Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

The European Lotteries

Inschrijvingsnummer in het register 97609783845-15
Inschrijvingsdatum: 9-7-10 10:54:37

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 10-1-14 9:53:08
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 24-6-13 11:14:36


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: The European Lotteries
Acroniem: EL
Rechtsvorm: non profit association
Website: http://www.european-lotteries.org

Categorie

Categorie II - In-huislobbyisten en bedrijfs-/beroepsverenigingen
Meer specifiek: Overige soortgelijke organisaties

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Friedrich Stickler
Functie: President

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Jutta Buyse
Functie: General Delegate

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Avenue de Béthusy  36
1005 Lausanne
ZWITSERLAND
Telefoon: (+41) 213113025
Faxnummer: (+41) 213123011
Overige contactgegevens: Brussels EU office:

The European Lotteries EU Representation
Wetstraat/Rue de la Loi 67
1040 Brussels
(+32) 2 234 38 20
eu.representation@european-lotteries.eu

General Delegate: Jutta Buyse

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The European Lotteries (EL) is the European umbrella organisation of lotteries operating games of chance for the public benefit. EL has members from 54 European countries including all 28 EU Member States. The association’s members contribute more than 20 billion EUR p.a. to the state budgets and the funding of sport, culture, social projects, research and other causes of general interest.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 4
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
CLEMENCE VATIER 7-12-13 2-12-14
JUTTA KARIN BUYSE 11-12-13 2-12-14

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Contact with officials and elected representatives in the three EU institutions to inform of the activities of European Lotteries and its members and the organisation’s interests. Preparation of documentation for officials and elected representatives.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Audiovisuele sector en media
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Sport
 • Volksgezondheid

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 200000  € en < 250000  €
Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

Funded through membership fees

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.