Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Academy of European Law

Identitātes numurs Reģistrā: 97138128231-58
Reģistrācijas datums: 12.6.3 11:26:08

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.11.2 15:50:18
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.11.2 15:50:18


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Academy of European Law
Akronīms: ERA
Juridiskais statuss: public foundation under private law
Tīmekļa vietne: http://www.era.int

Nodaļas

Nodaļa: IV – Ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes
un precīzāk: Akadēmiskās iestādes

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Wolfgang Heusel
Amats Director

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Wolfgang Heusel
Amats Director

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Metzer Allee  4
Trier 54295
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+49) 651 93737 0
Faksa numurs: (+49) 651 93737 773
Papildu kontaktinformācija: 159, rue Belliard
1040 Brussels
Belgium
Phone: +32 2 736 2502

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: The Academy of European Law was set up in 1992 upon the initiative of the European Parliament with the mission of providing persons and organisation involved in the implementation and application of European law in the Member States and other European states with deeper knowledge of European Law and to enable a comprehensive exchange of experience and best practice.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • Eiropas līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 4
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Wolfgang Heusel 14.1.4 15.28.3
Vítězslava Fričová 13.5.7 14.3.5
Augustine John Edmund Coughlan 13.28.6 14.25.6

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


n/a

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Patērētāji
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Transports
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Struktūra

Kopējais to dalībnieku skaits, kuri ir fiziskās personas: 72
Organizāciju dalībnieču skaits: 28
Organizācijas dalībnieces (Dalībnieku skaits) :
 • Austrian Federal Chancellery (1 Dalībnieki)
 • Bulgarian Ministry of Justice (1 Dalībnieki)
 • Ministry of Justice of the Czech Republic (1 Dalībnieki)
 • Office of the Attorney General of Cyprus (1 Dalībnieki)
 • Ministry of Justice of Finland (1 Dalībnieki)
 • Ministry of Justice of France (1 Dalībnieki)
 • Federal Ministry of Justice of Germany (1 Dalībnieki)
 • University of Athens (1 Dalībnieki)
 • Ministry of Justice of Hungary (1 Dalībnieki)
 • Office of the Attorney General of Ireland (1 Dalībnieki)
 • Ministry of European Affairs Italy (1 Dalībnieki)
 • Grand Duchy of Luxembourg (1 Dalībnieki)
 • Ministry of Justice of Malta (1 Dalībnieki)
 • Raad vor de Rechtspraak Netherlands (1 Dalībnieki)
 • Ministry of Foreign Affairs Poland (1 Dalībnieki)
 • Centre for Judicial Studies Portugal (1 Dalībnieki)
 • Ministry of Justice of Romania (1 Dalībnieki)
 • Ministry of Justice of Slovakia (1 Dalībnieki)
 • University of Ljubljana Slovenia (1 Dalībnieki)
 • Centre of Legal Studies at the Ministry of Justice ofSpain (1 Dalībnieki)
 • Ministry of Justice of Sweden (1 Dalībnieki)
 • The Treasury Solicitor United Kingdom (1 Dalībnieki)
 • Ministry of Justice of Croatia (1 Dalībnieki)
 • German Länder (1 Dalībnieki)
 • Lord Advocate's Chambers Scotland (1 Dalībnieki)
 • City of Trier (1 Dalībnieki)
 • Sparkasse Trier (1 Dalībnieki)
 • Ministry of Justice of Lithuania (1 Dalībnieki)
Organizācijai ir dalībnieki vai pārstāvji šādā valstī (valstīs):
 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • AUSTRIJA
 • BULGĀRIJA
 • ČEHIJA
 • FRANCIJA
 • GRIEĶIJA
 • HORVĀTIJA
 • ĪRIJA
 • ITĀLIJA
 • KIPRA
 • LIETUVA
 • LUKSEMBURGA
 • MALTA
 • NĪDERLANDE
 • POLIJA
 • PORTUGĀLE
 • RUMĀNIJA
 • SLOVĀKIJA
 • SLOVĒNIJA
 • SOMIJA
 • SPĀNIJA
 • UNGĀRIJA
 • VĀCIJA
 • ZVIEDRIJA

Papildu informācija:

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
European Judicial Training Network (EJTN)

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2012 - 12/2012
Kopējais budžets: 8 381 251
tostarp publiskais finansējums: 4 333 705
- no Eiropas avotiem:
- Publiskais iepirkums.
- Piešķīrumi: 2 293 347
- no valsts finansējuma avotiem: 500
- no vietējiem/ reģionāliem finansējuma avotiem: 2 039 858
no citiem avotiem: 4 047 546
- ziedojumi: 27 545
- dalībnieku iemaksas: 0
- from the Capital of the Foundation : 16 406
- ERA Administrative Income : 24 859
- ERA Conference Income : 3 777 087
- ERA Income from Commercial Activities : 194 525
- drawings on ERA captial for conversion work : 7 124
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 7000000  € un < 7250000  €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.