Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

NatureWorks LLC

Tunnusnumber registris: 97494065606-20
Registreerimise kuupäev: 04/04/2011 12:21:21

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 09/02/2015 12:12:35
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 09/02/2015 12:12:35
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 09/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

NatureWorks LLC

LLC

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriühingud ja kontsernid

    Kontaktandmed

Minnetonka Boulevard, 15305
MN 55345 Minnetonka
AMEERIKA ÜHENDRIIGID

(+001) 952 742 0400

    Juriidiliselt vastutav isik

Marc Verbruggen

CEO and President

    ELi asjade eest vastutav isik

Erwin Vink

Environmental Affairs Manager

    Eesmärgid ja ülesanded

NatureWorks LLC is a US based company producing a family of polylactide (PLA) polymers out of annually renewable resources that can be used in a wide range of applications (Food service, food packaging, bottles, films & cards, fibers and woven & non-wovens and durable products).

ülemaailmsed

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Packaging & packaging waste directive
Circular Economy and Resource Efficiency


 

Ei

Ei

European Commission Expert Group on Biobased Products

Ei

Ei

The wider introduction of bio-based plastics (plastics made from renewable resources)in the EU.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

50%: 1  

1

0,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Mariagiovanna VETERE 01/04/2015 30/03/2016

    Huvivaldkonnad

  • Ettevõtlus
  • Kaubandus
  • Keskkond
  • Kliimaküsimused
  • Põllumajandus ja maaelu areng
  • Siseturg
  • Teadusuuringud ja tehnoloogia
  • Toiduohutus

    Liikmed ja liikmesus

Member of European Bioplastics
Member of EuropaBIO
Member of NNFCC
Member of NEN (Dutch standardization Institute)
Member of ISCC Systems GmbH
Member of Holland Bioplastics

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

>= 10 000 € ja < 24 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.