Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

The European Lotteries

Identifikační číslo v rejstříku: 97609783845-15
Datum registrace: 9.7.10 10:54:37

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 10.7.14 17:08:34
Datum poslední roční aktualizace je 10.7.14 17:08:34


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: The European Lotteries
Zkratka: EL
Právní forma non profit association
Internetové stránky: http://www.european-lotteries.org

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: další podobné organizace

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Friedrich Stickler
Funkce: President

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: paní  Jutta Buyse
Funkce: General Delegate

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Avenue de Béthusy  36
1005 Lausanne
ŠVÝCARSKO
Telefon: (+41) 213113025
Číslo faxu: (+41) 213123011
Další kontaktní údaje: Brussels EU office:

The European Lotteries EU Representation
Wetstraat/Rue de la Loi 67
1040 Brussels
(+32) 2 234 38 20
eu.representation@european-lotteries.eu

General Delegate: Jutta Buyse

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The European Lotteries (EL) is the European umbrella organisation of lotteries operating games of chance for the public benefit. EL has members from 54 European countries including all 28 EU Member States. The association’s members contribute more than 20 billion EUR p.a. to the state budgets and the funding of sport, culture, social projects, research and other causes of general interest.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 4
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
CLEMENCE VATIER 7.12.13 2.12.14
JUTTA KARIN BUYSE 11.12.13 2.12.14

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Contact with officials and elected representatives in the three EU institutions to inform of the activities of European Lotteries and its members and the organisation’s interests. Preparation of documentation for officials and elected representatives.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Daně
 • Hospodářská soutěž
 • Informační společnost
 • Kultura
 • Mládež
 • Ochrana spotřebitele
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 200000  € a < 250000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Funded through membership fees

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.