Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Road Haulage Association

Id-nummer i registret: 97451376935-05
Registreringsdag: 2011-10-13 12:25:05

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-09-16 11:07:53
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-09-16 11:07:53


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Road Haulage Association
Förkortning: RHA
Associationsform (rättslig ställning): Trading Association and UK Limited Compnay
Webbplats: http://www.rha.uk.net

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Geoff Dunning
Befattning: Chief Ex\ecutive

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Peter Cullum
Befattning: Head of International Affairs

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Roadway House Bretton Way None
PE3 8DD Peterborough
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 1932838901
Fax: (+44) 1932854526
Andra adressuppgifter: The main contact address should be The Old Forge, South Road, Weybridge, Surrey KT13 9DZ

Telephone and fax numbers as above.

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: To advance the image and standards of the UK road haulage industry both nationally and internationally.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 100
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


All road haulage and multi-modal initiatives.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Tullar

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
International Road Transport Union (IRU.
Society of UK Motor Manufacturers and Traders (SMMT)
Confederation of British Industry (CBI)

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 05/2012 - 05/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

Accounts are published annually and registered at UK Companies HOuse.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.