Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

International Confederation of Inspection and Certification Organizations

Идентификационен номер в Регистъра: 96818506624-46
Дата на регистрация: 11-9-9 12:35:58

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-7-24 14:55:13
Последната годишна актуализация е извършена на 13-9-11 9:49:29


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: International Confederation of Inspection and Certification Organizations
Инициали: CEOC International
Правен статут: aisbl
Уебсайт: http://www.ceoc.com/

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Drewin Nieuwenhuis
Длъжност: Secretary General

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Госпожица  Franziska Kassler
Длъжност: International Affairs Manager

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Rue du Commerce  20-22
1000 Brussels
БЕЛГИЯ
Телефонен номер: (+32) 2 511 50 65
Факс: (+32) 2 502 50 47
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: CEOC International was created in 1961, as a not-for-profit organization registered under Belgian law that represents 27 independent inspection and certification organization in 17 countries. Its headquarters are based in Brussels.

CEOC International is the European trade association which represents the independent inspection and certification organisations, whose members are acknowledged by the national authorities as fulfilling the competency standards of statutory and non-statutory safety inspection and certification. Through their work CEOC International members ensure the safety of equipment, reduce the risk of accidents, protect the environment and set and influence high standards throughout the world.

The confederation represents the joint interests of many of the world’s leading inspection and certification companies, employing more than 111,000 highly qualified persons, of which over 62,000 are graduate engineers and technicians.

CEOC members are world-wide involved in the periodical inspection of technical installations as well as the certification of new products and services to protect the workers and citizens of Europe against unsafe products and technical installations.
Интересите на организацията са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 3
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Franziska Susanne KASSLER 13-11-14 14-10-31
Drewinus NIEUWENHUIS 14-7-26 15-7-24

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


Monitoring developments of the revision of the Product Safety and Market Surveillance Package.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Безопасност на храните
 • Вътрешен пазар
 • Енергетика
 • Научни изследвания и технологии
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Потребители
 • Транспорт

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 70 000
Брой на членуващите организации: 27
Членуващи организации (Брой членове) :
 • TÜV AUSTRIA (1 Членове)
 • Vinçotte (1 Членове)
 • Apragaz (1 Членове)
 • Directorate General -Technical Inspection- at State Agency for Metrolo (1 Членове)
 • Strojírenský Zkusební Ústav - SZU (1 Членове)
 • Force Technology (1 Членове)
 • Inspecta Oy (1 Членове)
 • DEKRA SE (1 Членове)
 • TÜV Rheinland Group (1 Членове)
 • Verband der TÜV - VdTÜV (1 Членове)
 • TÜV Süd Group (1 Членове)
 • Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INA (1 Членове)
 • RINA SERVICES S.p.A. (1 Членове)
 • liftinstituut (1 Членове)
 • Transportowy Dozor Techniczny TDT (1 Членове)
 • Urzad Dozoru Technicznego - UDT (1 Членове)
 • Compania Naţionalǎ Pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridica (1 Членове)
 • Technická Inšpekcia a.s. (1 Членове)
 • Schweizerischer Verein für technische Inspektionen - SVTI (1 Членове)
 • Lloyd’s Register Group - Energy Business (1 Членове)
 • Safety Assessment Federation - SAFed (1 Членове)
 • Instituto de Soldadura e Qualidade - ISQ (1 Членове)
 • TUV Nord Systems (1 Членове)
 • Apave (1 Членове)
 • ISCIR (1 Членове)
 • MKEH (1 Членове)
 • UL (1 Членове)
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • АВСТРИЯ
 • БЕЛГИЯ
 • БЪЛГАРИЯ
 • ГЕРМАНИЯ
 • ДАНИЯ
 • ИСПАНИЯ
 • ИТАЛИЯ
 • НИДЕРЛАНДИЯ
 • ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
 • ПОЛША
 • ПОРТУГАЛИЯ
 • РУМЪНИЯ
 • СЛОВАКИЯ
 • УНГАРИЯ
 • ФИНЛАНДИЯ
 • ФРАНЦИЯ
 • ЧЕШКА РЕПУБЛИКА

 • ШВЕЙЦАРИЯ
Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
ISO/IEC, CEN/CENELEC, IAF, ILAC, EA

Финансови данни

Отчетна година: 01/2012 - 01/2013
Общ бюджет: 500 000
от който публични средства:
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници:
- от регионални източници:
други източници: 500 000
- дарения:
- членски вноски: 500 000
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.