Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

The European Lotteries

Identifikačné číslo v Registri: 97609783845-15
Dátum registrácie: 9.7.2010 10:54:37

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 10.7.2014 17:08:34
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 10.7.2014 17:08:34


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: The European Lotteries
Skratka: EL
Právna forma: non profit association
Internetová stránka: http://www.european-lotteries.org

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Iné podobné organizácie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Friedrich Stickler
Funkcia: President

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Jutta Buyse
Funkcia: General Delegate

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Avenue de Béthusy  36
1005 Lausanne
ŠVAJČIARSKO
Telefónne číslo: (+41) 213113025
Fax: (+41) 213123011
Ďalšie kontaktné údaje: Brussels EU office:

The European Lotteries EU Representation
Wetstraat/Rue de la Loi 67
1040 Brussels
(+32) 2 234 38 20
eu.representation@european-lotteries.eu

General Delegate: Jutta Buyse

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: The European Lotteries (EL) is the European umbrella organisation of lotteries operating games of chance for the public benefit. EL has members from 54 European countries including all 28 EU Member States. The association’s members contribute more than 20 billion EUR p.a. to the state budgets and the funding of sport, culture, social projects, research and other causes of general interest.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
CLEMENCE VATIER 7.12.2013 2.12.2014
JUTTA KARIN BUYSE 11.12.2013 2.12.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Contact with officials and elected representatives in the three EU institutions to inform of the activities of European Lotteries and its members and the organisation’s interests. Preparation of documentation for officials and elected representatives.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Dane
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Kultúra
 • Mládež
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 200000  € a < 250000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Funded through membership fees

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.