Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Association française des sociétés Financières

Identitātes numurs Reģistrā: 97303386616-87
Reģistrācijas datums: 08/09/2011 15:12:44

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 16/04/2015 12:21:46
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 16/04/2015 12:21:46
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 16/04/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Association française des sociétés Financières

ASF

Association-loi du 1er juillet 1901

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

avenue de la Grande Armée, 24
PARIS 75854 Paris Cedex 17
FRANCIJA

(+33) 1 53815151

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Philippe DUMONT

Président

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Cienījamā  Françoise PALLE GUILLABERT

Délégué Général

    Mērķi un uzdevumi

L'association a pour objet , dans le cadre de sa finalité première qui est la défense de la spécialisation financière (crédit conso et immobilier, crédit-bail, affacturage,caution,services d'investissement)de représenter ses membres tant auprès des autorités nationales qu'auprès des autorités et organismes européens et internationaux.

  • Eiropas līmeņa
  • pasaules līmeņa
  • valsts līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Marché des capitaux (MIF, titrisation, PRIPS)
Union bancaire (MSU, BRRD, CRD, FGD)
Shadow banking
Crédit à la consommation
Règlement de litige (action de groupe)
Crowdfunding / LAB-FT
Médiation
TVA services financiers


 

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 5

5

1,2

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Françoise PALLE-GUILLABERT 18/04/2015 16/04/2016
Karine RUMAYOR 18/04/2015 16/04/2016
Marie-Anne BOUSQUET-SUHIT 18/04/2015 16/04/2016
Antoine de CHABOT 18/04/2015 16/04/2016
Yves-Marie LEGRAND 18/04/2015 16/04/2016

    Interešu jomas

  • Ekonomika un finanšu lietas
  • Iekšējais tirgus
  • Nodokļi
  • Patērētāji
  • Tieslietu un pamattiesības
  • Uzņēmumi

    Dalība organizācijās

membre de Eurofinas - Leaseurope - EUF - MEDEF

    Finansiālie dati

01/2014  -  12/2014

110 000 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

néant

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.