Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

International Confederation of Inspection and Certification Organizations

Identifikavimo numeris Registre: 96818506624-46
Registracijos data: 11.9.9 12.35.58

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.9.5 14.50.49
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.9.5 14.50.49


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: International Confederation of Inspection and Certification Organizations
Akronimas: CEOC International
Teisinis statusas: aisbl
Svetainė: http://www.ceoc.com/

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Drewin Nieuwenhuis
Pareigos: Secretary General

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Franziska Kassler
Pareigos: International Affairs Manager

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Rue du Commerce  20-22
1000 Brussels
BELGIJA
Telefono numeris: (+32) 2 511 50 65
Faksas: (+32) 2 502 50 47
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: CEOC International was created in 1961, as a not-for-profit organization registered under Belgian law that represents 27 independent inspection and certification organization in 17 countries. Its headquarters are based in Brussels.

CEOC International is the European trade association which represents the independent inspection and certification organisations, whose members are acknowledged by the national authorities as fulfilling the competency standards of statutory and non-statutory safety inspection and certification. Through their work CEOC International members ensure the safety of equipment, reduce the risk of accidents, protect the environment and set and influence high standards throughout the world.

The confederation represents the joint interests of many of the world’s leading inspection and certification companies, employing more than 111,000 highly qualified persons, of which over 62,000 are graduate engineers and technicians.

CEOC members are world-wide involved in the periodical inspection of technical installations as well as the certification of new products and services to protect the workers and citizens of Europe against unsafe products and technical installations.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 4
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Franziska Susanne KASSLER 15.1.9 16.1.7
Drewinus NIEUWENHUIS 14.7.26 15.7.24
Diana Popa 14.8.7 15.8.5
Zlatina Zheleva 15.1.9 16.1.7
Laura Martin 14.8.7 15.8.5

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


Monitoring developments of the revision of the Product Safety and Market Surveillance Package.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Aplinka
 • Energetika
 • Maisto sauga
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Transportas
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 70 000
Narių organizacijų skaičius: 29
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
 • TÜV AUSTRIA (1 Nariai)
 • Vinçotte (1 Nariai)
 • Apragaz (1 Nariai)
 • Directorate General -Technical Inspection- at State Agency for Metrolo (1 Nariai)
 • Strojírenský Zkusební Ústav - SZU (1 Nariai)
 • Force Technology (1 Nariai)
 • Inspecta Oy (1 Nariai)
 • DEKRA SE (1 Nariai)
 • TÜV Rheinland Group (1 Nariai)
 • Verband der TÜV - VdTÜV (1 Nariai)
 • TÜV Süd Group (1 Nariai)
 • Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INA (1 Nariai)
 • RINA SERVICES S.p.A. (1 Nariai)
 • liftinstituut (1 Nariai)
 • Transportowy Dozor Techniczny TDT (1 Nariai)
 • Urzad Dozoru Technicznego - UDT (1 Nariai)
 • Compania Naţionalǎ Pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridica (1 Nariai)
 • Technická Inšpekcia a.s. (1 Nariai)
 • Schweizerischer Verein für technische Inspektionen - SVTI (1 Nariai)
 • Lloyd’s Register Group - Energy Business (1 Nariai)
 • Safety Assessment Federation - SAFed (1 Nariai)
 • Instituto de Soldadura e Qualidade - ISQ (1 Nariai)
 • TUV Nord Systems (1 Nariai)
 • Apave (1 Nariai)
 • ISCIR (1 Nariai)
 • MKEH (1 Nariai)
 • UL (1 Nariai)
 • DNV GL (1 Nariai)
 • PGM Inspection (1 Nariai)
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • AUSTRIJA
 • BELGIJA
 • BULGARIJA
 • ČEKIJOS RESPUBLIKA
 • DANIJA
 • ISPANIJA
 • ITALIJA
 • JUNGTINĖ KARALYSTĖ
 • LENKIJA
 • NYDERLANDAI
 • PORTUGALIJA
 • PRANCŪZIJA
 • RUMUNIJA
 • SLOVAKIJA
 • SUOMIJA
 • VENGRIJA
 • VOKIETIJA

 • NORVEGIJA
 • ŠVEICARIJA
 • TURKIJA
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
ISO/IEC, CEN/CENELEC, IAF, ILAC, EA

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 01/2014
Bendras biudžetas: 500 000
viešųjų lėšų dalis:
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 500 000
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai: 500 000
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.