Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

The European Lotteries

Identifikavimo numeris Registre: 97609783845-15
Registracijos data: 10.7.9 10.54.37

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.7.10 17.08.34
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.7.10 17.08.34


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: The European Lotteries
Akronimas: EL
Teisinis statusas: non profit association
Svetainė: http://www.european-lotteries.org

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Kitos panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Friedrich Stickler
Pareigos: President

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Jutta Buyse
Pareigos: General Delegate

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Avenue de Béthusy  36
1005 Lausanne
ŠVEICARIJA
Telefono numeris: (+41) 213113025
Faksas: (+41) 213123011
Papildoma kontaktinė informacija: Brussels EU office:

The European Lotteries EU Representation
Wetstraat/Rue de la Loi 67
1040 Brussels
(+32) 2 234 38 20
eu.representation@european-lotteries.eu

General Delegate: Jutta Buyse

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The European Lotteries (EL) is the European umbrella organisation of lotteries operating games of chance for the public benefit. EL has members from 54 European countries including all 28 EU Member States. The association’s members contribute more than 20 billion EUR p.a. to the state budgets and the funding of sport, culture, social projects, research and other causes of general interest.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Alvise Angelini 14.9.17 15.9.15

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Contact with officials and elected representatives in the three EU institutions to inform of the activities of European Lotteries and its members and the organisation’s interests. Preparation of documentation for officials and elected representatives.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Informacinė visuomenė
 • Jaunimas
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Mokesčiai
 • Sportas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 200000  € ir < 250000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Funded through membership fees

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.