Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Union of Czech and Slovak Zoos / Unie českých a slovenských zoologických zahrad

Identifikacijska številka v Registru: 96931688574-70
Datum registracije: 23/04/2012 18:44:01

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 27/03/2014 14:29:36
Datum zadnje letne spremembe: 27/03/2014 14:29:36

Ta zapis je v obliki prejšnjega registra. Ko bo subjekt naslednjič posodabljal podatke, bo oblika spremenjena.
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 27/04/2015

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Union of Czech and Slovak Zoos / Unie českých a slovenských zoologických zahrad

UCSZOO

Registered Association / zapsaný spolek

    Oddelek registracije

II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja

Panožna, gospodarska in poklicna združenja

    Kontaktni podatki

U Trojského zámku, 120/3
17100 Praha 7
ČEŠKA

(+420) 482710616

(+) 

A professional association of licensed zoo operators in the Czech Republic and Slovak Republic, the UCSZOO's decision-making authority is AGM. Managed by the President and the Council, the organisation's daily business is conducted by the Office. / Profesní sdružení provozovatelů zoologických zahrad s licencí v České republice a Slovenské republice. Statutárním orgánem je prezident, orgánem s rozhodující pravomocí je valná hromada. Mezi valnými hromadami organizaci řídí Rada UCSZOO. Plněním běžných úkolů je pověřena kancelář UCSZOO.

    Oseba, ki je pravno odgovorna

David Nejedlo

President

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Lubomír Moudrý

Office Manager / ředitel kanceláře

    Cilji in naloge

The UCSZOO's objective is assisting the member zoos in implementing their mission and overall development, especially by promoting mutual cooperation, sharing experience and raising awareness of the public as regards management and conservation of wild animals. In doing so, it also cooperates with governmental and non-governmental organisations and agencies, as well as corporations.

Cílem činnosti Unie je napomáhat zoologickým zahradám v uplatňování jejich poslání a v celkovém rozvoji, zvláště podporou vzájemné spolupráce, zpřístupňováním zkušeností a zvyšováním povědomí veřejnosti v oblasti chovu a ochrany volně žijících druhů zvířat. Dále spolupracuje s vládními i nevládními institucemi a orgány i podnikatelským sektorem.

svetovni

    Dejavnosti

Environment

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

3

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Okolje

    Članstvo in povezanost z mrežami

European Association of Zoos and Aquaria - EAZA (Evropská asociace zoo a akvárií)
World Association of Zoos and Aquariums - WAZA (Světová asociace zoo a akvárií)
International Union for Conservation of Nature - IUCN

    Finančni podatki

01/2011  -  12/2011

< 50.000  €

0 €

0 €

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.

Organizacija je izjavila, da upošteva tudi naslednji kodeks ravnanja:
UCSZOO Ethical Code / Etický kodex UCSZOO