Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.

Numărul de identificare din Registru: 96816064173-47
Data înscrierii: 14.09.2010 10:51:39

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 21.08.2014 15:33:48
Data ultimei actualizări anuale: 21.08.2014 15:33:48


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: BVI Bundesverband Investment und Asset Management e.V.
Acronim: BVI
Statut juridic: eingetragener Verein
Site internet: http://www.bvi.de

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Asociaţii comerciale, de afaceri şi profesionale

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Thomas Richter
Funcţie: Hauptgeschäftsführer

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Doamna  Magdalena Kuper
Funcţie: Abteilungsdirektorin

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Bockenheimer Anlage  15
60322 Frankfurt am Main
GERMANIA
Numărul de telefon: (+4969) 1540900
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: Büro Berlin, Unter den Linden 42, 10117 Berlin
Telefon (+4930)20658771


Büro Brüssel:
Rue du Commerce 20-22, B-1000 Brüssel, Telefon (+32 2) 514 6764

ab 13.8.14 Rue du Trone 14-16, B-1000 Brüssel, Telefon unverändert

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: Der BVI vertritt die Rechte und Interessen seiner Mitglieder, berät diese in Rechts- und Steuerfragen und unterrichtet sie über branchenrelevante Entwicklungen. Vor diesem Hintergrund steht der BVI für Politik und Behörden als Ansprechpartner für alle Fragen zur Verfügung, die die Investmentbranche direkt oder indirekt betreffen. Mit der regelmäßigen, aktuellen und umfassenden Information der Medien sorgt der BVI für Transparenz und eine stärkere Verankerung der Investmentidee im öffentlichen Bewußtsein. Der BVI informiert auch die Anleger mit einem breiten Angebot an Publikationen, einem umfangreichen Internet-Auftritt sowie durch Auftritte auf Anlegermessen über das Produkt Investmentfonds. Schließlich pflegt der BVI Beziehungen zu Verbänden und Wirtschaftsvereinigungen, die der Investmentidee förderlich sind.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 52
Informații complementare: 52 Personen arbeiten insgesamt für den Verband. 16 Personen sind materiell mit EU-Themen befasst.

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Axel Willger 27.08.2014 21.08.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Der BVI wirkt auf die Einhaltung der Interessen seiner Mitglieder im regulatorischen Umfeld hin. Dabei steht insbesondere das Investmentrecht (auf EU-Ebene die OGAW-Richtlinie und die AIFM-Richtlinie) im Fokus der Lobbyaktivitäten des BVI. Auch bestimmte Aspekte des Kapitalmarkt- und des Bankenrechts sind für die BVI-Mitglieder von Bedeutung. Zunehmend relevant sind darüber hinaus die Rahmenbedingungen für die betriebliche und private Altersvorsorge, in die die Mitgliedsgesellschaften des BVI immer stärker engagiert sind.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Concurenţă
 • Consumatori
 • Întreprinderi
 • Piaţă internă
 • Societate informaţională

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Der BVI ist Mitglied in der Europäischen Investmentfondsvereinigung EFAMA und setzt sich dort aktiv für die Verwirklichung der Investmentidee auf europäischer Ebene sowie für die Wahrung der Belange der deutschen Fondsbranche ein. Im internationalen Kontext wirkt der BVI im Rahmen der Internationalen Investmentfondsorganisation IIFA darauf hin, angemessene Rahmenbedingungen für die Aktivitäten der Verwaltungsgesellschaften zu schaffen.

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: >= 700000  € şi < 800000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Das Budget des BVI speist sich aus den Beiträgen seiner Mitglieder. Neben Kapitalanlagegesellschaften und Vermögensverwaltern als Vollmitglieder hat der BVI auch Informationsmitglieder, die sich vornehmlich aus den branchennahen Dienstleistungsbereichen rekrutieren.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.