Sti

Flere værktøjer    Registreredes profil

Istituto Universitario di Studi Europei

Identifikationsnummer i registret: 97541654296-96
Registreringsdato: 05/10/2010 15:23:18

Oplysningerne om denne enhed blev senest ændret den: 20/04/2015 17:24:51
Seneste årlige opdatering: 20/04/2015 17:24:51
Næste ajourføring skal senest ske den: 20/04/2016

    Registrerede: Organisation eller selvstændig

Istituto Universitario di Studi Europei

IUSE

no profit private organisation

    Kategori

IV - Tænketanke, forskningsinstitutioner og akademiske institutioner

Tænketanke og forskningsinstitutioner

    Kontaktoplysninger

Lungo Dora Siena, 100 A
Settore D3 - 1° piano
10153 Torino
ITALIEN

(+39) 0116709422

    Juridisk ansvarlig

Mario Comba

Head of the Institute

    Person med ansvar for forbindelser med EU

Barbara Bonino

Responsabile Centro di documentazione europea

    Mål og opgaver

Art. 3 of the Statute reports: “The University Institute of European Studies’ goals are the scientific research and education in the field of European integration and international relations and, through these activities, the training of international experts and executives; the promotion and valorisation, through the links with European and international organisations, of initiatives promoted by public or private bodies, trade unions, cultural and research institutes which operate in the field of European cooperation and international relations (…)”

europæisk plan

    Aktiviteter, der er omfattet af registret

Horizon 2020
Marie Sklodowska- Curie actions research fellowship


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

- Participation in European Projects and Calls: LIBEAC (Liberalism in Between Europe and China) and POREEN(Partnering Opportunities between Europe and China in the Renewable Energies and Environmental industries). These are two projects in the framework of European Union Research Executive Agency IRSES: http://iuse.it/european-projects-calls/
- Collection of Research Working Papers on EU subjects:
http://iuse.it/working-papers-2/

- Inauguration of the new European Library:
http://iuse.it/biblioteca-europea-gianni-merlini-european-library/

- Organization of seminars and events through the European Documentation centre: http://iuse.it/il-centro-di-documentazione-europea/

    Antal personer, der deltager i de aktiviteter, der er beskrevet i feltet ovenfor

50%: 2  

2

1

Attività:
Gestione del Centro di documentazione europea
Segreteria Corsi e Master
Segreteria Progetti europei

    Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

    Interesseområder

  • Erhverv
  • Fødevaresikkerhed
  • Generelle og institutionelle spørgsmål
  • Konkurrence
  • Regionalpolitik
  • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
  • Uddannelse

    Medlemskab og tilhørsforhold

5

EDC (European Documentation Centres) Italian Network:
http://www.cdeita.it/

    Finansielle oplysninger

01/2014  -  12/2014

>= 50.000 € og < 99.999 €

693.048 €

692.148 €

 €

0 €

Horizon 2020 Funding - ref. FP7-PEOPLE-2012-IRSES

654.704 €

37.444 €

900 €

900 €

"Altre informazioni finanziarie"

    Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.

Organisationen har desuden oplyst at være bundet af følgende kodeks:
il codice etico di IUSE http://iuse.it/wp-content/uploads/2013/02/codice_etico.pdf