Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Union Européenne des Médecins Spécialistes

Tunnistenumero rekisterissä: 97430636339-85
Rekisteröintipäivä: 2.8.2011 14:03:37

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 8.7.2014 12:51:30
Edellinen vuotuinen päivitys: 8.7.2014 12:51:30


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Union Européenne des Médecins Spécialistes
Lyhenne: UEMS
Organisaation oikeudellinen muoto: AISBL
Internet-osoite: http://www.uems.eu

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Ammatilliset ryhmittymät ja järjestöt sekä elinkeinoyhdistykset

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Edwin Borman
Tehtävä organisaatiossa: Secrétaire Général

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Frédéric Destrebecq
Tehtävä organisaatiossa: Directeur Général ff

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: avenue de la Couronne  20
1050 Brussels
BELGIA
Puhelinnumero: (+0032) 26495164
Faksinumero: (+0032) 26403730
Muita yhteystietoja: Pour contacter l'UEMS, merci de remplir le formulaire de contact disponible ci dessous:
http://www.uems.eu/general/contact

Cordialement,

Le secrétariat de l'UEMS

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: - L’étude et la promotion du plus haut niveau de formation des médecins spécialistes, de la pratique médicale et des soins de santé dans l’UE ;
- L’étude et la promotion de la libre circulation des médecins spécialistes à travers l’UE ;
- La représentation, dans ce cadre, de la profession médicale spécialisée des Etats membres de l’UE auprès des autorités de l’UE et de toute autre autorité et/ou organisation traitant de
questions concernant directement ou indirectement le Corps médical, ainsi que toute action susceptible de favoriser la réalisation des objectifs précités;
-La défense des intérêts professionnels des médecins spécialistes européens.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • euroopanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 2
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Les activités que l’UEMS se propose de mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs sont
notamment les suivantes :
- La mise sur pied de Sections et Boards pour chaque spécialité médicale ;
- La création d’un système général d’accréditation de la formation médicale continuée et du développement professionnel continué ; de la formation postgraduée et de la gestion de la qualité au niveau européen ;
- La création de groupes de travail sur les sujets intéressant les médecins spécialistes au
niveau européen ;
- L’organisation de séminaires et d’études dans le domaine de la médecine spécialisée ;
- Toute autre activité qui sera jugée nécessaire.

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Elintarviketurva
 • Kansanterveys
 • Koulutus
 • Sisämarkkinat
 • Työllisyys ja sosiaaliasiat

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
- membre de l'Alliance des Organisations Médicales Européenne (Alliance of EMOs - European Medical Organisations)
- membre du eHealth users' Stakeholders Group (EHUSG)
- membre du Groupe de Travail sur la Carte Professionnelle (Commission Européenne)

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2011 - 12/2011
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: < 50000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.