Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Verband der pyrotechnischen Industrie

Id-nummer i registret: 96771571148-58
Registreringsdag: 16/02/2009 17:18:24

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 28/01/2016 16:21:48
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 28/01/2016 16:21:48
Sista dag för nästa uppdatering är den: 28/01/2017

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Verband der pyrotechnischen Industrie

VPI

Verband

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

An der Pönt, 48
40885 Ratingen
TYSKLAND

(+49)2102186200

    Juridiskt ansvarig

Klaus Gotzen

Geschäftsführer

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Klaus Gotzen

Geschäftsführer

    Mål och uppdrag

Der VPI betreut Hersteller und Vertreiber von Silvester-, Groß- und Bühnenfeuerwerk sowie pyrotechnischer Munition. Aufgabe des VPI ist die Wahrnehmung der wirtschaftlichen und technischen Fachinteressen.

 • Europeiska
 • Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Richtlinie 2013/29/EU


 

Nej

Nej

Mitarbeit in der European Working Group Pyrotechnics

Nej

Nej

Mitarbeit bei der Richtlinie 2007/23/EG.

Mitarbeit bei der European Working Group Pyrotechnics.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

50%: 1  

1

0,5

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

    Medlemskap

Der VPI ist innerhalb des Fachverbandes Industrie verschiedener Eisen- und Stahlwaren e.V. organisiert, der einer der Fachverbände des Wirtschaftverband Stahl- und Metallverarbeitung (WSM) ist. Über den WSM ist auch eine Anbindung an den Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI) gegeben.
Darüber hinaus ist der VPI Mitglied in der European Firewoks Association (EUFIAS)und der International Fireworks Association (IFA).

    Ekonomiska uppgifter

01/2015  -  12/2015

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.