Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

International Culture University

Id-nummer i registret: 97598469114-72
Registreringsdag: 2012-07-08 05:16:11

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-06-11 06:46:51
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-06-11 06:46:51


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: International Culture University
Förkortning: ICU
Associationsform (rättslig ställning): ROC-S-11904, FCHD-NGOAB-1045
Webbplats: http://www.icu-edu.org

Sektioner

Sektion: IV – Tankesmedjor, forskningsinstitutioner och akademiska institutioner
och närmare bestämt: Akademiska institutioner

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Sultan Muhammad Razzak
Befattning: President & Vice Chancellor

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Sultan Muhammad  Razzak
Befattning: President & Vice chancellor

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Road-4, Block-E, Banasree Rampura House-35
1219 Dhaka
BANGLADESH
Telefon: (+88 02) 8399398
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: About ICU

Everyone knows that Culture is an indispensable and invisible bond, which ties us in the community together. The art, literature, language, religion and the daily activities of the people of a community not only represent its culture, but also its moral values and ethics. The importance of culture lies in its close relationship with the people’s lives. Different cultures have brought diversity in the ways of life of the people inhabiting in different parts of the world. We might make a network of Diversified Cultures through the study of cultural knowledge, strategy and proper implementation.

Such an education system is demanded by the future of the multi-cultural world in order to enable professionals of all sectors to be fit for working anywhere in the world. Since culture is related to the development of one’s attitude, learning human culture with all system disciplines of study is essential.

The sensed demands mentioned above are the basis of the formation of ICU.

Vision

The future generation will honor the cultural diversity of all nations, as well as the cultural minority, and will play a pivotal role in their protection and promotion through economical, political and development activities.


Mission

Online education and venue based evaluation through the International Culture University will produce multi-cultural professionals and ensure the development of cultural leadership and protection and promotion of cultural diversity for all nations. It will also initiate a movement in mainstreaming culture in formal pedagogy as a development approach.
Organisationens intressen är:
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 21
Kompletterande upplysningar: N.A.

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Global Higher Education minstream with Culture and Suastainability.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Handel
 • Humanitärt bistånd
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Kommunikation
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 21
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:

Kompletterande upplysningar: N.A.

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
N.A.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Total budget: 11 500
därav offentlig finansiering: 10 000
- från europeiska källor:
- Upphandling: 2 000
- Bidrag: 1 000
- nationella källor: 0
- regionala/lokala källor: 7 000
därav andra källor: 1 500
- gåvor: 1 000
- medlemsavgifter: 500
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: >= 50000  € och < 100000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

N.A.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.