Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Union of Czech and Slovak Zoos / Unie českých a slovenských zoologických zahrad

Identifikacijska številka v Registru: 96931688574-70
Datum registracije: 23.4.12 18:44:01

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 27.3.14 14:29:36
Datum zadnje letne spremembe: 27.3.14 14:29:36


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Union of Czech and Slovak Zoos / Unie českých a slovenských zoologických zahrad
Kratica: UCSZOO
Pravni status: Registered Association / zapsaný spolek
Spletna stran: http://www.zoo.cz

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime David Nejedlo
Položaj: President

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Lubomír Moudrý
Položaj: Office Manager / ředitel kanceláře

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: U Trojského zámku  120/3
17100 Praha 7
ČEŠKA
Telefon: (+420) 482710616
Telefaks: (+) 
Drugi podatki: A professional association of licensed zoo operators in the Czech Republic and Slovak Republic, the UCSZOO's decision-making authority is AGM. Managed by the President and the Council, the organisation's daily business is conducted by the Office. / Profesní sdružení provozovatelů zoologických zahrad s licencí v České republice a Slovenské republice. Statutárním orgánem je prezident, orgánem s rozhodující pravomocí je valná hromada. Mezi valnými hromadami organizaci řídí Rada UCSZOO. Plněním běžných úkolů je pověřena kancelář UCSZOO.

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: The UCSZOO's objective is assisting the member zoos in implementing their mission and overall development, especially by promoting mutual cooperation, sharing experience and raising awareness of the public as regards management and conservation of wild animals. In doing so, it also cooperates with governmental and non-governmental organisations and agencies, as well as corporations.

Cílem činnosti Unie je napomáhat zoologickým zahradám v uplatňování jejich poslání a v celkovém rozvoji, zvláště podporou vzájemné spolupráce, zpřístupňováním zkušeností a zvyšováním povědomí veřejnosti v oblasti chovu a ochrany volně žijících druhů zvířat. Dále spolupracuje s vládními i nevládními institucemi a orgány i podnikatelským sektorem.
Interesi organizacije so na ravni:
  • svetovni

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 3
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Environment

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
  • Okolje

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
European Association of Zoos and Aquaria - EAZA (Evropská asociace zoo a akvárií)
World Association of Zoos and Aquariums - WAZA (Světová asociace zoo a akvárií)
International Union for Conservation of Nature - IUCN

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2011 - 12/2011
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
UCSZOO Ethical Code / Etický kodex UCSZOO