study of Diabetes
European Society for Paediatric Endocrinology
Foundation of European Nurses in Diabetes
German Centres for Diabetes Research
International Diabetes Federation European Region
Juvenile Diabetes Research Foundation International
Primary Care Diabetes Europe
Abbott Diabetes Care
AstraZeneca
Boehringer Ingelheim
Eli Lilly and Company
Novo Nordisk A/S
Sanofi

 • BELGIE
 • BULHARSKO
 • ČESKÁ REPUBLIKA
 • CHORVATSKO
 • DÁNSKO
 • ESTONSKO
 • FINSKO
 • FRANCIE
 • IRSKO
 • ITÁLIE
 • KYPR
 • LITVA
 • LOTYŠSKO
 • LUCEMBURSKO
 • MAĎARSKO
 • MALTA
 • NĚMECKO
 • NIZOZEMSKO
 • POLSKO
 • PORTUGALSKO
 • RAKOUSKO
 • ŘECKO
 • RUMUNSKO
 • SLOVENSKO
 • SLOVINSKO
 • ŠPANĚLSKO
 • SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
 • ŠVÉDSKO

- European Coalition for Diabetes
- European Forum for Good Clinical Practice

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

145 000 €

 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

145 000 €

145 000 €

EURADIA currently has 13 member organisations who provide a contribution to belong to the alliance.

NGO members contribute 3,000 Euro per year and Industry members contribute 20,000 Euro.

Currently our budget is around 180,000 Euro per year - these figures will be updated in Spring 2015 as we prepare our annual report to members.

During 2014 we also received grant funding from Horizon 2020 for the InterConnect project - this will be included in the updated report.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.