Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

Identifikačné číslo v Registri: 9765362691-45
Dátum registrácie: 28/11/2008 16:14:06

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 14/11/2014 10:47:20
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14/11/2014 10:47:20

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

VDMA

eingetragener Verein nach deutschem Recht

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

Lyoner Straße, 18
60528 Frankfurt
NEMECKO

(+49 69) 6603 0

(+) 

VDMA European Office
Boulevard Reyers 80
B-1030 Brüssel
tel. +32 2 7068205
fax: +32 2 7068210
e-mail: european.office@vdma.org

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Dr. Hannes Hesse

Hauptgeschäftsführer

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Holger Kunze

Leiter European Office

    Ciele a poslanie

Der VDMA vertitt 3000 vorrangig mittelständische Mitgliedsunternehmen der Investitionsgüterindustrie und ist damit einer der mitgliedsstärksten und bedeutensten Verbände Europas.

Der Maschinen- und Anlagenbau ist eine Schlüsseltechnologie und der Motor der Wirtschaft. Mit einem Umsatz von rund 205 Milliarden Euro (Stand: 2013) und 986.000 Beschäftigten gehört der Maschinen- und Anlagenbau zu den größten Branchen und wichtigsten Arbeitgebern in Deutschland. Die Produkte und Dienstleistungen des Maschinen- und Anlagenbaus genießen weltweit hohes Ansehen. Rund zwei Drittel der deutschen Produktion gehen in den Export.

Der VDMA beschäftigt ca. 400 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Verbandes ist Frankfurt. Darüberhinaus unterhält der VDMA Büros in einigen Bundesländern sowie mehrere Auslandsbüros, darunter das European Office in Brüssel.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej
 • regionálnej/miestnej

    Činnosti

Die folgenden Bereiche sind für die Interessenvertretung des VDMA von besonderer Bedeutung:

Industriepolitik
Binnenmarkt
Technische Harmonisierung
Forschung und Entwicklung
Außenhandel
Umwelt und Energie
Bildung
EU-Wirtschaftsrecht

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

15

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Hanna Blankemeyer 06/06/2014 04/06/2015
Daniel KERN 16/04/2014 14/04/2015

    Oblasti záujmu

 • Clá
 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozširovanie
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Der VDMA ist u.a. Mitglied in folgenden Dachverbänden:

Bundesverband der deutschen Industrie (BDI)
Orgalime

    Finančné údaje

01/2013  -  12/2013

>= 1 500 000  € a < 1 750 000  €

0 €

0 €

Der VDMA finanziert sich durch die Mitgliedsbeiträge seiner mehr als 3000 Mitglieder.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.