Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 9765362691-45
Dátum registrácie: 28/11/2008 16:14:06

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 28/04/2015 08:37:41
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 28/04/2015 08:37:41
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 28/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

VDMA

eingetragener Verein nach deutschem Recht

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

Lyoner Straße, 18
60528 Frankfurt
NEMECKO

(+49 69) 6603 0

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Thilo Brodtmann

Hauptgeschäftsführer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Holger Kunze

Leiter European Office

    Ciele a poslanie

Der VDMA vertitt 3000 vorrangig mittelständische Mitgliedsunternehmen der Investitionsgüterindustrie und ist damit einer der mitgliedsstärksten und bedeutensten Verbände Europas.

Der Maschinen- und Anlagenbau ist eine Schlüsseltechnologie und der Motor der Wirtschaft. Mit einem Umsatz von rund 212 Milliarden Euro (Stand: 2014) und mehr als 1 Millionen Beschäftigten gehört der Maschinen- und Anlagenbau zu den größten Branchen und wichtigsten Arbeitgebern in Deutschland. Die Produkte und Dienstleistungen des Maschinen- und Anlagenbaus genießen weltweit hohes Ansehen. Rund zwei Drittel der deutschen Produktion gehen in den Export.

Der VDMA beschäftigt ca. 400 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Verbandes ist Frankfurt. Darüberhinaus unterhält der VDMA Büros in einigen Bundesländern sowie mehrere Auslandsbüros, darunter das European Office in Brüssel.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Energieunion, TTIP, Digitaler Binnenmarkt, Industriepolitik, Kreislaufwirtschaftspaket, Ökodesign

TTIP-Website des VDMA - http://ttip.vdma.org/


 

Nie

Member expert Groupp Inland Waterway Transport
Member Working Group on Agricultural Tractors
Membre Groupe de Travail Bruit des Matériaux utilisés à l'Extérieur des Bâtiments (Bruit des matériaux utilisés à l'extérieur des bâtiments)

Nie

Nie

Nie

Die folgenden Bereiche sind für die Interessenvertretung des VDMA von besonderer Bedeutung:

Industriepolitik
Binnenmarkt
Technische Harmonisierung (inklusive Normung)
Forschung und Entwicklung
Außenhandel
Umwelt und Energie
Bildung
EU-Wirtschaftsrecht

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 11   75%: 7   50%: 10   25%: 5

33

22,5

Im VDMA sind außerdem zahlreiche Kollegen mit einem Anteil unter 25% mit EU-Interessenvertretung beschäftigt.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Hanna Blankemeyer 02/07/2015 29/06/2016
Holger Kunze 05/05/2015 30/04/2016

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozširovanie
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Der VDMA hat über 3000 Firmenmitglieder, die sich in Fachverbänden organisiert haben. Hier der Link zu den Fachverbänden: http://www.vdma.org/fachverbaende

Der VDMA ist in zahlreichen deutschen/europäischen und internationalen Verbänden Mitglied. Die wichtigsten hiervon sind:

Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) - http://www.bdi.eu/
Orgalime - http://www.orgalime.org/
CECE - http://www.cece.eu/
CEMA - http://www.cema-agri.org/
CECIP - http://www.cecip.eu/

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 4 250 000 € a < 4 499 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

Der VDMA finanziert sich durch die Mitgliedsbeiträge seiner mehr als 3000 Mitglieder.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.