Cale de navigare

Alte instrumente    Profilul entităţii înregistrate

Union of Czech and Slovak Zoos / Unie českých a slovenských zoologických zahrad

Numărul de identificare din Registru: 96931688574-70
Data înscrierii: 23/04/2012 18:44:01

Informațiile privind această entitate au fost modificate ultima dată la: 27/03/2014 14:29:36
Data ultimei actualizări anuale: 27/03/2014 14:29:36

Această intrare respectă formatul din registrul precedent. Va fi preschimbată în formatul nou atunci când entitatea își va face următoarea actualizare.
Data-limită pentru următoarea actualizare: 27/04/2015

    Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Union of Czech and Slovak Zoos / Unie českých a slovenských zoologických zahrad

UCSZOO

Registered Association / zapsaný spolek

    Secțiunea de înregistrare

II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale

Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

    Date de contact

U Trojského zámku, 120/3
17100 Praha 7
REPUBLICA CEHĂ

(+420) 482710616

(+) 

A professional association of licensed zoo operators in the Czech Republic and Slovak Republic, the UCSZOO's decision-making authority is AGM. Managed by the President and the Council, the organisation's daily business is conducted by the Office. / Profesní sdružení provozovatelů zoologických zahrad s licencí v České republice a Slovenské republice. Statutárním orgánem je prezident, orgánem s rozhodující pravomocí je valná hromada. Mezi valnými hromadami organizaci řídí Rada UCSZOO. Plněním běžných úkolů je pověřena kancelář UCSZOO.

    Persoana care deţine răspunderea juridică

Domnul  David Nejedlo

President

    Persoana responsabilă de relațiile cu UE

Domnul  Lubomír Moudrý

Office Manager / ředitel kanceláře

    Obiective şi misiuni

The UCSZOO's objective is assisting the member zoos in implementing their mission and overall development, especially by promoting mutual cooperation, sharing experience and raising awareness of the public as regards management and conservation of wild animals. In doing so, it also cooperates with governmental and non-governmental organisations and agencies, as well as corporations.

Cílem činnosti Unie je napomáhat zoologickým zahradám v uplatňování jejich poslání a v celkovém rozvoji, zvláště podporou vzájemné spolupráce, zpřístupňováním zkušeností a zvyšováním povědomí veřejnosti v oblasti chovu a ochrany volně žijících druhů zvířat. Dále spolupracuje s vládními i nevládními institucemi a orgány i podnikatelským sektorem.

mondial

    Activități

Environment

    Numărul de persoane implicate în activitățile descrise în caseta de mai sus

3

    Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

    Domenii de interes

  • Mediu

    Membri și afiliere

European Association of Zoos and Aquaria - EAZA (Evropská asociace zoo a akvárií)
World Association of Zoos and Aquariums - WAZA (Světová asociace zoo a akvárií)
International Union for Conservation of Nature - IUCN

    Date financiare

01/2011  -  12/2011

< 50.000  €

0 €

0 €

    Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
UCSZOO Ethical Code / Etický kodex UCSZOO