Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

MARQUES

Identifikačné číslo v Registri: 97131823590-44
Dátum registrácie: 16.5.2010 20:04:45

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 23.4.2014 16:18:17
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 23.4.2014 16:18:17


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: MARQUES
Skratka: MARQUES
Právna forma: a not for profit company limited by guarantee under the England & Wales laws, Reg. No. 2210172
Internetová stránka: http://www.marques.org/

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  ALAN RAMSEY
Funkcia: Company's Secretary

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pani  ALESSANDRA ROMEO
Funkcia: External Relations Officer

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Unit Q, Troon Way Business Centre Humberstone Lane, Thurmaston 000
LE4 9HA Leicester
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO
Telefónne číslo: (+44116) 274 7355
Fax: (+44116) 274 7365
Ďalšie kontaktné údaje: Contact details of MARQUES Company's Secretary

Alan Ramsey, Esq.

info@marques.org

Contact details of MARQUES External Relations Officer:

Ms. Alessandra Romeo

aromeo@marques.org

+39 011 8392920
+39 335 487251

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: MARQUES is a European association representing brand owners' interests worldwide. Established in 1986 and later incorporated in the United Kingdom as a not for profit company limited by guarantee, MARQUES unites Europe’s and International brand owners across all product sectors to address issues associated with use, protection and value of intellectual property rights as these are vital to innovation, growth and job creation, which ultimately enhance internal markets. Its membership includes brand owners and IP professionals in more than 80 countries. MARQUES is at the forefront of all those institutional and policy-making processes that lead to reform of IP legislation and practice.

MARQUES aims to:
• be a trusted voice for brand owners
• educate in the field of management and exploitation of IP rights;
• promote the professional development of our members; and,
• be a reliable partner in advancing these aims.

An important objective of MARQUES is to safeguard the interests of the public by ensuring the proper protection of trademarks and of all IP rights in general, and to safeguard the interests of IPR proprietors with regard to the regime of IPR protection. MARQUES attempts to achieve this objective by advancing the cause of the trade mark and IPR laws which protect the public from deception and confusion.

MARQUES is an accredited organization before the OHIM – Office for Harmonization in the Internal Market, appointed observer at the OHIM’s ABBC – the Administrative Board and Budget Committee, an official non-governmental observer at WIPO - World Intellectual Property Organization and a registered interest representative organization (ID number 97131823590-44) in the “Transparency register” set up by the European Parliament and the Commission, which extends and replaces the former “Register of interest representatives” opened by the Commission in 2008.

More information about the Association, its activities and upcoming events is available at www.marques.org.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 4
Doplňujúce údaje: The MARQUES Council is composed of up to a maximum of 40 members (currently and usually about 25-30), with not more than 6 representatives from any one country. Council members may be Corporate or Expert Members but a majority of Corporate Members is sustained by limiting the number of Expert Members to a maximum of 14. Expert Members are usually elected in recognition of their particular qualifications and past significant contribution to MARQUES.
The Council normally meets 3 times a year, usually in March (at the time of the Winter/Spring Meeting), June and September (at the time of the Annual Conference). Its objective is to formulate corporate policy and monitor its implementation based on reports from the Executive Committee, the various Teams and the MARQUES Secretariat, and to initiate ideas and give directions for further development of these groups.

The Executive Committee consists of the Chair and the two Vice-Chairs, who are elected every other year at the March meeting of Council from their own number, and must be Corporate Members of MARQUES. They are responsible to Council and the membership for the day-to-day management of the association including financial matters and budgeting.
The Executive Committee is assisted by a Treasurer who is elected by Council annually from their own number at the March meeting upon the nomination by the Executive Committee.

The Executive Committee is also assisted by Council members co-opted for specific roles and responsibilities. The Company Secretary, the Internal Relations Officer and the External Relations Officer also assist the Executive Committee.

The Executive Committee appoints special task forces for specific topics as the need arises.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


MARQUES is an accredited organization before the OHIM – Office for Harmonization in the Internal Market, appointed observer at the ABBC – the Administrative Board and Budget Committee, an official non-governmental observer at WIPO - World Intellectual Property Organization and a registered interest representative association at the European Commission.

MARQUES has been attentively active in promoting the knowledge of the European Commission's initiatives on IPRs matters amongst its membership, and has continued relations with the Commission to whom it has provided consistent contributions upon public consultations or specifically demanded consultations.

MARQUES is actively promoting the dialogue between the brand owners it represents and the national, regional and international trademark institutions. To this purpose MARQUES promotes and organizes itself or takes part to the following initiatives:

 Regular seminars and worshops on main IPR topics
 Regular intermediate and annual conferences for the membership with full professional programmes on IPR matters, notably trade marks

 Participation to the OHIM Administrative Board and Budget Committee meetings

 Participation to the Cooperation Fund and Convergence Programme projects as developed by the OHIM

 Participation to the meetings of the Observatory on the Infringements of IPRs

 Participation to the joint meetings with the sister organisations APRAM, BMM, ECTA, GRUR, ITMA and UNION

 Participation to the initiatives of other IPR organisations, such as AIM, BUSINESSEUROPE, INTA, ICC-BASCAP, GACG, ASIPI, AIPPI, etc.

 Participation to the WIPO Working Group meetings on the Madrid System, the SCT meetings on the law of trademarks, the meetings on international industrial designs under the Hague system and on geographical indications under the Lisbon Agreement

 Participation to the consultations on the EU Commission’s Study on the European trademark systems: MARQUES created an Ad Hoc "Study Task Force". The Study Task Force completed and submitted comments to the MPI Report on 6 May 2011. Cf.: http://www.marques.org/EuropeanCommissionStudy/

 Organisation of the meetings with the CTM national judges: the meetings with CTM national judges are organized once a year, in the EU jurisdictions. The first was held in Spain in 2008, the second in Italy in 2009 and the third was organized in Germany on December 2010. In 2011 the meeting was repeated in Germany and run in The Netherlands and in the UK. In 2012 similar events will be held in Spain and in Italy.

 Participation to the Commission's initiatives of the bilateral IPR Dialogues.

 Participation to the Commission's consultations on the draft customs enforcement regulation, the review of the Enforcement Directive and on the review of the Tobacco Directive with respect to the envisaged introduction of plain packaging policies.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Bezpečnosť potravín
 • Clá
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Obchod
 • Podniky
 • Rozširovanie
 • Rozvoj
 • Spotrebitelia
 • Spravodlivosť a základných práv
 • Transeurópske siete
 • Verejné zdravie
 • Vnútorné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Vonkajšie vzťahy
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti
 • Výskum a technológie
 • Vzdelávanie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
A member of the European Sister Associations network

A member of the GACG - Global Anti-Counterfeiting Network
http://www.gacg.org/

Party to the ICC-BASCAP anti-counterfeiting/piracy organization leaders group activities

Finančné údaje

Účtovný rok: 03/2013 - 03/2014
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 50000  € a < 100000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Provisional figures ending 31/3/2014 (still subject to auditors' review)

Income - Euro 2,404,000

Expenditure Euro 2,281,000

Profit Euro 120,000

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.