Cesta

Další nástroje



    Profil zapsaného subjektu

European Privacy Association

Identifikační číslo v rejstříku: 97050032046-57
Datum registrace: 23/07/2009 14:03:15

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 12/05/2015 20:46:49
Datum poslední roční aktualizace je: 12/05/2015 20:46:49
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 12/05/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

European Privacy Association

EPA

ASBL

    Oddíl Registrace

IV - Expertní skupiny typu „think tank“, výzkumné a akademické instituce

expertní skupiny typu „think tank“ a výzkumné instituce

    Kontaktní údaje

Square de Meeus, 37 (4e.)
1000 Bruxelles
BELGIE

(+32) 2 808 6746

    Osoba s právní odpovědností

paní  Karin Riis-Jorgensen

Chair

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Balboni Paolo

Scientific Director

    Cíle a úkoly

The Association strives to enhance privacy, e-security and data protection across Europe and beyond, considering that privacy is a
fundamental right.

The Association will:

1.Provide a ‘space’ for bringing together experts across Europe (and beyond), engage, and collaborate on new policies which help enhance privacy, e-security and data protection in a sustainable way.

2.Work as a pan-European network of privacy, data protection and security experts, from a broad range of backgrounds, through a Scientific Committee, Business Members and Policy makers.

3.Encourage the development of transparent, easily accessible and intelligible information to the data subject (also by way of data protection seals and marks), accountability and privacy-by-design.


EPA brings stakeholders together as so to find solutions that work best for all parties. The Association is non-political and works closely with government officials, citizens and industry.

 • evropské
 • celosvětové

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

EU Data protection regulation reform and Directive.

Balboni P., Pelino E., Scudiero L. (2014) Rethinking the one-stop-shop mechanism: legal certainty and legitimate expectation, 30 Computer Law & Science Review, 392-402


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Privacy, data protection, cyber-security and related such matters is EPA's organisational emphasis. The Association, working with an extensive Policy and Scientific Committee and its Fellows, develops high quality research projects relating to relevant ICT issues. The Association also organizes events that successfully bring together all stakeholders, fostering open discussion.


European Commission Proposals on the data protection reform:

- Brussels, 25.1.2012. COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD).
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation).

- Brussels, 25.1.2012 COM(2012) 10 final 2012/0010 (COD).
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by competent authorities for the purposes of prevention, investigation, detection or prosecution of criminal offences or the execution of criminal penalties, and the free movement of such data.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

Three individuals serve EPA. None of the three are employees or receive any compensation for the work that they do for the Association. One of them follows the weekly management of the organization which includes the communication, organization of activities and events and the relationship with affiliates and stakeholders. The two other individuals represent the organization legally and publicly and deal with the scientific work that the organization carries out including writing and researching.

The scientific work of the organization is conducted with the external collaboration of the Scientific Committee.

EPA currently has two corporate Supporters.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Audiovizuální oblast a média
 • Informační společnost
 • Ochrana spotřebitele
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Vzdělávání
 • Zahraniční a bezpečnostní politika

    Členství a příslušnost

25

We have 15 members, all natural persons, who are part of the Policy and Scientific Committee and 10 who are Fellows. We also have two Supporters at this time, Microsoft and Wittos.

EPA currently has two corporate Supporters.

EPA regularly works with a number of Supporters (Fellows and Policy and Scientific Committee members) that share their privacy and data protection experiences and best practices with the Association and contribute to the development of privacy, data protection and data security while assuring sustainability, growth and innovation.

    Finanční údaje

12/2013  -  12/2014

>= 10 000 € a < 24 999 €

30 000 €

 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

0 €

0 €

30 000 €

0 €

30 000 €

EPA currently has two corporate Supporters. In the past it has had a number of sustaining Supporters, both European and non-European, including both industry players and natural persons. The entirety of EPA's budget is used for the organization of events and the elaboration of the scientific work of the association which consists of research and writing papers.

Supporter contributions vary upon status:

"Full" Supporter: 10,000.00 Euro per year
"Light" Supporter: 1,000.00 Euro per year
Fellow/Scientific Committee Membership (Natural persons): 100.00 Euro per year

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.