Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 9765362691-45
Datum registrace: 28/11/2008 16:14:06

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 28/04/2015 08:37:41
Datum poslední roční aktualizace je: 28/04/2015 08:37:41
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 28/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.

VDMA

eingetragener Verein nach deutschem Recht

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Lyoner Straße, 18
60528 Frankfurt
NĚMECKO

(+49 69) 6603 0

    Osoba s právní odpovědností

pan  Thilo Brodtmann

Hauptgeschäftsführer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Holger Kunze

Leiter European Office

    Cíle a úkoly

Der VDMA vertitt 3000 vorrangig mittelständische Mitgliedsunternehmen der Investitionsgüterindustrie und ist damit einer der mitgliedsstärksten und bedeutensten Verbände Europas.

Der Maschinen- und Anlagenbau ist eine Schlüsseltechnologie und der Motor der Wirtschaft. Mit einem Umsatz von rund 212 Milliarden Euro (Stand: 2014) und mehr als 1 Millionen Beschäftigten gehört der Maschinen- und Anlagenbau zu den größten Branchen und wichtigsten Arbeitgebern in Deutschland. Die Produkte und Dienstleistungen des Maschinen- und Anlagenbaus genießen weltweit hohes Ansehen. Rund zwei Drittel der deutschen Produktion gehen in den Export.

Der VDMA beschäftigt ca. 400 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Verbandes ist Frankfurt. Darüberhinaus unterhält der VDMA Büros in einigen Bundesländern sowie mehrere Auslandsbüros, darunter das European Office in Brüssel.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Energieunion, TTIP, Digitaler Binnenmarkt, Industriepolitik, Kreislaufwirtschaftspaket, Ökodesign

TTIP-Website des VDMA - http://ttip.vdma.org/


 

Ne

Member expert Groupp Inland Waterway Transport
Member Working Group on Agricultural Tractors
Membre Groupe de Travail Bruit des Matériaux utilisés à l'Extérieur des Bâtiments (Bruit des matériaux utilisés à l'extérieur des bâtiments)

Ne

Ne

Ne

Die folgenden Bereiche sind für die Interessenvertretung des VDMA von besonderer Bedeutung:

Industriepolitik
Binnenmarkt
Technische Harmonisierung (inklusive Normung)
Forschung und Entwicklung
Außenhandel
Umwelt und Energie
Bildung
EU-Wirtschaftsrecht

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 11   75%: 7   50%: 10   25%: 5

33

22,5

Im VDMA sind außerdem zahlreiche Kollegen mit einem Anteil unter 25% mit EU-Interessenvertretung beschäftigt.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Holger Kunze 05/05/2015 30/04/2016
Hanna Blankemeyer 06/06/2014 04/06/2015

    Oblasti zájmu

 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Informační společnost
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozšíření
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

Der VDMA hat über 3000 Firmenmitglieder, die sich in Fachverbänden organisiert haben. Hier der Link zu den Fachverbänden: http://www.vdma.org/fachverbaende

Der VDMA ist in zahlreichen deutschen/europäischen und internationalen Verbänden Mitglied. Die wichtigsten hiervon sind:

Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) - http://www.bdi.eu/
Orgalime - http://www.orgalime.org/
CECE - http://www.cece.eu/
CEMA - http://www.cema-agri.org/
CECIP - http://www.cecip.eu/

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 4 250 000 € a < 4 499 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

Der VDMA finanziert sich durch die Mitgliedsbeiträge seiner mehr als 3000 Mitglieder.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.