Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Association Bourgogne Franche-Comté Europe

Id-nummer i registret: 96737783077-62
Registreringsdag: 2010-01-18 11:29:09

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-12-22 09:26:45
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-12-22 09:26:45


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Association Bourgogne Franche-Comté Europe
Förkortning:
Associationsform (rättslig ställning): Association française loi 1901
Webbplats: http://bfce.eu

Sektioner

Sektion: VI – Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.
och närmare bestämt: Lokala, regionala och kommunala myndigheter (under nationell nivå)

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Marie-Guite Dufay
Befattning: Présidente du Conseil régional de Franche-Comté

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Christophe Goult
Befattning: Directeur

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Boulevard de la Trémouille  16
Box: 23502
21035 Dijon
FRANKRIKE
Telefon: (+33) 0380443533
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter: Bureau Bourgogne Franche-Comté Europe
Rue d'Arlon 55
B - 1040 Bruxelles
+32(0)2 2311050
office@bfce.eu

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: L'association Bourgogne Franche-Comté Europe a été créée par les Conseils régionaux de Bourgogne et Franche-Comté. Elle associe des collectivités locales et régionales. Il s'agit de la structure juridique qui porte le Bureau Bourgogne Franche-Comté Europe dont les missions sont les suivantes :

- le Bureau BFCE est un relais régional auprès des institutions européennes : il facilite les échanges entre l’Europe et les régions. Il leur permet de dialoguer avec la Commission européenne lors de l’initiative législative et réglementaire. Il leur donne un poids lors de l’adoption des décisions via les négociations au Parlement et au Conseil ou les avis émis par le Comité des régions et le Comité Economique et Social Européen :

- le Bureau BFCE accompagne le développement de projets locaux à vocation européenne : il aide les porteurs de projets bourguignons ou francs-comtois à solliciter des financements communautaires. Il les accompagne dans la rédaction et la présentation de leurs dossiers, pour répondre aux exigences des appels à propositions ;

- le Bureau BFCE forme et informe les décideurs locaux :il permet aux décideurs locaux de maîtriser le fonctionnement des institutions communautaires et le processus décisionnel, afin de défendre les priorités et projets régionaux. Il les tient également informés des politiques et programmes de financement en cours. Il répond par ailleurs aux questions des collectivités territoriales et des opérateurs locaux sur l’actualité ;

- le Bureau BFCE anime le dialogue avec les institutions européennes : il coordonne les échanges entre les services des collectivités. Il propose aux élus locaux et aux agents territoriaux des réunions de travail thématiques avec des représentants des institutions européennes. Il accompagne les échanges entre les élus et acteurs régionaux et les parlementaires et fonctionnaires européens afin de valoriser les dossiers régionaux. Il contribue à l’accueil, à Bruxelles, de groupes s’intéressant à l’Europe dans un cadre professionnel, institutionnel, scolaire ou associatif.

- le Bureau BFCE représente les intérêts des collectivités membres de l’association BFCE : il participe aux réunions d’information organisées par la Commission, le Parlement, le Comité des régions, la Représentation permanente française et les organismes européens.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 3
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


- Faciliter les échanges entre les collectivités locales et régionales et les institutions et organes communautaires.

- Faciliter les échanges entre les collectivités locales et régionales et les représentations d'intérêts présents à Bruxelles.

- Aider les porteurs de projets bourguignons ou francs-comtois à solliciter des financements dans le cadre des programmes communautaires.

- Participer au processus décisionnel en participant aux consultations publiques proposées par la Commission européenne.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Humanitärt bistånd
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 0
Antal medlemsorganisationer: 14
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
 • Conseil régional de Bourgogne (0 Medlemmar)
 • Conseil régional de Franche-Comté (0 Medlemmar)
 • Conseil général du Doubs (0 Medlemmar)
 • Conseil général du Jura (0 Medlemmar)
 • Conseil général du Territoire de Belfort (0 Medlemmar)
 • Communauté d’agglomération de Belfort (0 Medlemmar)
 • Communauté d’agglomération du Grand Besançon (0 Medlemmar)
 • Communauté d’agglomération du Grand Dijon (0 Medlemmar)
 • Communauté d’agglomération de Nevers (0 Medlemmar)
 • Communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard (0 Medlemmar)
 • Communauté urbaine Le Creusot-Montceau (0 Medlemmar)
 • Ville de Mâcon (0 Medlemmar)
 • Communauté d'agglomération du Grand Chalon (0 Medlemmar)
 • Communauté d'agglomération de Vesoul (0 Medlemmar)
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:
 • FRANKRIKE

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
Le Bureau Bourgogne Franche-Comté Europe est membre du réseau ERRIN (European regions research and innovation network).

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2014 - 12/2014
Total budget: 297 000
därav offentlig finansiering: 297 000
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor: 297 000
därav andra källor:
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.