Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

NatureWorks LLC

Numer identyfikacyjny w rejestrze 97494065606-20
Data rejestracji: 11-04-04 12:21:21

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 14-03-10 19:24:27
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 14-03-10 19:24:27


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: NatureWorks LLC
Nazwa skrócona:
Status prawny: LLC
Strona internetowa: http://www.natureworksllc.com

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Przedsiębiorstwa i grupy

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Marc Verbruggen
Pełniona funkcja: CEO and President

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Erwin Vink
Pełniona funkcja: Environmental Affairs Manager

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Minnetonka Boulevard  15305
MN 55345 Minnetonka
STANY ZJEDNOCZONE
Numer telefonu: (+001) 952 742 0400
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Contact for Europe:

Erwin Vink
NatureWorks LLC
T: 0031 114 315944
F: +31 114 315938
M: +31 6 204 15 133
erwin_vink@natureworkspla.com

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: NatureWorks LLC is a US based company producing a family of polylactide (PLA) polymers out of annually renewable resources that can be used in a wide range of applications (Food service, food packaging, bottles, films & cards, fibers and woven & non-wovens and durable products).
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • światowym

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 3
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Imię Nazwisko Data rozpoczęcia Data zakończenia
Mariagiovanna Vetere 14-04-24 15-04-16

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


The wider introduction of bio-based plastics (plastics made from renewable resources)in the EU.

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • działania w dziedzinie klimatu
 • przedsiębiorstwa
 • rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich
 • środowisko

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Member of European Bioplastics
Member of EuropaBIO
Member of NNFCC
Member of NEN (Dutch standardization Institute)
member of ISCC Systems GmbH

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2013 - 12/2013
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 50000  €–100000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.