Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

International Culture University

Identifikačné číslo v Registri: 97598469114-72
Dátum registrácie: 8.7.2012 5:16:11

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 11.6.2014 6:46:51
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 11.6.2014 6:46:51


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: International Culture University
Skratka: ICU
Právna forma: ROC-S-11904, FCHD-NGOAB-1045
Internetová stránka: http://www.icu-edu.org

Oddiely

Oddiel: IV – Think tanky, výskumné a akademické inštitúcie
Podrobnejšie informácie: Akademické inštitúcie

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Sultan Muhammad Razzak
Funkcia: President & Vice Chancellor

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Sultan Muhammad  Razzak
Funkcia: President & Vice chancellor

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Road-4, Block-E, Banasree Rampura House-35
1219 Dhaka
BANGLADÉŠ
Telefónne číslo: (+88 02) 8399398
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: About ICU

Everyone knows that Culture is an indispensable and invisible bond, which ties us in the community together. The art, literature, language, religion and the daily activities of the people of a community not only represent its culture, but also its moral values and ethics. The importance of culture lies in its close relationship with the people’s lives. Different cultures have brought diversity in the ways of life of the people inhabiting in different parts of the world. We might make a network of Diversified Cultures through the study of cultural knowledge, strategy and proper implementation.

Such an education system is demanded by the future of the multi-cultural world in order to enable professionals of all sectors to be fit for working anywhere in the world. Since culture is related to the development of one’s attitude, learning human culture with all system disciplines of study is essential.

The sensed demands mentioned above are the basis of the formation of ICU.

Vision

The future generation will honor the cultural diversity of all nations, as well as the cultural minority, and will play a pivotal role in their protection and promotion through economical, political and development activities.


Mission

Online education and venue based evaluation through the International Culture University will produce multi-cultural professionals and ensure the development of cultural leadership and protection and promotion of cultural diversity for all nations. It will also initiate a movement in mainstreaming culture in formal pedagogy as a development approach.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 21
Doplňujúce údaje: N.A.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Global Higher Education minstream with Culture and Suastainability.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Humanitárna pomoc
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Kultúra
 • Obchod
 • Podniky
 • Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultúra
 • Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika
 • Šport
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Verejné zdravie
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie
 • Zamestnanosť a sociálne záležitosti
 • Životné prostredie

Štruktúra

Celkový počet fyzických osôb: 21
Počet členských organizácií:
Členské organizácie (Počet členov) :
Organizácia má členov alebo zastúpenie v týchto krajinách:

Doplňujúce údaje: N.A.

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
N.A.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 11 500
z toho financovanie z verejných zdrojov: 10 000
- z európskych zdrojov:
- Verejné obstarávanie: 2 000
- Granty: 1 000
- zo štátnych zdrojov: 0
- z miestnych a regionálnych zdrojov: 7 000
z iných zdrojov: 1 500
- dary: 1 000
- členské: 500
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 50000  € a < 100000  €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

N.A.

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.