Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Verband der pyrotechnischen Industrie

Id-nummer i registret: 96771571148-58
Registreringsdag: 2009-02-16 17:18:24

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-20 08:31:54
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-20 08:31:54


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Verband der pyrotechnischen Industrie
Förkortning: VPI
Associationsform (rättslig ställning): Verband
Webbplats: http://www.feuerwerk-vpi.de

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Klaus Gotzen
Befattning: Geschäftsführer

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Klaus Gotzen
Befattning: Geschäftsführer

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: An der Pönt  48
40885 Ratingen
TYSKLAND
Telefon: (+49) 2102186200
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Der VPI betreut Hersteller und Vertreiber von Silvester-, Groß- und Bühnenfeuerwerk sowie pyrotechnischer Munition. Aufgabe des VPI ist die Wahrnehmung der wirtschaftlichen und technischen Fachinteressen.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Mitarbeit bei der Richtlinie 2007/23/EG.

Mitarbeit bei der European Working Group Pyrotechnics.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Handel
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Transporter 
 • Tullar
 • Utrikes- och säkerhetspolitik
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Der VPI ist innerhalb des Fachverbandes Industrie verschiedener Eisen- und Stahlwaren e.V. organisiert, der einer der Fachverbände des Wirtschaftverband Stahl- und Metallverarbeitung (WSM) ist. Über den WSM ist auch eine Anbindung an den Bundesverband der Deutschen Industrie e. V. (BDI) gegeben.
Darüber hinaus ist der VPI Mitglied in der European Firewoks Association (EUFIAS)und der International Fireworks Association (IFA).

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.