Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

NatureWorks LLC

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 97494065606-20
Data Reġistrazzjoni: 04/04/2011 12:21:21

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 10/03/2014 19:24:27
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 10/03/2014 19:24:27


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: NatureWorks LLC
Akronimu:
Statut legali: LLC
Websajt: http://www.natureworksllc.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Marc Verbruggen
Kariga: CEO and President

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Erwin Vink
Kariga: Environmental Affairs Manager

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 15305 Minnetonka Boulevard 
Minnetonka MN 55345
L-ISTATI UNITI
Numru tat-telefon: (+001) 952 742 0400
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra: Contact for Europe:

Erwin Vink
NatureWorks LLC
T: 0031 114 315944
F: +31 114 315938
M: +31 6 204 15 133
erwin_vink@natureworkspla.com

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: NatureWorks LLC is a US based company producing a family of polylactide (PLA) polymers out of annually renewable resources that can be used in a wide range of applications (Food service, food packaging, bottles, films & cards, fibers and woven & non-wovens and durable products).
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 3
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Mariagiovanna Vetere 24/04/2014 16/04/2015

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


The wider introduction of bio-based plastics (plastics made from renewable resources)in the EU.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Intrapriżi
 • Riċerka u teknoloġija
 • Sikurezza tal-ikel

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Member of European Bioplastics
Member of EuropaBIO
Member of NNFCC
Member of NEN (Dutch standardization Institute)
member of ISCC Systems GmbH

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: >= 50000  € et < 100000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.