Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

International Information Centre for Terminology

Identifikačné číslo v Registri: 97653128762-13
Dátum registrácie: 13.5.2012 18:11:53

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 21.4.2014 12:40:34
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 21.4.2014 12:40:34


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: International Information Centre for Terminology
Skratka: Infoterm
Právna forma: non-profit scientific association, NGO
Internetová stránka: http://www.infoterm.info

Oddiely

Oddiel: III – Mimovládne organizácie
Podrobnejšie informácie: Mimovládne organizácie, platformy, siete a podobné subjekty

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Christian Galinski
Funkcia: Director

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Christian Galinski
Funkcia: Director

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Gymnasiumstr.  50
1190 Wien
RAKÚSKO
Telefónne číslo: (+43) 66473131771
Fax: (+43) 15876990
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: Mission:
Infoterm promotes and supports the cooperation of existing and the establishment of new terminology centres and networks with the general aim to improve domain communication, knowledge transfer and provision of content with a view to facilitating the participation of all in the global multilingual knowledge society.

In order to achieve this objective, Infoterm Members cooperate in organizing a world-wide network of centres for terminology, language and content resources with a view to:
•disseminating information on terminological activities as well as raising awareness of the importance of terminology in all walks of life,
•furthering the preparation of reusable terminologies by subject-field specialists in cooperation with terminologists,
•sharing expertise regarding harmonized methods and guidelines for terminology management, the management of terminology centres, and for the use of terminological data, methods and tools in all other applications where specialized information and knowledge are involved.

In discharging its functions, Infoterm is cooperating with pertinent international, regional and national organizations/institutions/networks and their respective members.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 3
Doplňujúce údaje: Infoterm, the International Information Centre for Terminology, was founded in 1971 by contract with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), with the objective to support and co-ordinate international co-operation in the field of terminology.

Members are international, regional or national terminology institutions, organizations and networks, as well as specialized public or semi-public or other non-profit institutions engaged in terminological activities.

In the course of its activities, Infoterm has developed profound expertise in:
•fostering cooperation among terminology institutions, organizations and networks,
•terminology policies and strategies,
•legal aspects of terminological data, especially copyright,
•theoretical and methodological aspects of structured content,
•standardization of principles, methods and applications relating to the above.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


EU-project CELAN;
CEN/WS/eCAT;
Business Platform for Multilingualism;

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Informačná spoločnosť
 • Transeurópske siete
 • Vnútorný trh
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 0
Počet členských organizácií: 48
Členské organizácie (Počet členov) :
 • Association for Terminology and Knowledge Transfer (200 Členovia)
 • European Association for Terminology (EAFT) (200 Členovia)
 • European Multimedia Forum (10 Členovia)
 • International Federation of Translators (FIT) (500 Členovia)
 • International Institute for Terminology Research (IITF) (100 Členovia)
 • International Network for Terminology (TermNet) (5 Členovia)
 • Kamusi Project International (KPI) (300 Členovia)
 • Terminology Coordination Unit of the European Parliament (TermCoord) (50 Členovia)
 • Universal Esperanto Association (UEA) (5 000 Členovia)
 • African Association for Lexicography (AFRILEX) (300 Členovia)
 • Institute of Kiswahili Studies, University of Dar es Salaam (IKS) (10 Členovia)
 • National Institute for Standardization and Industrial Property, Tunis (100 Členovia)
 • Pan South African Language Board (PanSALB) (50 Členovia)
 • Argentinian Terminology Group (TermAr) (50 Členovia)
 • Terminology and Translation Research Group (GITT) (25 Členovia)
 • Colombian network of Terminology (COLTERM) (25 Členovia)
 • Translation Bureau (BtB), Public Works and Government Services Canada (150 Členovia)
 • Academy of Persian Language and Literature (APLL) (50 Členovia)
 • China National Committee for Terms in Sciences and Technologies (CNCTS (200 Členovia)
 • China National Institute of Standardization (CNIS) (50 Členovia)
 • East Asia Forum on Terminology (EAFTerm) (25 Členovia)
 • Iranian Research Institute for Scientific Information and Documentati (15 Členovia)
 • Korea Terminology Research Center for Language and Knowledge Engineer (30 Členovia)
 • Terminology Association of Hong Kong (TAHK) (50 Členovia)
 • All-Russian Institute of Scientific and Technical Information (VINITI (25 Členovia)
 • Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies (10 Členovia)
 • Basque Centre for Terminology and Lexicography (UZEI) (10 Členovia)
 • Basque Institute of Public Administration (IVAP) (10 Členovia)
 • Council for German-Language Terminology (RaDT) (50 Členovia)
 • Croatian Standards Institute (HZN) (15 Členovia)
 • German Association for Terminology (DTT) (250 Členovia)
 • German Terminology Information and Documentation Centre (Deuterm) (15 Členovia)
 • Terminology Service, Prime Minister’s Office, Finland (5 Členovia)
 • Hellenic Society for Terminology (ELETO) (25 Členovia)
 • Institute for Specialised Communication and Multilingualism of the Eu (15 Členovia)
 • Institute of Croatian Language and Linguistics (IHJJ) (15 Členovia)
 • Institute of Information and Library Science, Jagiellonian University (5 Členovia)
 • Institute of the Lithuanian Language (LKI) (15 Členovia)
 • International Association for Ontology and its Applications (IAOA) (50 Členovia)
 • Irish Terminology Committee (TC) (25 Členovia)
 • Language Institute of the Austrian Armed Forces (SIB/LVAk) (15 Členovia)
 • Language Council of Norway (Språkrådet) (15 Členovia)
 • Standards Norway (SN) (25 Členovia)
 • hnical Committee of Scientific and Technical Terminology Standardizati (25 Členovia)
 • Catalan Terminology Centre (TERMCAT) (15 Členovia)
 • The Russian Scientific and Technical Centre for Information on Standa (50 Členovia)
 • The Swedish Centre for Terminology (TNC) (15 Členovia)
 • UNESCO-Chair for Multilingual, Transcultural Communication in the Dig (5 Členovia)
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:
 • CHORVÁTSKO
 • ESTÓNSKO
 • FÍNSKO
 • GRÉCKO
 • ÍRSKO
 • LITVA
 • NEMECKO
 • POĽSKO
 • RAKÚSKO
 • ŠPANIELSKO
 • ŠVÉDSKO
 • TALIANSKO

