Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

NatureWorks LLC

Tunnusnumber registris: 97494065606-20
Registreerimise kuupäev: 4.04.11 12:21:21

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 10.03.14 19:24:27
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 10.03.14 19:24:27


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: NatureWorks LLC
Akronüüm:
Õiguslik vorm: LLC
Veebisait: http://www.natureworksllc.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äriühingud ja kontsernid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Marc Verbruggen
Ametikoht: CEO and President

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Erwin Vink
Ametikoht: Environmental Affairs Manager

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 15305 Minnetonka Boulevard 
MN 55345 Minnetonka
AMEERIKA ÜHENDRIIGID
Telefoninumber: (+001) 952 742 0400
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Contact for Europe:

Erwin Vink
NatureWorks LLC
T: 0031 114 315944
F: +31 114 315938
M: +31 6 204 15 133
erwin_vink@natureworkspla.com

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: NatureWorks LLC is a US based company producing a family of polylactide (PLA) polymers out of annually renewable resources that can be used in a wide range of applications (Food service, food packaging, bottles, films & cards, fibers and woven & non-wovens and durable products).
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 3
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Mariagiovanna Vetere 24.04.14 16.04.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


The wider introduction of bio-based plastics (plastics made from renewable resources)in the EU.

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Ettevõtlus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Põllumajandus ja maaelu areng
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Member of European Bioplastics
Member of EuropaBIO
Member of NNFCC
Member of NEN (Dutch standardization Institute)
member of ISCC Systems GmbH

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 50000  € ja < 100000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.