Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Academy of European Law

Identitātes numurs Reģistrā: 97138128231-58
Reģistrācijas datums: 06/03/2012 11:26:08

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 06/03/2015 09:46:35
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 06/03/2015 09:46:35
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 06/03/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Academy of European Law

ERA

public foundation under private law

    Reģistra nodaļa

IV - Ideju laboratorijas, pētniecības un akadēmiskās iestādes

Akadēmiskās iestādes

    Kontaktinformācija

Metzer Allee, 4
Trier 54295
VĀCIJA

(+49) 651 93737 0

159, rue Belliard
Brussels 1040
BEĻĢIJA

(+32) 27362502

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Wolfgang Heusel

Director

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Wolfgang Heusel

Director

    Mērķi un uzdevumi

The Academy of European Law was set up in 1992 upon the initiative of the European Parliament with the mission of providing persons and organisation involved in the implementation and application of European law in the Member States and other European states with deeper knowledge of European Law and to enable a comprehensive exchange of experience and best practice.

Eiropas līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

n/a

n/a


 

Expert Group of the European Commission on European judicial training, JURI WS 24.9.2014 “Upcoming Issues of EU Law”

n/a

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

100%: 1   25%: 3

4

1,8

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Wolfgang Heusel 02/04/2015 31/03/2016
Augustine John Edmund Coughlan 30/08/2014 26/08/2015

    Interešu jomas

 • Ārējie sakari
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Informācijas sabiedrība
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Patērētāji
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Transports
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

73

Austrian Federal Chancellery(1),
Bulgarian Ministry of Justice(1),
Ministry of Justice of the Czech Republic(1),
The Danish Court Administration (1),
Office of the Attorney General of Cyprus(1),
Ministry of Justice of Finland(1),
Ministry of Justice of France(1),
Federal Ministry of Justice of Germany(1),
University of Athens(1),
Ministry of Justice of Hungary(1),
Office of the Attorney General of Ireland(1),
Ministry of European Affairs Italy(1),
Grand Duchy of Luxembourg(1),
Ministry of Justice of Malta(1),
Raad vor de Rechtspraak Netherlands(1),
Ministry of Foreign Affairs Poland(1),
Centre for Judicial Studies Portugal(1),
Ministry of Justice of Romania(1),
Ministry of Justice of Slovakia(1),
University of Ljubljana Slovenia(1),
Centre of Legal Studies at the Ministry of Justice of Spain(1),
Ministry of Justice of Sweden(1),
The Treasury Solicitor United Kingdom(1),
Ministry of Justice of Croatia(1),
German Länder(1),
Lord Advocate's Chambers Scotland(1),
City of Trier(1),
Sparkasse Trier(1),
Ministry of Justice of Lithuania(1)

 • APVIENOTĀ KARALISTE
 • AUSTRIJA
 • BULGĀRIJA
 • ČEHIJA
 • DĀNIJA
 • FRANCIJA
 • GRIEĶIJA
 • HORVĀTIJA
 • ĪRIJA
 • ITĀLIJA
 • KIPRA
 • LIETUVA
 • LUKSEMBURGA
 • MALTA
 • NĪDERLANDE
 • POLIJA
 • PORTUGĀLE
 • RUMĀNIJA
 • SLOVĀKIJA
 • SLOVĒNIJA
 • SOMIJA
 • SPĀNIJA
 • UNGĀRIJA
 • VĀCIJA
 • ZVIEDRIJA

European Judicial Training Network (EJTN)

    Finansiālie dati

01/2013  -  12/2013

>= 9 000 000 € un < 9 249 999 €

9 268 157 €

4 670 155 €

 €

2 612 000 €

European Commission

0 €

2 058 155 €

4 598 002 €

20 000 €

0 €

6 077 €

23 863 €

4 305 930 €

234 617 €

7 515 €

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.