Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Association française des sociétés Financières

Identifikačné číslo v Registri: 97303386616-87
Dátum registrácie: 08/09/2011 15:12:44

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 02/09/2014 11:53:29
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 02/09/2014 11:53:29

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Association française des sociétés Financières

ASF

Association-loi du 1er juillet 1901

    Oddiel registrácie

II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia

Obchodné, podnikové a profesijné združenia

    Kontaktné údaje

avenue de la Grande Armée, 24
75854 Paris Cedex 17 PARIS
FRANCÚZSKO

(+33) 1 53815151

(+33) 1 53815150

EURALIA
Rue du Luxembourg 19-21
B1000
Bruxelles

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Philippe DUMONT

Président

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Françoise Palle Guillabert

Délégué Général

    Ciele a poslanie

L'association a pour objet , dans le cadre de sa finalité première qui est la défense de la spécialisation financière (crédit conso et immobilier, crédit-bail, affacturage,caution,services d'investissement)de représenter ses membres tant auprès des autorités nationales qu'auprès des autorités et organismes européens et internationaux.

  • európskej
  • svetovej
  • celoštátnej

    Činnosti

projets de directives IMD - CCD - Biens immobiliers à usage résidentiel - blanchiment - droits des consommateurs - règlements des litiges - Bâle III/CRD 4 - IRR - TVA services financiers et d'assurance - MIF- shadow banking - résolution crises bancaires -data protection -PRIPS - réglement extra judiciaire litiges de consommation

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

6

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Antoine de CHABOT 19/03/2014 17/03/2015
Marie-Anne BOUSQUET-SUHIT 19/03/2014 17/03/2015
Karine RUMAYOR 19/03/2014 17/03/2015
Françoise PALLE-GUILLABERT 19/03/2014 17/03/2015
Yves-Marie LEGRAND 14/02/2014 12/02/2015

    Oblasti záujmu

  • Dane
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Vnútorný trh

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

membre de Eurofinas - Leaseurope - EUF - MEDEF

    Finančné údaje

01/2012  -  12/2012

100 000 €

0 €

0 €

néant

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.