Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.

Inschrijvingsnummer in het register 9737622425-76
Inschrijvingsdatum: 25-9-08 9:45:26

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 12-2-14 16:01:09
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 9-9-13 13:51:55


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.
Acroniem: BAGFW
Rechtsvorm: eingetragener Verein
Website: http://www.bagfw.de

Categorie

Categorie III - Niet-gouvernementele organisaties
Meer specifiek: Niet-gouvernementele organisaties, platformen & netwerken e.d.

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Gerhard Dr. Timm
Functie: Geschäftsführer

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mijnheer  Ulrich Tiburcy
Functie: Leiter der EU-Vertretung

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Oranienburger Str.  13/14
10178 Berlin
DUITSLAND
Telefoon: (+49) 3024089129
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens: rue De Pascale 4-6
1040 Brüssel

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: allgemeine Zielsetzungen lt. Satzung:
Beratung und Abstimmung in allen Aufgabenbereichen der Freien Wohlfahrtspflege;
Pflege und Stärkung der sozialen Verantwortung in der Bevölkerung
Mitwirkung in der Gesetzgebung;
Vertretung der Belange der Freien Wohlfahrtspflege gegenüber der Europäischen Union und ihren Organen;
Wahrung der Stellung der Freien Wohlfahrtspflege in der Öffentlichkeit;
Zusammenarbeit in zentralen Angelegenheiten mit EU, Bund, Ländern und Kommunen und sonstigen Organen der öffentlichen Selbstverwaltung;
Zusammenarbeit der Wohlfahrtsverbände in der Europäischen Union;
Schulungen und Fortbildungen zu Themen der Freien Wohlfahrtspflege;
Durchführung von Kongressen, Konferenzen und Veranstaltungen;
Herausgabe von Preisen, insbesondere des Deutschen Sozialpreises
Förderung des Zusammenwirkens der Verbände bei besonderen Notständen

Zielsetzungen in Bezug auf europäische Belange:
Vertretung der Europaarbeit der Verbände/BAGFW und ihrer Positionen gegenüber den europäischen Institutionen

Bildung und Aufrechterhaltung von Kontakten und Zusammenarbeit mit den relevanten europäischen und nationalen Institutionen

Mitwirkung in Netzwerken, Gremien, Ausschüssen (z.B. EWSA
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • nationaal
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Voornaam Achternaam Begindatum Einddatum
Malte Lindenthal 14-2-14 12-2-15

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Informationbeschaffung, Stellungnahmen, Gespräche, öffentliche Konsultation

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Algemene en bestuurszaken
 • Begroting
 • Belastingen
 • Binnenlandse zaken
 • Concurrentie
 • Consumentenzaken
 • Economische en financiële zaken
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Justitie en grondrechten
 • Ondernemingen
 • Onderwijs
 • Regionaal beleid
 • Volksgezondheid
 • Werkgelegenheid en sociale zaken

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 0
Aantal aangesloten organisaties: 0
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • BELGIË
 • DUITSLAND

Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
CEDAG

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 17.242.600
waarvan gefinancierd door de overheid: 252.400
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid: 252.400
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 16.990.200
- giften: 638.800
- contributies van de leden: 774.000
Umsatzerlöse : 13.307.000
sonstige Erträge : 2.239.700
Bestandsänderung unfertige Leistungen : 30.700
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: >= 150000  € en < 200000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Umsätze mit Wohlfahrtsmarken.
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind überwiegend Zuschlagserlöse durch den Verkauf der Wohlfahrtsmarken über die Deutsche Post AG.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.