Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

The European Lotteries

Αριθμός μητρώου: 97609783845-15
ημερομηνία της εγγραφής: 09/07/2010 10:54:37

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 16/06/2015 17:00:33
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 22/04/2015 13:38:11
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 22/04/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

The European Lotteries

EL

non profit association

    Τμήμα εγγραφής

II - Εσωτερικοί (in-house) εκπρόσωποι ομάδων συμφερόντων και εμπορικές/επιχειρηματικές/επαγγελματικές ενώσεις

Άλλες οργανώσεις

    Στοιχεία επικοινωνίας

Avenue de Béthusy, 36
1005 Lausanne
ΕΛΒΕΤΙΑ

(+41)213113025

Rue de la Loi/Wetstraat 67
1040 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32)22343820

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κύριος  Hansjörg Höltkemeier

President

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  Jutta Buyse

General Delegate

    Στόχοι και αποστολή

The European Lotteries (EL) is the European umbrella organisation of lotteries operating games of chance for the public benefit. EL has members from 45 European countries including all 28 EU Member States. The association’s members contribute more than 20 billion EUR p.a. to the state budgets and the funding of sport, culture, social projects, research and other causes of general interest.

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Communication on online gambling
Anti-Money Laundering Directive
Digital Single Market
European Week of Sport
Initiative on match-fixing


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Contact with officials and elected representatives in the three EU institutions to inform of the activities of European Lotteries and its members and the organisation’s interests. Preparation of documentation for officials and elected representatives.

The European Lotteries is an observer to the Council Expert Group on Match-fixing and the Council Expert Group on the Economic Dimension of Sport.

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

50%: 3   25%: 1

4

1,8

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Όνομα Επώνυμο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Alvise ANGELINI 23/09/2015 21/09/2016
Clemence VATIER 23/09/2015 21/09/2016

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Αθλητισμός
 • Ανταγωνισμός
 • Δημόσια υγεία
 • Δικαιοσύνης και θεμελιωδών δικαιωμάτων
 • Εσωτερική αγορά
 • Εσωτερικών Υποθέσεων
 • Καταναλωτές
 • Κοινωνία της πληροφορίας
 • Νεολαία
 • Οπτικοακουστικός τομέας και μέσα μαζικής ενημέρωσης
 • Πολιτισμός
 • Φορολογία

    Μέλη

https://www.european-lotteries.org/list/member-lotteries

    Οικονομικά στοιχεία

01/2014  -  12/2014

>= 200.000 € και < 299.999 €

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

Funded through membership fees

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.