Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V.

Identifikační číslo v rejstříku: 96946864905-81
Datum registrace: 06/01/2011 11:51:18

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 14/04/2015 15:54:18
Datum poslední roční aktualizace je: 14/04/2015 15:54:18
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 14/04/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Verband für Schiffbau und Meerestechnik e.V.

VSM

eingetragener Verein

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Steinhöft, 11
Slomanhaus
20459 Hamburg
NĚMECKO

(+4940) 2801520

    Osoba s právní odpovědností

pan  Reinhard Lüken

Hauptgeschäftsführer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Ralf Sören Marquardt

Geschäftsführer

    Cíle a úkoly

Der VSM ist die politische und wirtschaftliche Interessenvertretung der deutschen maritimen Industrie, der Werften und Zulieferer für den Schiffbau und die Meerestechnik. Die Mitgliedschaft umfasst See- und Binnenschiffswerften, Maschinen- und Ausrüstungsproduzenten, Klassifikationsgesellschaften, Versuchsanstalten und Ingenieurbüros.

Zu den Verbandsaufgaben gehören die fachliche Beratung und Unterstützung der Mitglieder, die Vertretung der Mitgliedsinteressen gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber politischen Institutionen. Darüber hinaus fördert der VSM die technischen und wirtschaftlichen Entwicklungen des Schiffbaus und der Meerestechnik im In- und Ausland.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní
 • na regionální/místní úrovni

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

LeaderSHIP 2020
Schiffbaubeihilferahmen
Horizon 2020


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

LeaderSHIP 2020
Schiffbaubeihilferahmen
Horizon 2020

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 4

4

1

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Podnikání
 • Rybolov a akvakultura
 • Vnější vztahy
 • Výzkum a technologie
 • Zaměstnanost a sociální věci
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

www.vsm.de

SEA Europe (Ships & Maritime Equipment Association)

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.