Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.

Identitātes numurs Reģistrā: 9737622425-76
Reģistrācijas datums: 08.25.9 09:45:26

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.29.8 08:39:30
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.29.8 08:39:30


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e.V.
Akronīms: BAGFW
Juridiskais statuss: eingetragener Verein
Tīmekļa vietne: http://www.bagfw.de

Nodaļas

Nodaļa: III - Nevalstiskās organizācijas
un precīzāk: Nevalstiskās organizācijas, platformas, tīkli u.tml.

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Gerhard Dr. Timm
Amats Geschäftsführer

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Ulrich Tiburcy
Amats Leiter der EU-Vertretung

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Oranienburger Str.  13/14
Berlin 10178
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+49) 3024089129
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija: rue De Pascale 4-6
1040 Brüssel

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: allgemeine Zielsetzungen lt. Satzung:
Beratung und Abstimmung in allen Aufgabenbereichen der Freien Wohlfahrtspflege;
Pflege und Stärkung der sozialen Verantwortung in der Bevölkerung
Mitwirkung in der Gesetzgebung;
Vertretung der Belange der Freien Wohlfahrtspflege gegenüber der Europäischen Union und ihren Organen;
Wahrung der Stellung der Freien Wohlfahrtspflege in der Öffentlichkeit;
Zusammenarbeit in zentralen Angelegenheiten mit EU, Bund, Ländern und Kommunen und sonstigen Organen der öffentlichen Selbstverwaltung;
Zusammenarbeit der Wohlfahrtsverbände in der Europäischen Union;
Schulungen und Fortbildungen zu Themen der Freien Wohlfahrtspflege;
Durchführung von Kongressen, Konferenzen und Veranstaltungen;
Herausgabe von Preisen, insbesondere des Deutschen Sozialpreises
Förderung des Zusammenwirkens der Verbände bei besonderen Notständen

Zielsetzungen in Bezug auf europäische Belange:
Vertretung der Europaarbeit der Verbände/BAGFW und ihrer Positionen gegenüber den europäischen Institutionen

Bildung und Aufrechterhaltung von Kontakten und Zusammenarbeit mit den relevanten europäischen und nationalen Institutionen

Mitwirkung in Netzwerken, Gremien, Ausschüssen (z.B. EWSA
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 1
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Malte Lindenthal 14.14.2 15.12.2

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Informationbeschaffung, Stellungnahmen, Gespräche, öffentliche Konsultation

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Budžets
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Informācijas sabiedrība
 • Izglītība
 • Jaunieši
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Patērētāji
 • Reģionālā politika
 • Sabiedrības veselība
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Uzņēmumi
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 0
Organizāciju dalībnieču skaits: 0
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • BEĻĢIJA
 • VĀCIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Kopējais budžets: 17 242 600
tostarp publiskais finansējums: 252 400
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi:
- no valsts finansējuma avotiem: 252 400
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem:
no citiem avotiem: 16 990 200
- ziedojumi: 638 800
- dalībnieku iemaksas: 774 000
Umsatzerlöse : 13 307 000
sonstige Erträge : 2 239 700
Bestandsänderung unfertige Leistungen : 30 700
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 150000  € un < 200000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Umsätze mit Wohlfahrtsmarken.
Die sonstigen betrieblichen Erträge sind überwiegend Zuschlagserlöse durch den Verkauf der Wohlfahrtsmarken über die Deutsche Post AG.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.