Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

European Calcium Silicate Producers Association

Identifikavimo numeris Registre: 97717061899-40
Registracijos data: 25/06/2009 07:41:35

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 12/05/2015 12:00:51
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 12/05/2015 12:00:51
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 12/05/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

European Calcium Silicate Producers Association

ECSPA

Association (ASBL)

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

68 Boulevard du Souverain
1170 Bruxelles
BELGIJA

(+49) 2408 5996207

    Teisiškai atsakingas asmuo

Frederic Dörlitz

President

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Antonio Caballero Gonzalez

Secretary General

    Tikslai ir uždaviniai

ECSPA is a non-profit-making Association.

ECSPA's aim is protecting and promoting the common interests of its members especially in the technical and administrative sector at a European level. To this ECSPA co-ordinates the interests and expertise of its members and contributes with this experience to the European legislation and standardization process. ECSPA's remit is maintaining permanent links with the EU, the “Comité Européen de Normalisation” and with all other supranational bodies with a view to represent and defend the professional interest of its members as a whole.

ECSPA provides a package of services to its members comprising inter alia the preparation and submission of calls and the co-ordination of common research projects.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

- Construction Product Regulation
- Resource Efficiency opportunities in the building sector
- Energy Performance of Buildings Directive
- Energy Efficiency Directive
- Waste Frame Directive

- Information and awareness raising amongst our members through internal workshops and newsletters
- Implementation Guideline CPR
- www.dopcap.eu


 

Non

Standing Committee on Construction on particular invitations

Advisory Group/Preparatory group of the Standing Committee on Construction on particular invitations

Non

Non

As an association of producers of contruction materials, we follow legal acitivities at the EU Commission's and Parliament's level related to our products and field of activity. This comprises legislation in the field related to the Internal Market as well as environment and energy related policies.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 1   50%: 1  

2

1,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

  • Aplinka
  • Energetika
  • Įmonės
  • Klimato politika
  • Konkurencija
  • Moksliniai tyrimai ir technologijos
  • Užimtumas ir socialiniai reikalai
  • Vidaus rinka
  • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

- Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V.
- Fédération de l’industrie belge du Béton préfabriqué
- Grupa SILIKATY Spółka z o.o.
- K.S.V. Verband Schweizer Kalksandstein Produzenten
- Saint-Gobain Weber Oy Ab
- Vereniging Nederlands Kalkzandsteenplatform
- Xella Magyarország Kft
- Xella Polska Spółka z o.o.
- Xella Baustoffe Alpe-Adria Holding GmbH

ECSPA

- is a member of Construction Products Europe, the European umbrella association representing the common interests of construction products manufacturers.

- is a member of the European Masonry Alliance, a platform of associations representing manufacturers of materials for masonry structures.

- maintains a liaison with CEN, the European Committee for Standardisation.

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 100 000 € ir < 199 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

All revenues come from membership and service fees.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.