Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

USPI-NL

Identifikavimo numeris Registre: 97196823641-83
Registracijos data: 10.5.21 10.20.56

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.4.24 09.33.25
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.4.24 09.33.25


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: USPI-NL
Akronimas: USPI
Teisinis statusas: Association (non-profit)
Svetainė: http://www.uspi.nl

Kategorijos

Kategorija: II. „Vidaus“ lobistai, prekybos, profesinės asociacijos
Tiksliau: Prekybos, verslo ir profesinės asociacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Paul van Exel
Pareigos: Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Paul van Exel
Pareigos: Director

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Utrechtseweg  45
3818EA Amersfoort
NYDERLANDAI
Telefono numeris: (+31) 334657679
Faksas: (+31) 334450357
Papildoma kontaktinė informacija: The association USPI aims at improving asset engineering information management for plants and products over the life cycle of those plants and products and accross the plant supply chain. It does so in particular through use of international standards.

The association is non-profit and has about 35 members of plant owners in oil, gas, proces & power, (EPC) contractors, equipment suppliers to various industries, consultancies, software suppliers, universities and training institutes.
The association exists formally 15 years and informally about 19 years.
The associaiton is led by an executive committee and a member management board.
There is also a foundation with the same aim with subscription to the chamber of commerce so that finance can be handled.

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The Vision of USPI

“Companies in the process industries shall be able to share and/or exchange electronically the information needed to design, build, operate and maintain process and power plants using internationally accepted standards”.

This vision fits with the Next Generation Scenario that was developed for the Oil, Gas, Process & Power industry plant supply chain. It was formally published in February 2003.

The mission of USPI:
“To develop, maintain and promote the use of international information standards and best practices for product and plant life cycle information”

With the aims:
- To achieve quality engineering information required in the delivery of products and installations that are safe, reliable and environmentally friendly.
- To achieve shorter project delivery time, lower costs and support innovation.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 500
Papildoma informacija: The number of persons engaged in activities falling under the scope of the register includes:
- one person as permanent staff of USPI.
- other persons involved in activities do so through the activities of the member companies.

Since member conpanies are not registered separately under the transparancy register to my knowledge, they have been taken into account in the present declaration.

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Working towards cooperation and achieving common industry goals.
This is undertaken by communicating with other associations and industry groups in the various countries.
In effect, UPSI drives the DIG a collaboration of global industry groups seeking interoperability in polkant and product information mgt.

Under CEN the ORCHID CWA has been developed laying out a rodamap for process industry enabling to asses where companies are in the overall process.
Communication with the policy makers of EU ICT policy FP7, communication with NEN, CEN and ISO and IEC Technical Committees.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Informacinė visuomenė
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Švietimas
 • Transeuropiniai tinklai

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Networking of USPI
- MB, Mgt Board of senior member representatives
- NEN, Dutch standards body
- NAP, Dutch association for process industry
- NVDO, Association for efficient maintenance of plants and installations
- VOMI, Association for mechanical contractors
- FHI/IA, Association for instrument and DCS suppliers with a focus on Industrial Automation
- FME-CWM, Association for mechanical and metal
- VNCI, Association for chemical industry
- UNETO, CROW, STABU, working on information mgt in civil structures
- VNSI, Association for shipbuilding
- FIATECH, Association for capital projects and technology innovation, USA
- NAMUR-PROLIST Association of chemical and oil companies, Germany
- ISO TC 184/SC4, International standards community for industrial data and automation
- THTH, Association of Finland pulp & paper industry
- eCl@ss, Association for classification of products
- ICAAMC, Association for compressor manufacturers
- ENAA, Japan association for plant owners and EPC contractors

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: >= 50000  € ir < 100000  €
Iš ES institucijų n-1 finansiniais metais nuo registracijos gauto finansavimo suma ir šaltinis
Viešieji pirkimai: 0 €
Dotacijos: 0 €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:

Most of the member companies are large companies operating internationally.
The central office however intentially is small and works on contributions, donations, subsidies and workshops ands services. Total turnover € 100000 per year

Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.

Organizacija taip pat pareiškė, kad yra saistoma ir šio kodekso:
PWHM van Exel