Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

European Calcium Silicate Producers Association

Identifikavimo numeris Registre: 97717061899-40
Registracijos data: 09.6.25 07.41.35

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.6.12 12.07.44
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.6.12 12.07.44


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: European Calcium Silicate Producers Association
Akronimas: ECSPA
Teisinis statusas: Association
Svetainė: http://www.ecspa.org

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Frederic Dörlitz
Pareigos: President

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Antonio Caballero Gonzalez
Pareigos: Secretary General

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Square de Meeûs  38/40
1000 Bruxelles
BELGIJA
Telefono numeris: (+49) 173 9501590
Faksas: (+49) 2408 5996208
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: ECSPA is a non-profit-making Association.

ECSPA's aim is protecting and promoting the common interests of its members especially in the technical and administrative sector at a European level. To this ECSPA co-ordinates the interests and expertise of its members and contributes with this experience to the European legislation and standardization process. ECSPA's remit is maintaining permanent links with the EU, the “Comité Européen de Normalisation” and with all other supranational bodies with a view to represent and defend the professional interest of its members as a whole.

ECSPA provides a package of services to its members comprising inter alia the preparation and submission of calls and the co-ordination of common research projects.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 6
Papildoma informacija: The members of the Executive Board (at present 5 natural persons) and the Secretary General are the persons entitled to engage in activities falling under the scope of the Transparency Register.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Antonio CABALLERO GONZALEZ 13.12.10 14.12.9

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


As an association of producers of contruction materials, we follow legal acitivities at the EU Commission's and Parliament's level related to our products and field of activity. This comprises legislation in the field related to the Internal Market as well as environment and energy related policies.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Įmonės
 • Konkurencija
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Vidaus rinka

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
ECSPA is a member of Construction Products Europe, the European umbrella association representing the common interests of construction products manufacturers.

ECSPA maintains a liaison with CEN, the European Committee for Standardisation.

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 100000  € ir < 150000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.