Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

The European Lotteries

Identifikavimo numeris Registre: 97609783845-15
Registracijos data: 09/07/2010 10:54:37

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 16/06/2015 17:00:33
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 22/04/2015 13:38:11
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 22/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

The European Lotteries

EL

non profit association

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Kitos organizacijos

    Kontaktinė informacija

Avenue de Béthusy, 36
1005 Lausanne
ŠVEICARIJA

(+41) 213113025

Rue de la Loi/Wetstraat 67
1040 Brussels
BELGIJA

(+32) 22343820

    Teisiškai atsakingas asmuo

Hansjörg Höltkemeier

President

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Jutta Buyse

General Delegate

    Tikslai ir uždaviniai

The European Lotteries (EL) is the European umbrella organisation of lotteries operating games of chance for the public benefit. EL has members from 45 European countries including all 28 EU Member States. The association’s members contribute more than 20 billion EUR p.a. to the state budgets and the funding of sport, culture, social projects, research and other causes of general interest.

Europos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Communication on online gambling
Anti-Money Laundering Directive
Digital Single Market
European Week of Sport
Initiative on match-fixing


 

Non

Non

Non

Non

Non

Contact with officials and elected representatives in the three EU institutions to inform of the activities of European Lotteries and its members and the organisation’s interests. Preparation of documentation for officials and elected representatives.

The European Lotteries is an observer to the Council Expert Group on Match-fixing and the Council Expert Group on the Economic Dimension of Sport.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 3   25%: 1

4

1,8

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
JUTTA KARIN BUYSE 24/01/2015 22/01/2016
Alvise Angelini 17/09/2014 15/09/2015

    Interesų sritys

 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Informacinė visuomenė
 • Jaunimas
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Mokesčiai
 • Sportas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

https://www.european-lotteries.org/list/member-lotteries

    Finansiniai duomenys

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € ir < 299 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

Funded through membership fees

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.