Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

The European Lotteries

Tunnusnumber registris: 97609783845-15
Registreerimise kuupäev: 9.07.10 10:54:37

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 10.07.14 17:08:34
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 10.07.14 17:08:34


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: The European Lotteries
Akronüüm: EL
Õiguslik vorm: non profit association
Veebisait: http://www.european-lotteries.org

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Muud sarnased organisatsioonid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Friedrich Stickler
Ametikoht: President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Jutta Buyse
Ametikoht: General Delegate

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 36 Avenue de Béthusy 
1005 Lausanne
ŠVEITS
Telefoninumber: (+41) 213113025
Faks: (+41) 213123011
Muud kontaktandmed: Brussels EU office:

The European Lotteries EU Representation
Wetstraat/Rue de la Loi 67
1040 Brussels
(+32) 2 234 38 20
eu.representation@european-lotteries.eu

General Delegate: Jutta Buyse

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: The European Lotteries (EL) is the European umbrella organisation of lotteries operating games of chance for the public benefit. EL has members from 54 European countries including all 28 EU Member States. The association’s members contribute more than 20 billion EUR p.a. to the state budgets and the funding of sport, culture, social projects, research and other causes of general interest.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 4
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Alvise Angelini 17.09.14 15.09.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Contact with officials and elected representatives in the three EU institutions to inform of the activities of European Lotteries and its members and the organisation’s interests. Preparation of documentation for officials and elected representatives.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Infoühiskond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 200000  € ja < 250000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

Funded through membership fees

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.