Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Association française des sociétés Financières

Tunnusnumber registris: 97303386616-87
Registreerimise kuupäev: 8.09.11 15:12:44

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 2.09.14 11:53:29
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 2.09.14 11:53:29


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Association française des sociétés Financières
Akronüüm: ASF
Õiguslik vorm: Association-loi du 1er juillet 1901
Veebisait: http://www.asf-france.com

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Philippe DUMONT
Ametikoht: Président

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Françoise Palle Guillabert
Ametikoht: Délégué Général

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 24 avenue de la Grande Armée 
75854 Paris Cedex 17 PARIS
PRANTSUSMAA
Telefoninumber: (+33) 1 53815151
Faks: (+33) 1 53815150
Muud kontaktandmed: EURALIA
Rue du Luxembourg 19-21
B1000
Bruxelles

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: L'association a pour objet , dans le cadre de sa finalité première qui est la défense de la spécialisation financière (crédit conso et immobilier, crédit-bail, affacturage,caution,services d'investissement)de représenter ses membres tant auprès des autorités nationales qu'auprès des autorités et organismes européens et internationaux.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • riiklikud
 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 6
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Eesnimi Perekonnanimi Alguskuupäev Lõppkuupäev
Antoine de CHABOT 19.03.14 17.03.15
Marie-Anne BOUSQUET-SUHIT 19.03.14 17.03.15
Karine RUMAYOR 19.03.14 17.03.15
Françoise PALLE-GUILLABERT 19.03.14 17.03.15
Yves-Marie LEGRAND 14.02.14 12.02.15

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


projets de directives IMD - CCD - Biens immobiliers à usage résidentiel - blanchiment - droits des consommateurs - règlements des litiges - Bâle III/CRD 4 - IRR - TVA services financiers et d'assurance - MIF- shadow banking - résolution crises bancaires -data protection -PRIPS - réglement extra judiciaire litiges de consommation

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Siseturg

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
membre de Eurofinas - Leaseurope - EUF - MEDEF

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2012 - 12/2012
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: 100 000 €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

néant

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.