Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

New Women for Europe

Id-nummer i registret: 96939897420-73
Registreringsdag: 2012-01-03 22:28:14

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-03 00:10:46
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-03 00:10:46


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: New Women for Europe
Förkortning: NWFE
Associationsform (rättslig ställning): AISBL
Webbplats: http://www.newwomenforeurope.org/

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Nathalie d'Oultremont
Befattning: President

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Nathalie d'Oultremont
Befattning: President

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Galerie de la Reine  23
1000 Brussels
BELGIEN
Telefon: (+32) 472221489
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: NWFE is an umbrella association, which provides a platform for women’s associations to influence the European political process. NWFE develops a network of women’s NGOs in EU member states and ensures their representation in the European institutions, especially in the European Parliament.

NWFE fulfills its mission by monitoring and influencing processes and policies related especially to the dignity of women, human rights, demography, family, rights of the child, inter-generational solidarity, bioethics, development, employment, health, fight against trafficking in human beings and all forms of violence, combating poverty, etc.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 5
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Initiatives linked to equal opportunities (e.g. Maternity Directive)/Rights of the child: children’s well-being/Fight against juvenile delinquency: “The contribution of EU policies promoting equality between men and women in combating youth crime”/Protection of minors: “Combating sexual abuse and sexual exploitation of children and child pornography”/Fight against trafficking in human beings/Family Platform project/Europe 2020 Strategy: “A strategy for smart, sustainable and inclusive growth”/Stockholm Programme/Citizens’ initiative/Work-free Sunday initiative/2011 European Year of Volunteering/2012 European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations/etc.

Awareness raising campaigns, seminars and training sessions on main EU initiatives and priority topics.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Humanitärt bistånd
 • Informationssamhället
 • Inrikes frågor
 • Kommunikation
 • Kultur
 • Miljö
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 50
Antal medlemsorganisationer: 28
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • AFAMMER (17 Medlemmar)
 • ACTION FAMILLE / ACTIE GEZIN (150 Medlemmar)
 • ÁNO PRE ZIVOT (20 Medlemmar)
 • Asociación MUJER, FAMILIA & TRABAJO (15 Medlemmar)
 • Association FAMILLE d'OULTREMONT (200 Medlemmar)
 • AVENIR DE FEMMES (5 Medlemmar)
 • CHANT D'OISEAU / VOGELZANG (20 Medlemmar)
 • ESPOIR POUR LES FEMMES (5 Medlemmar)
 • FAMILLATHLON (15 Medlemmar)
 • FEMINA EUROPA (50 Medlemmar)
 • FEMME CONTEMPORAINE (50 Medlemmar)
 • FEMMES ET MEDIATION (5 Medlemmar)
 • FEMME+ (5 Medlemmar)
 • FÓRUM ZIVOTA (39 Medlemmar)
 • FRAU 2000plus (20 Medlemmar)
 • FUNDACIÓN DE AYUDA A LAS VIUDAS (50 Medlemmar)
 • FUNDACIÓN MADRINA (30 Medlemmar)
 • GOOD SHEPHERD SISTERS (30 Medlemmar)
 • HUNGARIAN WOMEN’S ALLIANCE (17 Medlemmar)
 • LES TROIS POMMIERS (10 Medlemmar)
 • LOBBY LEBEN (20 Medlemmar)
 • MERURBAN (50 Medlemmar)
 • MULHERES EM ACCAO (50 Medlemmar)
 • NOVA ZENA (15 Medlemmar)
 • SOUFFLE DE VIE (5 Medlemmar)
 • SZILÁGYI ERZSÉBET CHARITY (15 Medlemmar)
 • TOLERANCIA ZERO (15 Medlemmar)
 • UNACOPL (150 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • BELGIEN
 • FRANKRIKE
 • IRLAND
 • LUXEMBURG
 • ÖSTERRIKE
 • PORTUGAL
 • RUMÄNIEN
 • SLOVAKIEN
 • SLOVENIEN
 • SPANIEN
 • TJECKIEN
 • TYSKLAND
 • UNGERN

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Collaboration with women's and family NGOs in Latin America and the USA.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2012 - 12/2012
Total budget: 2 876
därav offentlig finansiering: 0
- från europeiska källor:
- Upphandling: 0
- Bidrag: 0
- nationella källor: 0
- regionala/lokala källor: 0
därav andra källor: 2 876
- gåvor: 1 026
- medlemsavgifter: 1 850
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.

Organisationen har också uppgett att man följer följande uppförandekod eller etiska regler:
Jana Jamborová