Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

International Culture University

Identifikační číslo v rejstříku: 97598469114-72
Datum registrace: 08/07/2012 05:16:11

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 11/06/2014 06:46:51
Datum poslední roční aktualizace je: 11/06/2014 06:46:51

Tato položka má formát podle předchozího rejstříku. Bude přizpůsobena novému formátu poté, co subjekt provede další aktualizaci.
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 27/04/2015

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

International Culture University

ICU

ROC-S-11904, FCHD-NGOAB-1045

    Oddíl Registrace

IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce

akademické instituce

    Kontaktní údaje

Road-4, Block-E, Banasree, House-35
Rampura
1219 Dhaka
BANGLADÉŠ

(+88 02) 8399398

(+) 

    Osoba s právní odpovědností

pan  Sultan Muhammad Razzak

President & Vice Chancellor

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Sultan Muhammad  Razzak

President & Vice chancellor

    Cíle a úkoly

About ICU

Everyone knows that Culture is an indispensable and invisible bond, which ties us in the community together. The art, literature, language, religion and the daily activities of the people of a community not only represent its culture, but also its moral values and ethics. The importance of culture lies in its close relationship with the people’s lives. Different cultures have brought diversity in the ways of life of the people inhabiting in different parts of the world. We might make a network of Diversified Cultures through the study of cultural knowledge, strategy and proper implementation.

Such an education system is demanded by the future of the multi-cultural world in order to enable professionals of all sectors to be fit for working anywhere in the world. Since culture is related to the development of one’s attitude, learning human culture with all system disciplines of study is essential.

The sensed demands mentioned above are the basis of the formation of ICU.

Vision

The future generation will honor the cultural diversity of all nations, as well as the cultural minority, and will play a pivotal role in their protection and promotion through economical, political and development activities.


Mission

Online education and venue based evaluation through the International Culture University will produce multi-cultural professionals and ensure the development of cultural leadership and protection and promotion of cultural diversity for all nations. It will also initiate a movement in mainstreaming culture in formal pedagogy as a development approach.

celosvětové

    Činnosti

Global Higher Education minstream with Culture and Suastainability.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

21

N.A.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultura
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

21

N.A.

    Finanční údaje

01/2013  -  12/2013

11 500 €

10 000 €

2 000 €

1 000 €

0 €

7 000 €

1 500 €

1 000 €

500 €

>= 50 000  € a < 100 000  €

N.A.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.