Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.

Identifikacijska številka v Registru: 9737622425-76
Datum registracije: 25.9.08 9:45:26

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 12.2.14 16:01:09
Datum zadnje letne spremembe: 9.9.13 13:51:55


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.
Kratica: BAGFW
Pravni status: eingetragener Verein
Spletna stran: http://www.bagfw.de

Oddelki

Oddelek: III. – Nevladne organizacije
natančneje: Nevladne organizacije, forumi, mreže in podobno

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Gerhard Dr. Timm
Položaj: Geschäftsführer

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Ulrich Tiburcy
Položaj: Leiter der EU-Vertretung

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Oranienburger Str.  13/14
10178 Berlin
NEMČIJA
Telefon: (+49) 3024089129
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: rue De Pascale 4-6
1040 Brüssel

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: allgemeine Zielsetzungen lt. Satzung:
Beratung und Abstimmung in allen Aufgabenbereichen der Freien Wohlfahrtspflege;
Pflege und Stärkung der sozialen Verantwortung in der Bevölkerung
Mitwirkung in der Gesetzgebung;
Vertretung der Belange der Freien Wohlfahrtspflege gegenüber der Europäischen Union und ihren Organen;
Wahrung der Stellung der Freien Wohlfahrtspflege in der Öffentlichkeit;
Zusammenarbeit in zentralen Angelegenheiten mit EU, Bund, Ländern und Kommunen und sonstigen Organen der öffentlichen Selbstverwaltung;
Zusammenarbeit der Wohlfahrtsverbände in der Europäischen Union;
Schulungen und Fortbildungen zu Themen der Freien Wohlfahrtspflege;
Durchführung von Kongressen, Konferenzen und Veranstaltungen;
Herausgabe von Preisen, insbesondere des Deutschen Sozialpreises
Förderung des Zusammenwirkens der Verbände bei besonderen Notständen

Zielsetzungen in Bezug auf europäische Belange:
Vertretung der Europaarbeit der Verbände/BAGFW und ihrer Positionen gegenüber den europäischen Institutionen

Bildung und Aufrechterhaltung von Kontakten und Zusammenarbeit mit den relevanten europäischen und nationalen Institutionen

Mitwirkung in Netzwerken, Gremien, Ausschüssen (z.B. EWSA
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 1
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ime Priimek Začetni datum Končni datum
Malte Lindenthal 14.2.14 12.2.15

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Informationbeschaffung, Stellungnahmen, Gespräche, öffentliche Konsultation

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Informacijska družba
 • Izobraževanje
 • Javno zdravje
 • Konkurenca
 • Mladi
 • Notranje zadeve
 • Notranji trg
 • Obdavčenje
 • Podjetništvo
 • Potrošniki
 • Pravosodje in temeljnih pravic
 • Proračun
 • Regionalna politika
 • Splošne in institucionalne zadeve
 • Zaposlovanje in socialne zadeve

Sestava

Število včlanjenih „fizičnih oseb“ skupaj: 0
Število včlanjenih organizacij: 0
Včlanjene organizacije (Število članov) :
Organizacija ima člane oziroma je zastopana v naslednjih državah:
 • BELGIJA
 • NEMČIJA

Dodatne informacije:

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
CEDAG

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Skupni proračun: 17.242.600
pri čemer so javna finančna sredstva: 252.400
- iz evropskega vira:
- Javno naročilo:
- Subvencije:
- iz nacionalnega vira: 252.400
- iz regionalnega/lokalnega vira:
pri čemer so drugi viri: 16.990.200
- donacije: 638.800
- prispevki članov: 774.000
Umsatzerlöse : 13.307.000
sonstige Erträge : 2.239.700
Bestandsänderung unfertige Leistungen : 30.700
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 150000  € in < 200000  €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Umsätze mit Wohlfahrtsmarken.
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind überwiegend Zuschlagserlöse durch den Verkauf der Wohlfahrtsmarken über die Deutsche Post AG.

Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.