Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

The European Lotteries

Identifikační číslo v rejstříku: 97609783845-15
Datum registrace: 09/07/2010 10:54:37

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 10/07/2014 17:08:34
Datum poslední roční aktualizace je: 10/07/2014 17:08:34

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

The European Lotteries

EL

non profit association

    Oddíl Registrace

II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení

další podobné organizace

    Kontaktní údaje

Avenue de Béthusy, 36
1005 Lausanne
ŠVÝCARSKO

(+41) 213113025

(+41) 213123011

Brussels EU office:

The European Lotteries EU Representation
Wetstraat/Rue de la Loi 67
1040 Brussels
(+32) 2 234 38 20
eu.representation@european-lotteries.eu

General Delegate: Jutta Buyse

    Osoba s právní odpovědností

pan  Friedrich Stickler

President

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Jutta Buyse

General Delegate

    Cíle a úkoly

The European Lotteries (EL) is the European umbrella organisation of lotteries operating games of chance for the public benefit. EL has members from 54 European countries including all 28 EU Member States. The association’s members contribute more than 20 billion EUR p.a. to the state budgets and the funding of sport, culture, social projects, research and other causes of general interest.

evropské

    Činnosti

Contact with officials and elected representatives in the three EU institutions to inform of the activities of European Lotteries and its members and the organisation’s interests. Preparation of documentation for officials and elected representatives.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

4

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Alvise Angelini 17/09/2014 15/09/2015
JUTTA KARIN BUYSE 24/01/2015 22/01/2016

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Mládež
 • Ochrana spotřebitele
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci

    Členství a příslušnost

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

>= 200 000  € a < 250 000  €

0 €

0 €

Funded through membership fees

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.