Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

European Calcium Silicate Producers Association

Identifikačné číslo v Registri: 97717061899-40
Dátum registrácie: 25.6.2009 7:41:35

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 12.6.2014 12:07:44
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12.6.2014 12:07:44


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: European Calcium Silicate Producers Association
Skratka: ECSPA
Právna forma: Association
Internetová stránka: http://www.ecspa.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Frederic Dörlitz
Funkcia: President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Antonio Caballero Gonzalez
Funkcia: Secretary General

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Square de Meeûs  38/40
1000 Bruxelles
BELGICKO
Telefónne číslo: (+49) 173 9501590
Fax: (+49) 2408 5996208
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: ECSPA is a non-profit-making Association.

ECSPA's aim is protecting and promoting the common interests of its members especially in the technical and administrative sector at a European level. To this ECSPA co-ordinates the interests and expertise of its members and contributes with this experience to the European legislation and standardization process. ECSPA's remit is maintaining permanent links with the EU, the “Comité Européen de Normalisation” and with all other supranational bodies with a view to represent and defend the professional interest of its members as a whole.

ECSPA provides a package of services to its members comprising inter alia the preparation and submission of calls and the co-ordination of common research projects.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 6
Doplňujúce údaje: The members of the Executive Board (at present 5 natural persons) and the Secretary General are the persons entitled to engage in activities falling under the scope of the Transparency Register.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Antonio CABALLERO GONZALEZ 10.12.2013 9.12.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


As an association of producers of contruction materials, we follow legal acitivities at the EU Commission's and Parliament's level related to our products and field of activity. This comprises legislation in the field related to the Internal Market as well as environment and energy related policies.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Podniky
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
ECSPA is a member of Construction Products Europe, the European umbrella association representing the common interests of construction products manufacturers.

ECSPA maintains a liaison with CEN, the European Committee for Standardisation.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 100000  € a < 150000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.