Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

International Confederation of Inspection and Certification Organizations

Identifikavimo numeris Registre: 96818506624-46
Registracijos data: 09/09/2011 12:35:58

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 01/02/2016 12:37:57
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 01/02/2016 12:37:57
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 01/02/2017

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

International Confederation of Inspection and Certification Organizations

CEOC International

aisbl

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Rue du Commerce, 20-22
1000 Brussels
BELGIJA

(+32)2 511 50 65

    Teisiškai atsakingas asmuo

Drewin Nieuwenhuis

Secretary General

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Franziska Kassler

International Affairs Manager

    Tikslai ir uždaviniai

CEOC International was created in 1961, as a not-for-profit organization registered under Belgian law that represents 30 independent inspection and certification organization in 19 countries. Its headquarters are based in Brussels.

CEOC International is the European trade association which represents the independent inspection and certification organisations, whose members are acknowledged by the national authorities as fulfilling the competency standards of statutory and non-statutory safety inspection and certification. Through their work CEOC International members ensure the safety of equipment, reduce the risk of accidents, protect the environment and set and influence high standards throughout the world.

The confederation represents the joint interests of many of the world’s leading inspection and certification companies, employing more than 100,000 highly qualified persons, of which over 62,000 are graduate engineers and technicians.

CEOC members are world-wide involved in the periodical inspection of technical installations as well as the certification of new products and services to protect the workers and citizens of Europe against unsafe products and technical installations.

 • Europos
 • pasaulinio

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

For 2016:
Single Market Strategy; Consumer Protection and Market Surveillance Package; Medical Devices and In vitro diagnostic medical devices directives; all legislation related to the New Legislative Framework and the Alignment Package; TTIP and other trade agreements

Once per year CEOC International, together with its partner organsations, organises the International Safety Conference in Brussels. During this event we bring together relevant stakeholders from the EU institutions, consumer and industry associations and the TIC sector in order to provide a better understanding of TIC related activities.
Additionally, we publish an Annual Report, monthly Newsletters and several Special Briefings throughout the year.


 

Non

Non

Non

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

50%: 5  

5

2,5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Franziska Susanne KASSLER 09/01/2016 08/01/2017
Drewinus NIEUWENHUIS 09/01/2016 08/01/2017

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Energetika
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Prekyba
 • Transportas
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

http://www.ceoc.com/memberslist.aspx

ISO/IEC, CEN/CENELEC, IAF, ILAC, EA

    Finansiniai duomenys

01/2015  -  12/2015

>= 200 000 € ir < 299 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

CEOC International finances its activities purely through membership fee.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.