Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Road Haulage Association

Identifikační číslo v rejstříku: 97451376935-05
Datum registrace: 13.10.11 12:25:05

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 16.9.13 11:07:53
Datum poslední roční aktualizace je 16.9.13 11:07:53


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Road Haulage Association
Zkratka: RHA
Právní forma Trading Association and UK Limited Compnay
Internetové stránky: http://www.rha.uk.net

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Geoff Dunning
Funkce: Chief Ex\ecutive

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Peter Cullum
Funkce: Head of International Affairs

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Roadway House Bretton Way None
PE3 8DD Peterborough
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Telefon: (+44) 1932838901
Číslo faxu: (+44) 1932854526
Další kontaktní údaje: The main contact address should be The Old Forge, South Road, Weybridge, Surrey KT13 9DZ

Telephone and fax numbers as above.

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: To advance the image and standards of the UK road haulage industry both nationally and internationally.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • místní či regionální
 • celostátní
 • evropské
 • celosvětové

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 100
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


All road haulage and multi-modal initiatives.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Cla
 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Ochrana spotřebitele
 • Podnikání
 • Rozpočet
 • Spravedlnost a základní práva
 • Transevropské sítě
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
International Road Transport Union (IRU.
Society of UK Motor Manufacturers and Traders (SMMT)
Confederation of British Industry (CBI)

Finanční údaje

Rok: 05/2012 - 05/2013
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:

Accounts are published annually and registered at UK Companies HOuse.

Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.