Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

New Women for Europe

Id-nummer i registret: 96939897420-73
Registreringsdag: 03/01/2012 22:28:14

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 27/04/2015 22:52:34
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 27/04/2015 22:52:34
Sista dag för nästa uppdatering är den: 27/04/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

New Women for Europe

NWFE

AISBL

    Val av sektion

III - Icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

    Adressuppgifter

Galerie de la Reine, 23
1000 Brussels
BELGIEN

(+32)476751314

    Juridiskt ansvarig

Nathalie d'Oultremont

President

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Nathalie d'Oultremont

President

    Mål och uppdrag

NWFE is an umbrella association, which provides a platform for women’s associations to influence the European political process. NWFE develops a network of women’s NGOs in EU member states and ensures their representation in the European institutions, especially in the European Parliament.

NWFE fulfills its mission by monitoring and influencing processes and policies related especially to the dignity of women, human rights, demography, family, rights of the child, inter-generational solidarity, bioethics, development, employment, health, fight against trafficking in human beings and all forms of violence, combating poverty, etc.

 • Europeiska
 • Globala
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

* EU Strategy for equality between women and men post 2015
* Maternal Directive
* ETD
* EP reports on Human rights in EU and worldwide
* MRs on HR
* Family businesses in Europe
* Work-life balance policies

* "Own working fate in own hands" 2012-2014 project with women´s NGOs in the Czech Republic and follow-up


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Initiatives linked to equal opportunities (e.g. Maternity Directive)/Rights of the child: children’s well-being/Fight against juvenile delinquency: “The contribution of EU policies promoting equality between men and women in combating youth crime”/Protection of minors: “Combating sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography”/Fight against trafficking in human beings/Family Platform project/Europe 2020 Strategy: “A strategy for smart, sustainable and inclusive growth”/Stockholm Programme/Citizens’ initiative/Work-free Sunday initiative/2011 European Year of Volunteering/2012 European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations/etc.

Awareness raising campaigns, seminars and training sessions on main EU initiatives and priority topics.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 1   25%: 2

3

1

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Humanitärt bistånd
 • Informationssamhället
 • Inrikes frågor
 • Kommunikation
 • Kultur
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

    Medlemskap

50

AFAMMER(17),
ACTION FAMILLE / ACTIE GEZIN(150),
ÁNO PRE ZIVOT(20),
Asociación MUJER, FAMILIA & TRABAJO(15),
Association FAMILLE d'OULTREMONT(200),
AVENIR DE FEMMES(5),
CHANT D'OISEAU / VOGELZANG(20),
ESPOIR POUR LES FEMMES(5),
FAMILLATHLON(15),
FEMINA EUROPA(50),
FEMME CONTEMPORAINE(50),
FEMMES ET MEDIATION(5),
FEMME+(5),
FÓRUM ZIVOTA(39),
FRAU 2000plus(20),
FUNDACIÓN DE AYUDA A LAS VIUDAS(50),
FUNDACIÓN MADRINA(30),
GOOD SHEPHERD SISTERS(30),
HUNGARIAN WOMEN’S ALLIANCE(17),
LES TROIS POMMIERS(10),
LOBBY LEBEN(20),
MERURBAN(50),
MULHERES EM ACCAO(50),
NOVA ZENA(15),
SOUFFLE DE VIE(5),
SZILÁGYI ERZSÉBET CHARITY(15),
TOLERANCIA ZERO(15),
UNACOPL(150)

 • BELGIEN
 • FRANKRIKE
 • IRLAND
 • LUXEMBURG
 • PORTUGAL
 • RUMÄNIEN
 • SLOVAKIEN
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • UNGERN
 • ÖSTERRIKE

Collaboration with women's and family NGOs in Latin America and the USA.

    Ekonomiska uppgifter

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

3 470 €

 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

0 €

0 €

3 470 €

2 270 €

1 200 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Jana Jamborová