Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Association Européene des Jeunes Entrepreneurs

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 97267747305-70
Data Reġistrazzjoni: 30/11/2011 14:03:42

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 04/11/2013 11:50:41
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 04/11/2013 11:50:41


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Association Européene des Jeunes Entrepreneurs
Akronimu: AEJE
Statut legali: Association de droit local
Websajt: http://www.jeunes-entrepreneurs.eu

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti li jaħdmu għal rashom

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Pierre LOEB
Kariga: Président

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Pierre LOEB
Kariga: Président

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 10 Rue de la Baronne d'Oberkich 
Strasbourg 67000
FRANZA
Numru tat-telefon: (+33) 618606560
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Elle a pour objet de renforcer les liens entre professionnels du milieu de l’entreprise et des institutions nationales et européennes, et les jeunes étudiants, diplômés et entrepreneurs.
Promouvoir l'Union européenne est sa vocation principale, surtout dans le contexte si particulier que l'on connaît aujourd'hui.
L’association a également pour objet de promouvoir les politiques et les institutions européennes et d’œuvrer en faveur du rôle et de la place de la ville de Strasbourg, en sa qualité de capitale européenne, de siège du Parlement européen et du Conseil de l’Europe ainsi que du rôle et de la place de la région Alsace au sein de l’Union Européenne.
Elle poursuit également une fonction de représentation d’intérêts d’entreprises, d’institutions et/ou de collectivités.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2.5
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

Isem Kunjom Data tal-bidu Data tat-tmiem
Benjamin BERDAL 06/11/2013 04/11/2014
Pierre LOEB 15/10/2013 11/10/2014

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


- Conférence dans différents établissements afin de promouvoir l'Union Européenne
- Participation à différentes réunions au sein du Parlement européen
- Rencontre avec de nombreux assistants parlementaires, députés européens ainsi que fonctionnaires européens
- Promotion de l'Union européenne
- Sensibilisation des citoyens européens au projet de l'UE à l'aube des élections européennes

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Awdjoviżiv u mezzi ta’ xandir
 • Baġit
 • Dwana
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Intrapriżi
 • Komunikazzjoni
 • Konsumaturi
 • Kultura
 • Kummerċ
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Politika estera u ta' sigurtà
 • Politika reġjonali
 • Relazzjonijiet esterni
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Trasport
 • Żgħażagħ

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
100 €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
 • Citoyens européens

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.