Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 9765362691-45
Dátum registrácie: 28.11.2008 16:14:06

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 15.11.2013 9:01:21
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 15.11.2013 9:01:21


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
Skratka: VDMA
Právna forma: eingetragener Verein nach deutschem Recht
Internetová stránka: http://www.vdma.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Dr. Hannes Hesse
Funkcia: Hauptgeschäftsführer

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Holger Kunze
Funkcia: Leiter European Office

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Lyoner Straße  18
60528 Frankfurt
NEMECKO
Telefónne číslo: (+49 69) 6603 0
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: VDMA European Office
Boulevard Reyers 80
B-1030 Brüssel
tel. +32 2 7068205
fax: +32 2 7068210
e-mail: european.office@vdma.org

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Der VDMA vertitt 3000 vorrangig mittelständische Mitgliedsunternehmen der Investitionsgüterindustrie und ist damit einer der mitgliedsstärksten und bedeutensten Verbände Europas.

Der Maschinen- und Anlagenbau ist eine Schlüsseltechnologie und der Motor der Wirtschaft. Mit einem Umsatz von rund 173 Milliarden Euro (Stand: 2010) und 938.000 Beschäftigten gehört der Maschinen- und Anlagenbau zu den größten Branchen und wichtigsten Arbeitgebern in Deutschland. Die Produkte und Dienstleistungen des Maschinen- und Anlagenbaus genießen weltweit hohes Ansehen. Rund zwei Drittel der deutschen Produktion gehen in den Export.

Der VDMA beschäftigt ca. 400 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Verbandes ist Frankfurt. Darüberhinaus unterhält der VDMA Büros in einigen Bundesländern sowie mehrere Auslandsbüros, darunter das European Office in Brüssel.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • vnútroštátnej (regionálnej, miestnej)
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 15
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Hanna Blankemeyer 6.6.2014 4.6.2015
Daniel KERN 16.4.2014 14.4.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Die folgenden Bereiche sind für die Interessenvertretung des VDMA von besonderer Bedeutung:

Industriepolitik
Binnenmarkt
Technische Harmonisierung
Forschung und Entwicklung
Außenhandel
Umwelt und Energie
Bildung
EU-Wirtschaftsrecht

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozširovanie
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
Der VDMA ist u.a. Mitglied in folgenden Dachverbänden:

Bundesverband der deutschen Industrie (BDI)
Orgalime

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 1500000  € a < 1750000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Der VDMA finanziert sich durch die Mitgliedsbeiträge seiner mehr als 3000 Mitglieder.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.