Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

European Calcium Silicate Producers Association

Identifikačné číslo v Registri: 97717061899-40
Dátum registrácie: 25/06/2009 07:41:35

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 12/05/2015 12:00:51
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 12/05/2015 12:00:51
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 12/05/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

European Calcium Silicate Producers Association

ECSPA

Association (ASBL)

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

68 Boulevard du Souverain
1170 Bruxelles
BELGICKO

(+49) 2408 5996207

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Frederic Dörlitz

President

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Antonio Caballero Gonzalez

Secretary General

    Ciele a poslanie

ECSPA is a non-profit-making Association.

ECSPA's aim is protecting and promoting the common interests of its members especially in the technical and administrative sector at a European level. To this ECSPA co-ordinates the interests and expertise of its members and contributes with this experience to the European legislation and standardization process. ECSPA's remit is maintaining permanent links with the EU, the “Comité Européen de Normalisation” and with all other supranational bodies with a view to represent and defend the professional interest of its members as a whole.

ECSPA provides a package of services to its members comprising inter alia the preparation and submission of calls and the co-ordination of common research projects.

európskej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

- Construction Product Regulation
- Resource Efficiency opportunities in the building sector
- Energy Performance of Buildings Directive
- Energy Efficiency Directive
- Waste Frame Directive

- Information and awareness raising amongst our members through internal workshops and newsletters
- Implementation Guideline CPR
- www.dopcap.eu


 

Nie

Standing Committee on Construction on particular invitations

Advisory Group/Preparatory group of the Standing Committee on Construction on particular invitations

Nie

Nie

As an association of producers of contruction materials, we follow legal acitivities at the EU Commission's and Parliament's level related to our products and field of activity. This comprises legislation in the field related to the Internal Market as well as environment and energy related policies.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Energetika
  • Hospodárska súťaž
  • Opatrenia v oblasti klímy
  • Podniky
  • Verejné zdravie
  • Vnútorný trh
  • Výskum a technológie
  • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

- Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V.
- Fédération de l’industrie belge du Béton préfabriqué
- Grupa SILIKATY Spółka z o.o.
- K.S.V. Verband Schweizer Kalksandstein Produzenten
- Saint-Gobain Weber Oy Ab
- Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform
- Xella Magyarország Kft
- Xella Polska Spółka z o.o.
- Xella Baustoffe Alpe-Adria Holding GmbH

ECSPA

- is a member of Construction Products Europe, the European umbrella association representing the common interests of construction products manufacturers.

- is a member of the European Masonry Alliance, a platform of associations representing manufacturers of materials for masonry structures.

- maintains a liaison with CEN, the European Committee for Standardisation.

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € a < 199 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

All revenues come from membership and service fees.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.