Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.

Identitātes numurs Reģistrā: 9737622425-76
Reģistrācijas datums: 25/09/2008 09:45:26

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 25/03/2015 13:43:12
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 24/03/2015 15:15:36
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 24/03/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.

BAGFW

eingetragener Verein

    Reģistra nodaļa

III - Nevalstiskās organizācijas

Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

    Kontaktinformācija

Oranienburger Str., 13/14
Berlin 10178
VĀCIJA

(+49) 3024089129

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Gerhard Dr. Timm

Geschäftsführer

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Ulrich Tiburcy

Leiter der EU-Vertretung

    Mērķi un uzdevumi

allgemeine Zielsetzungen lt. Satzung:
Beratung und Abstimmung in allen Aufgabenbereichen der Freien Wohlfahrtspflege;
Pflege und Stärkung der sozialen Verantwortung in der Bevölkerung
Mitwirkung in der Gesetzgebung;
Vertretung der Belange der Freien Wohlfahrtspflege gegenüber der Europäischen Union und ihren Organen;
Wahrung der Stellung der Freien Wohlfahrtspflege in der Öffentlichkeit;
Zusammenarbeit in zentralen Angelegenheiten mit EU, Bund, Ländern und Kommunen und sonstigen Organen der öffentlichen Selbstverwaltung;
Zusammenarbeit der Wohlfahrtsverbände in der Europäischen Union;
Schulungen und Fortbildungen zu Themen der Freien Wohlfahrtspflege;
Durchführung von Kongressen, Konferenzen und Veranstaltungen;
Herausgabe von Preisen, insbesondere des Deutschen Sozialpreises
Förderung des Zusammenwirkens der Verbände bei besonderen Notständen

Zielsetzungen in Bezug auf europäische Belange:
Vertretung der Europaarbeit der Verbände/BAGFW und ihrer Positionen gegenüber den europäischen Institutionen

Bildung und Aufrechterhaltung von Kontakten und Zusammenarbeit mit den relevanten europäischen und nationalen Institutionen

Mitwirkung in Netzwerken, Gremien, Ausschüssen (z.B. EWSA

 • Eiropas līmeņa
 • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Europäisches Semester, Freihandelsabkommen, Europa 2020 Strategie, Beihilfen- und Vergaberecht, Soziales Unternehmertum, soziales Investment und Wirkungsorientierung, Steuerfragen (MwSt),


 

Sachverständigengruppe zum sozialen Unternehmertum (GECES)

Gemeinwohl und öffentliche Dienste, (beobachtend: Sozialwirtschaft, Behinderung, Extreme Armut, Kinderrechte, Jugend, Aktives Altern)

Informationbeschaffung, Stellungnahmen, Gespräche, öffentliche Konsultation

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 2  

2

2

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Malte Lindenthal 20/01/2015 15/01/2016

    Interešu jomas

 • Budžets
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Patērētāji
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Tirdzniecība
 • Uzņēmumi
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

0

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband
Deutscher Caritasverband
Diakonie Deutschland
der Paritätische
Deutsches Rotes Kreuz
Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland

 • BEĻĢIJA
 • VĀCIJA

Vertreter im Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

18 182 255 €

144 685 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

144 685 €

18 037 570 €

510 820 €

774 000 €

14 060 600 €

2 692 150 €

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Umsätze mit Wohlfahrtsmarken.
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind überwiegend Zuschlagserlöse durch den Verkauf der Wohlfahrtsmarken über die Deutsche Post AG und in kleinerem Umfang Erlöse über Teilnahmegebühren für Veranstaltungen.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.