Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Association française des sociétés Financières

Tunnusnumber registris: 97303386616-87
Registreerimise kuupäev: 08/09/2011 15:12:44

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 02/09/2014 11:53:29
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 02/09/2014 11:53:29

Käesolev kanne järgib eelmise registri vormingut. See muudetakse uuele vormingule vastavaks, kui üksus teeb järgmise ajakohastamise.
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 27/04/2015

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Association française des sociétés Financières

ASF

Association-loi du 1er juillet 1901

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud

Äri- ja kutseliidud

    Kontaktandmed

avenue de la Grande Armée, 24
75854 Paris Cedex 17 PARIS
PRANTSUSMAA

(+33) 1 53815151

(+33) 1 53815150

EURALIA
Rue du Luxembourg 19-21
B1000
Bruxelles

    Juriidiliselt vastutav isik

Philippe DUMONT

Président

    ELi asjade eest vastutav isik

Françoise Palle Guillabert

Délégué Général

    Eesmärgid ja ülesanded

L'association a pour objet , dans le cadre de sa finalité première qui est la défense de la spécialisation financière (crédit conso et immobilier, crédit-bail, affacturage,caution,services d'investissement)de représenter ses membres tant auprès des autorités nationales qu'auprès des autorités et organismes européens et internationaux.

  • üleeuroopalised
  • ülemaailmsed
  • riiklikud

    Tegevused

projets de directives IMD - CCD - Biens immobiliers à usage résidentiel - blanchiment - droits des consommateurs - règlements des litiges - Bâle III/CRD 4 - IRR - TVA services financiers et d'assurance - MIF- shadow banking - résolution crises bancaires -data protection -PRIPS - réglement extra judiciaire litiges de consommation

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

6

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Majandus- ja rahaküsimused
  • Maksustamine
  • Siseturg

    Liikmed ja liikmesus

membre de Eurofinas - Leaseurope - EUF - MEDEF

    Finantsandmed

01/2012  -  12/2012

100 000 €

0 €

0 €

néant

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.