Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Association française des sociétés Financières

Identifikačné číslo v Registri: 97303386616-87
Dátum registrácie: 8.9.2011 15:12:44

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 2.9.2014 11:53:29
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 2.9.2014 11:53:29


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Association française des sociétés Financières
Skratka: ASF
Právna forma: Association-loi du 1er juillet 1901
Internetová stránka: http://www.asf-france.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Philippe DUMONT
Funkcia: Président

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  Françoise Palle Guillabert
Funkcia: Délégué Général

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: avenue de la Grande Armée  24
75854 Paris Cedex 17 PARIS
FRANCÚZSKO
Telefónne číslo: (+33) 1 53815151
Fax: (+33) 1 53815150
Ďalšie kontaktné údaje: EURALIA
Rue du Luxembourg 19-21
B1000
Bruxelles

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: L'association a pour objet , dans le cadre de sa finalité première qui est la défense de la spécialisation financière (crédit conso et immobilier, crédit-bail, affacturage,caution,services d'investissement)de représenter ses membres tant auprès des autorités nationales qu'auprès des autorités et organismes européens et internationaux.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 6
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Antoine de CHABOT 19.3.2014 17.3.2015
Marie-Anne BOUSQUET-SUHIT 19.3.2014 17.3.2015
Karine RUMAYOR 19.3.2014 17.3.2015
Françoise PALLE-GUILLABERT 19.3.2014 17.3.2015
Yves-Marie LEGRAND 14.2.2014 12.2.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


projets de directives IMD - CCD - Biens immobiliers à usage résidentiel - blanchiment - droits des consommateurs - règlements des litiges - Bâle III/CRD 4 - IRR - TVA services financiers et d'assurance - MIF- shadow banking - résolution crises bancaires -data protection -PRIPS - réglement extra judiciaire litiges de consommation

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Vnútorný trh

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
membre de Eurofinas - Leaseurope - EUF - MEDEF

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: 100 000 €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

néant

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.