Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Association française des sociétés Financières

Tunnusnumber registris: 97303386616-87
Registreerimise kuupäev: 08/09/2011 15:12:44

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 16/04/2015 12:21:46
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 16/04/2015 12:21:46
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 16/04/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Association française des sociétés Financières

ASF

Association-loi du 1er juillet 1901

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

avenue de la Grande Armée, 24
75854 Paris Cedex 17 PARIS
PRANTSUSMAA

(+33) 1 53815151

    Juriidiliselt vastutav isik

Philippe DUMONT

Président

    ELi asjade eest vastutav isik

Françoise PALLE GUILLABERT

Délégué Général

    Eesmärgid ja ülesanded

L'association a pour objet , dans le cadre de sa finalité première qui est la défense de la spécialisation financière (crédit conso et immobilier, crédit-bail, affacturage,caution,services d'investissement)de représenter ses membres tant auprès des autorités nationales qu'auprès des autorités et organismes européens et internationaux.

  • üleeuroopalised
  • ülemaailmsed
  • riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Marché des capitaux (MIF, titrisation, PRIPS)
Union bancaire (MSU, BRRD, CRD, FGD)
Shadow banking
Crédit à la consommation
Règlement de litige (action de groupe)
Crowdfunding / LAB-FT
Médiation
TVA services financiers


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 5

5

1,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Françoise PALLE-GUILLABERT 18/04/2015 16/04/2016
Karine RUMAYOR 18/04/2015 16/04/2016
Marie-Anne BOUSQUET-SUHIT 18/04/2015 16/04/2016
Antoine DE CHABOT 18/04/2015 16/04/2016
Yves-Marie LEGRAND 18/04/2015 16/04/2016

    Huvivaldkonnad

  • Ettevõtlus
  • Majandus- ja rahaküsimused
  • Maksustamine
  • Õigusküsimuste ja põhiõigused
  • Siseturg
  • Tarbijad

    Liikmed ja liikmesus

membre de Eurofinas - Leaseurope - EUF - MEDEF

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

110 000 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

néant

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.