Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 9765362691-45
Datum registrace: 28.11.08 16:14:06

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 15.11.13 9:01:21
Datum poslední roční aktualizace je 15.11.13 9:01:21


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.
Zkratka: VDMA
Právní forma eingetragener Verein nach deutschem Recht
Internetové stránky: http://www.vdma.org

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Dr. Hannes Hesse
Funkce: Hauptgeschäftsführer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Holger Kunze
Funkce: Leiter European Office

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Lyoner Straße  18
60528 Frankfurt
NĚMECKO
Telefon: (+49 69) 6603 0
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje: VDMA European Office
Boulevard Reyers 80
B-1030 Brüssel
tel. +32 2 7068205
fax: +32 2 7068210
e-mail: european.office@vdma.org

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Der VDMA vertitt 3000 vorrangig mittelständische Mitgliedsunternehmen der Investitionsgüterindustrie und ist damit einer der mitgliedsstärksten und bedeutensten Verbände Europas.

Der Maschinen- und Anlagenbau ist eine Schlüsseltechnologie und der Motor der Wirtschaft. Mit einem Umsatz von rund 173 Milliarden Euro (Stand: 2010) und 938.000 Beschäftigten gehört der Maschinen- und Anlagenbau zu den größten Branchen und wichtigsten Arbeitgebern in Deutschland. Die Produkte und Dienstleistungen des Maschinen- und Anlagenbaus genießen weltweit hohes Ansehen. Rund zwei Drittel der deutschen Produktion gehen in den Export.

Der VDMA beschäftigt ca. 400 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Verbandes ist Frankfurt. Darüberhinaus unterhält der VDMA Büros in einigen Bundesländern sowie mehrere Auslandsbüros, darunter das European Office in Brüssel.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 15
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Hanna Blankemeyer 6.6.14 4.6.15
Daniel KERN 16.4.14 14.4.15

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Die folgenden Bereiche sind für die Interessenvertretung des VDMA von besonderer Bedeutung:

Industriepolitik
Binnenmarkt
Technische Harmonisierung
Forschung und Entwicklung
Außenhandel
Umwelt und Energie
Bildung
EU-Wirtschaftsrecht

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Der VDMA ist u.a. Mitglied in folgenden Dachverbänden:

Bundesverband der deutschen Industrie (BDI)
Orgalime

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 1500000  € a < 1750000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Der VDMA finanziert sich durch die Mitgliedsbeiträge seiner mehr als 3000 Mitglieder.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.