Navigointipolku

Lisätyökalut    Rekisteröityneen profiili

Union Européenne des Médecins Spécialistes

Tunnistenumero rekisterissä: 97430636339-85
Rekisteröintipäivä: 02/08/2011 14:03:37

Tietoja päivitetty viimeksi: 06/02/2015 09:29:33
Edellinen vuotuinen päivitys: 06/02/2015 09:29:33
Päivitettävä viimeistään: 06/02/2016

    Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Union Européenne des Médecins Spécialistes

UEMS

AISBL

    Ryhmä rekisterissä

II - Yritysten omat edunvalvontayksiköt sekä ammatilliset, talous- ja elinkeinoyhdistykset

Talous- ja elinkeinoyhdistykset

    Yhteystiedot

Rue de l'Industrie, 24
1000 Brussels
BELGIA

(+0032) 26495164

    Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Edwin Borman

Secrétaire Général

    EU-suhteista vastaava henkilö

Bertrand Daval

Directeur Général

    Tavoitteet ja tehtävät

- L’étude et la promotion du plus haut niveau de formation des médecins spécialistes, de la pratique médicale et des soins de santé dans l’UE ;
- L’étude et la promotion de la libre circulation des médecins spécialistes à travers l’UE ;
- La représentation, dans ce cadre, de la profession médicale spécialisée des Etats membres de l’UE auprès des autorités de l’UE et de toute autre autorité et/ou organisation traitant de questions concernant directement ou indirectement le Corps médical, ainsi que toute action susceptible de favoriser la réalisation des objectifs précités;
-La défense des intérêts professionnels des médecins spécialistes européens.

  • euroopanlaajuisia
  • maailmanlaajuisia

    A. Rekisterin kattamat toiminnot

Directive 2005/36/CE ; directive 2013/55/CE ; Momentum; United for Health ; Renewing Health

Erasmus plus funding.


 

Joint Action on European Health Workforce (WP4: WP6)

En

En

En

En

Les activités que l’UEMS se propose de mettre en œuvre pour atteindre ses objectifs sont notamment les suivantes :
- La mise sur pied de Sections et Boards pour chaque spécialité médicale ;
- La création d’un système général d’accréditation de la formation médicale continuée et du développement professionnel continué ; de la formation postgraduée et de la gestion de la qualité au niveau européen ;
- La création de groupes de travail sur les sujets intéressant les médecins spécialistes au niveau européen ;
- L’organisation de séminaires et d’études dans le domaine de la médecine spécialisée ;
- Toute autre activité qui sera jugée nécessaire.

    Edellisessä kohdassa mainittuihin toimintoihin osallistuvien henkilöiden määrä

25%: 2

2

0,5

    Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Lise CARRATALA 11/02/2015 06/02/2016
Bertrand DAVAL 11/02/2015 06/02/2016

    Intressialueet

  • Elintarviketurva
  • Kansanterveys
  • Koulutus
  • Sisämarkkinat
  • Työllisyys ja sosiaaliasiat

    Jäsenet ja jäsenyydet

http://www.uems.eu/__data/assets/pdf_file/0015/21363/UEMS-National-Association-Members-2014-12-03.pdf

- membre de l'Alliance des Organisations Médicales Européenne (Alliance of EMOs - European Medical Organisations)
- membre du eHealth users' Stakeholders Group (EHUSG)

    Rahoitustiedot

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Organisaatio ei saanut rahoitusta EU:n toimielimiltä viimeisimmän päättyneen tilikauden aikana.

    Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.