Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

The European Lotteries

Αριθμός μητρώου: 97609783845-15
ημερομηνία της εγγραφής: 09/07/2010 10:54:37

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 10/07/2014 17:08:34
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 10/07/2014 17:08:34

Αυτή η εγγραφή ακολουθεί το μορφότυπο του προηγούμενου Μητρώου. Η μετάβαση στο νέο μορφότυπο θα γίνει κατά την επόμενη επικαιροποίηση.
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/04/2015

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

The European Lotteries

EL

non profit association

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι συμφερόντων (λομπίστες) και εμπορικές/επαγγελματικές ενώσεις

Άλλες συναφείς οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Avenue de Béthusy, 36
1005 Lausanne
ΕΛΒΕΤΙΑ

(+41) 213113025

(+41) 213123011

Brussels EU office:

The European Lotteries EU Representation
Wetstraat/Rue de la Loi 67
1040 Brussels
(+32) 2 234 38 20
eu.representation@european-lotteries.eu

General Delegate: Jutta Buyse

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Friedrich Stickler

President

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Jutta Buyse

General Delegate

    Στόχοι και αποστολή

The European Lotteries (EL) is the European umbrella organisation of lotteries operating games of chance for the public benefit. EL has members from 54 European countries including all 28 EU Member States. The association’s members contribute more than 20 billion EUR p.a. to the state budgets and the funding of sport, culture, social projects, research and other causes of general interest.

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Δραστηριότητες

Contact with officials and elected representatives in the three EU institutions to inform of the activities of European Lotteries and its members and the organisation’s interests. Preparation of documentation for officials and elected representatives.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

4

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Alvise Angelini 17/09/2014 15/09/2015
JUTTA KARIN BUYSE 24/01/2015 22/01/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αθλητισμός
 • Ανταγωνισμός
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Νεολαία
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Πολιτισμός
 • Φορολογία

    Μέλη

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 200.000  € και < 250.000  €

0 €

0 €

Funded through membership fees

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.