 • ARGENTÍNA
 • ČÍNA
 • HONGKONG
 • IRÁNSKA ISLAMSKÁ REPUBLIKA
 • ISLAND
 • JUŽNÁ AFRIKA
 • JUŽNÁ KÓREA
 • KANADA
 • KOLUMBIA
 • NÓRSKO
 • RUSKÁ FEDERÁCIA
 • TANZANSKÁ ZJEDNOTENÁ REPUBLIKA
 • TUNISKO
 • UKRAJINA
Doplňujúce údaje: Infoterm maintains working relations with:

•United Nations (UN)
◦United Nations Economic and Social Council (UN/ECOSOC)
Infoterm has a consultative status with ECOSOC.
◦United Nations Department of Public Information (UN/DPI)
Infoterm is associated with the United Nations Department of Public Information.
◦International Annual Meeting on Computer-Assisted Translation and Terminology (JIAMCATT)
Infoterm is participating organization.


•United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)
Infoterm was founded in 1971 by contract with UNESCO and is a non-governmental organization in official relations with the organization.
•Austrian Commission for UNESCO (ÖUK)
•World Health Organization (WHO)
Infoterm enjoys the status of a WHO Collaborating Centre (WHOCC) for Health & Biomedical Terminology of the World Health Organization.
•International Organization for Standardization (ISO)
◦Infoterm is an Organization in cooperation with ISO.
Since 1 January 2009, Infoterm has Liaison A status with ISO and contributes effectively to the work of ISO/TC 37 and its subcommittees.

◦Information Network of the International Organization for Standardization (ISONET)
Infoterm is Associate Member of ISONET.
◦Twinned Secretariat of ISO/TC 37


•European Committee for Standardization (CEN)
◦CEN/WS/eCAT Multilingual electronic cataloguing and classification in eBusiness
◦CEN/CDFG Cultural Diversity Focus Group
◦CEN/TC 304 Information and Communication Technologies - European Localization Requirements

•European Telecommunications Standards Institute (ETSI)
Infoterm is a Participant Member of the Language Industry Standards Special Interest Group (LIS ISG).


Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
FIT
DTT
RaDT
EAFT
EAFTerm
IITF
GTW
TAHK
Japan Terminology Association (JTA)
TermNet
IAOA
EMF

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 31 500
z toho financovanie z verejných zdrojov: 31 500
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie:
- Granty:
- zo štátnych zdrojov: 12 000
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 7 000
variuos refunding : 12 500
z iných zdrojov:
- dary:
- členské:
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: < 50000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.