Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V.

Identitātes numurs Reģistrā: 96946864905-81
Reģistrācijas datums: 11.6.1 11:51:18

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 13.17.12 14:12:57
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 13.17.12 14:12:57


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V.
Akronīms: VSM
Juridiskais statuss: eingetragener Verein
Tīmekļa vietne: http://www.vsm.de

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Reinhard Lüken
Amats Hauptgeschäftsführer

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Godātais  Ralf Sören Marquardt
Amats Geschäftsführer

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Steinhöft Slomanhaus 11
Hamburg 20459
VĀCIJA
Tālruņa numurs: (+4940) 2801520
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Der VSM ist die politische und wirtschaftliche Interessenvertretung der deutschen maritimen Industrie, der Werften und Zulieferer für den Schiffbau und die Meerestechnik. Die Mitgliedschaft umfasst See- und Binnenschiffswerften, Maschinen- und Ausrüstungsproduzenten, Klassifikationsgesellschaften, Versuchsanstalten und Ingenieurbüros.

Zu den Verbandsaufgaben gehören die fachliche Beratung und Unterstützung der Mitglieder, die Vertretung der Mitgliedsinteressen gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber politischen Institutionen. Darüber hinaus fördert der VSM die technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen des Schiffbaus und der Meerestechnik im In- und Ausland.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • vietēja/reģionāla līmeņa
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 3
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


LeaderSHIP 2020
Schiffbaubeihilferahmen
Horizon 2020

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Konkurence
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Tirdzniecība
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Zivsaimniecība un akvakultūra

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
SEA Europe (Ships & Maritime Equipment Association)

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.