Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία

 • Εκτυπώσιμη μορφή
 • Σμίκρυνση κειμένου
 • Μεγέθυνση κειμένου
 • Επιλέξτε υψηλή αντίθεση
 • Επιλογή κανονικού
Προφίλ εγγεγραμμένου

Chambre des Experts Agréés, Communauté Européenne

Αριθμός μητρώου: 97765355799-32
ημερομηνία της εγγραφής: 6/5/2011 4:14:13 μμ

Η τελευταία τροποποίηση των πληροφοριών για τον οργανισμό αυτό έγινε την 22/4/2014 3:38:24 μμ
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις 22/4/2014 3:38:24 μμ


Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Όνομα ή εταιρική επωνυμία: Chambre des Experts Agréés, Communauté Européenne
Ακρωνύμιο: C.E.A.C.E.
Νομικό καθεστώς: Association loi 1928 du Luxembourg
Δικτυακός τόπος: http://www.ceace.eu

Τμήματα

Τμήμα: II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις
και ειδικότερα: Εμπορικές, επιχειρηματικές και επαγγελματικές ενώσεις

Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Liliane ESTEVE
Θέση: Présidente Internationale

Μόνιμος υπεύθυνος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Επίθετο & όνομα: Κυρία  Liliane ESTEVE
Θέση: Présidente Internationale

Στοιχεία επικοινωνίας:

Στοιχεία της έδρας του οργανισμού: 13 avenue de la Gare 
L 1611 LUXEMBOURG
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
Αριθμός τηλεφώνου: (+0033) 473292570
Αριθμός φαξ: (+) 
Άλλα στοιχεία: Notre siège administratif se trouve en FRANCE - 2 avenue Julien - Résidence Blaise Pascal - 63000 CLERMONT-FERRAND. Le téléphone : (0033) 473 29 25 70 - le fax : (0033) 970 62 97 56

Στόχοι και αποστολή

Στόχοι και αποστολή του οργανισμού: Nos membres exercent différentes disciplines, dans lesquelles ils souhaitent aider la Commission Européenne de par leurs connaissances : bâtiment - travaux publics, risques industriels, informatique, génie civil, sécurité incendie, risque santé au travail, machine outils, risques ferroviaires, bateaux, télécommunication, travaux maritimes portuaires et fluviaux, environnement pollution nuisance, expertises écologiques, forestiers, formateurs en environnement patrimoine marin et aménagement du territoire maritime, écologie des espèces et environnement, biodiversité marine, géologie - hydro géologie, robotique, gaz divers, gaz industriel, génie nucléaire, radiation ionisante, chimie et dérivés, expertise balistique, objet d'art, orfèvrerie, conseil en droit, notaires, gouvernance territoriale, comptables -commissaires aux comptes, expert immobilier - valeur vénale, diagnostiqueurs, médecins, chirurgiens, produits pharmaceutiques, transport de personnes/sanitaire et TPMR, thanatopracteur, viticulteur, expert Bois...
Τα συμφέροντα του οργανισμού είναι:
 • τοπικού επιπέδου
 • εθνικού επιπέδου
 • ευρωπαϊκού επιπέδου
 • παγκόσμιου επιπέδου

Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν σε δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας

Αριθμός ατόμων: 9
Συμπληρωματικά στοιχεία:

Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

Δραστηριότητες

Κύριες πρωτοβουλίες της ΕΕ που καλύφθηκαν το προηγούμενο έτος από δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο του Μητρώου Διαφάνειας:


Assemblées Générales ou manifestations où sont invitées des personnalités politiques et judiciaires sur le plan européen et international.
Notre Assemblée Générale Internationale se tient le 2 mai prochain à TUNIS. De nombreux Ministres, Députés, Ambassadeurs sont invités à un Dîner de Gala le 2 mai à l'Hôtel RAMADA PLAZA à GAMMARTH.
Notre Assemblée Générale France va se tenir le 19 mai prochain à BORDEAUX, dans l'enceinte de l'Ecole de la Magistrature. Notre invité principal est Monsieur Alain JUPPE, Maire de BORDEAUX.
Notre Chambre a ouvert des Délégations en TUNISIE, ALGERIE, en cours en BULGARIE MACEDOINE.

Τομείς ενδιαφέροντος για ειδοποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με διαβουλεύσεις και χάρτες πορείας

Δηλώσατε ότι ο οργανισμός σας ενδιαφέρεται για τους παρακάτω τομείς:
 • Ανθρωπιστική βοήθεια
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη
 • Δημόσια υγεία
 • Εμπόριο
 • Καταναλωτές
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης

Δίκτυα - Δικτύωση

Πληροφορίες για τη συμμετοχή του οργανισμού σε μία ή περισσότερες ενώσεις/ ομοσπονδίες/ συνομοσπονδίες ή, αν ο οργανισμός ανήκει σε δίκτυο, έστω και ανεπίσημα, πληροφορίες για τις υφιστάμενες σχέσεις.
Convention avec le CNAMOME et le CEMOB - Convention avec OMECA

Οικονομικά στοιχεία

Έτος λογιστικής χρήσης: 01/2013 - 12/2013
Εκτίμηση του κόστους των άμεσων δραστηριοτήτων εκπροσώπησης συμφερόντων που άσκησε κατά τη διάρκεια αυτής της λογιστικής χρήσης ο οργανισμός ενώπιον των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων: < 50000  €
Ποσό και πηγή χρηματοδότησης που έλαβαν όργανα της ΕΕ το οικονομικό έτος n-1 της καταχώρισης
Δημόσιες συμβάσεις: 0 €
Επιχορηγήσεις: 0 €
Άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες οικονομικού ή άλλου χαρακτήρα που θεωρείτε χρήσιμες για λόγους διαφάνειας:

en cours d'établissement

Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.