Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

International Culture University

Identifikační číslo v rejstříku: 97598469114-72
Datum registrace: 8.7.12 5:16:11

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 11.6.14 6:46:51
Datum poslední roční aktualizace je 11.6.14 6:46:51


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: International Culture University
Zkratka: ICU
Právní forma ROC-S-11904, FCHD-NGOAB-1045
Internetové stránky: http://www.icu-edu.org

Oddíly

Oddíl: IV – Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce
Upřesnění: akademické instituce

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Sultan Muhammad Razzak
Funkce: President & Vice Chancellor

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Sultan Muhammad  Razzak
Funkce: President & Vice chancellor

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Road-4, Block-E, Banasree Rampura House-35
1219 Dhaka
BANGLADÉŠ
Telefon: (+88 02) 8399398
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: About ICU

Everyone knows that Culture is an indispensable and invisible bond, which ties us in the community together. The art, literature, language, religion and the daily activities of the people of a community not only represent its culture, but also its moral values and ethics. The importance of culture lies in its close relationship with the people’s lives. Different cultures have brought diversity in the ways of life of the people inhabiting in different parts of the world. We might make a network of Diversified Cultures through the study of cultural knowledge, strategy and proper implementation.

Such an education system is demanded by the future of the multi-cultural world in order to enable professionals of all sectors to be fit for working anywhere in the world. Since culture is related to the development of one’s attitude, learning human culture with all system disciplines of study is essential.

The sensed demands mentioned above are the basis of the formation of ICU.

Vision

The future generation will honor the cultural diversity of all nations, as well as the cultural minority, and will play a pivotal role in their protection and promotion through economical, political and development activities.


Mission

Online education and venue based evaluation through the International Culture University will produce multi-cultural professionals and ensure the development of cultural leadership and protection and promotion of cultural diversity for all nations. It will also initiate a movement in mainstreaming culture in formal pedagogy as a development approach.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 21
Doplňující informace: N.A.

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Global Higher Education minstream with Culture and Suastainability.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Audiovizuální oblast a média
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Humanitární pomoc
 • Informační společnost
 • Komunikace
 • Kultura
 • Obchod
 • Obecné a institucionální záležitosti
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozvoj
 • Rybolov a akvakultura
 • Sport
 • Spravedlnost a základní práva
 • Veřejné zdraví
 • Vnější vztahy
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Zemědělství a rozvoj venkova
 • Životní prostředí

Struktura

Celkový počet členů – fyzických osob: 21
Celkový počet členských organizací:
Členské organizace (Počet členů) :
Organizace má členy nebo je zastoupena v těchto zemích:

Doplňující informace: N.A.

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
N.A.

Finanční údaje

Rok: 01/2013 - 12/2013
Celkový rozpočet: 11 500
z toho veřejné financování: 10 000
- z evropských zdrojů:
- Veřejné zakázky: 2 000
- Granty: 1 000
- ze státních zdrojů: 0
- z místních či regionálních zdrojů: 7 000
z toho ostatní zdroje: 1 500
- dary: 1 000
- členské příspěvky: 500
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: >= 50000  € a < 100000  €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

N.A.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.