Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Kneipp-Bund e.V. - Bundesverband für Gesundheitsförderung und Prävention

Numărul de identificare din Registru: 97440564586-21
Data înscrierii: 22.11.2010 18:01:29

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 11.11.2013 14:22:36
Data ultimei actualizări anuale: 11.11.2013 14:22:36


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Kneipp-Bund e.V. - Bundesverband für Gesundheitsförderung und Prävention
Acronim: Kneipp-Bund
Statut juridic: eingetragener Verein (e.V.)
Site internet: http://www.kneippbund.de

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Doamna  Marion Caspers-Merk
Funcţie: Präsidentin

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Angela Bleckmann
Funcţie: Referentin

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Adolf-Scholz-Allee  6-8
86825 Bad Wörishofen
GERMANIA
Numărul de telefon: (+49) 82473002102
Număr de fax: (+49) 82473002199
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Kneipp-Bund e.V. - Bundesverband für Gesundheitsförderung und Prävention
Berliner Büro
Friedrichstraße 183
D-10117 Berlin
Deutschland

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Der Kneipp-Bund e.V. ist Dachverband von mehr als 600 Kneipp-Vereinen mit etwa 160.000 Mit-gliedern und damit die größte nichtkommerzielle Gesundheitsorganisation in Deutschland. Mit dem Satzungsziel „Gesunde Menschen“ hat er sich der Stärkung von Prävention und Gesundheitsför-derung verschrieben. Basierend auf den Lehren von Sebastian Kneipp (1821-1897) vermittelt der Kneipp Bund e.V. ein wertvolles und zugleich modernes Gesundheitskonzept. Es setzt sich zu-sammen aus den Elementen Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen, Lebensordnung.
Die Gesundheitsangebote des Kneipp-Bund e.V. sind für alle Menschen gedacht: Für Frauen wie Männer, für Jung und Alt, für Arm und Reich... Zu nennen sind die zahl¬reichen Angebote der Kneipp-Vereine. Letztere veranstalten Vorträge und Kurse in gesunder Ernährung, der Nutzung von Heilkräutern, Kneipp-Anwendungen und naturheil¬kundlichen Themen, sie organisieren Bewegungs- und Entspannungsstunden, gehen auf Reisen oder unternehmen Wanderungen und Radtouren.
Darüber hinaus engagiert sich der Kneipp-Bund e.V. nachhaltig im Bereich der Gesundheitsförde-rung in Lebenswelten/Settings. Er schult, begleitet und zertifiziert Einrichtungen, die das Gesund-heitskonzept nach Kneipp in ihren Alltag implementieren wollen. Das Gütesiegel des Kneipp-Bund e.V. tragen inzwischen ca. 500 Einrichtungen, darunter Gesundheitshöfe, Senioreneinrichtungen, Kurbetriebe, Campingplätze, Schulen sowie bald 300 Kindertageseinrichtungen.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • subnaţional
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 3
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Stärkung und Vernetzung von Gesundheitsförderung und Prävention
Stärkung bürgerschaftlichen Engagements
Stärkung der Integrativen Medizin

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Educaţie
 • Justiţie si drepturile fundamentale
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Reţele transeuropene
 • Sănătate publică
 • Sport
 • Tineret

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 160.000
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • GERMANIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Bundesarbeitsgemeinschaft der Senioren-Organisationen
Deutscher olympischer Sportbund
Bundesvereinigung für Prävention und Gesundheitsförderung

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Buget total: 1.030.000
din care finanţare publică: 0
- din surse europene:
- Achiziții publice: 0
- Granturi: 0
- din surse naţionale: 0
- din surse locale/regionale: 0
din alte surse: 1.030.000
- donaţii: 15.000
- cotizaţii ale membrilor: 1.015.000
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.