Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

The European Lotteries

Identifikační číslo v rejstříku: 97609783845-15
Datum registrace: 09/07/2010 10:54:37

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 16/06/2015 17:00:33
Datum poslední roční aktualizace je: 22/04/2015 13:38:11
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 22/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

The European Lotteries

EL

non profit association

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

ostatní organizace

    Kontaktní údaje

Avenue de Béthusy, 36
1005 Lausanne
ŠVÝCARSKO

(+41) 213113025

Rue de la Loi/Wetstraat 67
1040 Brussels
BELGIE

(+32) 22343820

    Osoba s právní odpovědností

pan  Hansjörg Höltkemeier

President

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

paní  Jutta Buyse

General Delegate

    Cíle a úkoly

The European Lotteries (EL) is the European umbrella organisation of lotteries operating games of chance for the public benefit. EL has members from 45 European countries including all 28 EU Member States. The association’s members contribute more than 20 billion EUR p.a. to the state budgets and the funding of sport, culture, social projects, research and other causes of general interest.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Communication on online gambling
Anti-Money Laundering Directive
Digital Single Market
European Week of Sport
Initiative on match-fixing


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Contact with officials and elected representatives in the three EU institutions to inform of the activities of European Lotteries and its members and the organisation’s interests. Preparation of documentation for officials and elected representatives.

The European Lotteries is an observer to the Council Expert Group on Match-fixing and the Council Expert Group on the Economic Dimension of Sport.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

50%: 3   25%: 1

4

1,8

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Jutta Karin BUYSE 24/01/2015 22/01/2016
Alvise ANGELINI 17/09/2014 15/09/2015

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Mládež
 • Ochrana spotřebitele
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci

    Členství a příslušnost

https://www.european-lotteries.org/list/member-lotteries

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 200 000 € a < 299 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

Funded through membership fees

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.