Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

The European Lotteries

Tunnusnumber registris: 97609783845-15
Registreerimise kuupäev: 09/07/2010 10:54:37

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 10/07/2014 17:08:34
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 10/07/2014 17:08:34

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

The European Lotteries

EL

non profit association

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Muud sarnased organisatsioonid

    Kontaktandmed

Avenue de Béthusy, 36
1005 Lausanne
ŠVEITS

(+41) 213113025

(+41) 213123011

Brussels EU office:

The European Lotteries EU Representation
Wetstraat/Rue de la Loi 67
1040 Brussels
(+32) 2 234 38 20
eu.representation@european-lotteries.eu

General Delegate: Jutta Buyse

    Juriidiliselt vastutav isik

Friedrich Stickler

President

    ELi asjade eest vastutav isik

Jutta Buyse

General Delegate

    Eesmärgid ja ülesanded

The European Lotteries (EL) is the European umbrella organisation of lotteries operating games of chance for the public benefit. EL has members from 54 European countries including all 28 EU Member States. The association’s members contribute more than 20 billion EUR p.a. to the state budgets and the funding of sport, culture, social projects, research and other causes of general interest.

üleeuroopalised

    Tegevused

Contact with officials and elected representatives in the three EU institutions to inform of the activities of European Lotteries and its members and the organisation’s interests. Preparation of documentation for officials and elected representatives.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

4

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Alvise Angelini 17/09/2014 15/09/2015
JUTTA KARIN BUYSE 24/01/2015 22/01/2016

    Huvivaldkonnad

 • Audiovisuaalne ja muu meedia
 • Infoühiskond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Maksustamine
 • Noored
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Rahvatervis
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Sport
 • Tarbijad

    Liikmed ja liikmesus

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 200 000  € ja < 250 000  €

0 €

0 €

Funded through membership fees

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.