Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Road Haulage Association

Tunnistenumero rekisterissä: 97451376935-05
Rekisteröintipäivä: 13.10.2011 12:25:05

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 16.9.2013 11:07:53
Edellinen vuotuinen päivitys: 16.9.2013 11:07:53


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Road Haulage Association
Lyhenne: RHA
Organisaation oikeudellinen muoto: Trading Association and UK Limited Compnay
Internet-osoite: http://www.rha.uk.net

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Geoff Dunning
Tehtävä organisaatiossa: Chief Ex\ecutive

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Peter Cullum
Tehtävä organisaatiossa: Head of International Affairs

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Roadway House Bretton Way None
PE3 8DD Peterborough
YHDISTYNYT KUNINGASKUNTA
Puhelinnumero: (+44) 1932838901
Faksinumero: (+44) 1932854526
Muita yhteystietoja: The main contact address should be The Old Forge, South Road, Weybridge, Surrey KT13 9DZ

Telephone and fax numbers as above.

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: To advance the image and standards of the UK road haulage industry both nationally and internationally.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • alueellisia
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 100
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


All road haulage and multi-modal initiatives.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Euroopan laajuiset verkot
 • Ilmastotoimet
 • Kilpailu
 • Kuluttaja-asiat
 • Liikenne
 • Oikeusasiat ja perusoikeuksien
 • Sisäasiat
 • Sisämarkkinat
 • Talousarvio
 • Talous- ja raha-asiat
 • Tulli
 • Tutkimus ja teknologia
 • Verotus
 • Ympäristö
 • Yritystoiminta

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
International Road Transport Union (IRU.
Society of UK Motor Manufacturers and Traders (SMMT)
Confederation of British Industry (CBI)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 05/2012 - 05/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:

Accounts are published annually and registered at UK Companies HOuse.

Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.