Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Association Bourgogne Franche-Comté Europe

Id-nummer i registret: 96737783077-62
Registreringsdag: 18/01/2010 11:29:09

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 06/02/2015 09:36:38
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 06/02/2015 09:36:38
Sista dag för nästa uppdatering är den: 06/02/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Association Bourgogne Franche-Comté Europe

Association française loi 1901

    Val av sektion

VI - Organisationer som företräder lokala, regionala och kommunala myndigheter, övriga offentliga eller blandade enheter etc.

Regionala strukturer

    Adressuppgifter

Boulevard de la Trémouille, 16
Box: 23502
21035 Dijon
FRANKRIKE

(+33) 0380443533

rue d'arlon 55
Box: 1040
1040 Bruxelles
BELGIEN

(+32) 22311050

    Juridiskt ansvarig

Marie-Guite Dufay

Présidente du Conseil régional de Franche-Comté

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Christophe Goult

Directeur

    Mål och uppdrag

L'association Bourgogne Franche-Comté Europe a été créée par les Conseils régionaux de Bourgogne et Franche-Comté. Elle associe des collectivités locales et régionales. Il s'agit de la structure juridique qui porte le Bureau Bourgogne Franche-Comté Europe dont les missions sont les suivantes :

- le Bureau BFCE est un relais régional auprès des institutions européennes : il facilite les échanges entre l’Europe et les régions. Il leur permet de dialoguer avec la Commission européenne lors de l’initiative législative et réglementaire. Il leur donne un poids lors de l’adoption des décisions via les négociations au Parlement et au Conseil ou les avis émis par le Comité des régions et le Comité Economique et Social Européen :

- le Bureau BFCE accompagne le développement de projets locaux à vocation européenne : il aide les porteurs de projets bourguignons ou francs-comtois à solliciter des financements communautaires. Il les accompagne dans la rédaction et la présentation de leurs dossiers, pour répondre aux exigences des appels à propositions ;

- le Bureau BFCE forme et informe les décideurs locaux :il permet aux décideurs locaux de maîtriser le fonctionnement des institutions communautaires et le processus décisionnel, afin de défendre les priorités et projets régionaux. Il les tient également informés des politiques et programmes de financement en cours. Il répond par ailleurs aux questions des collectivités territoriales et des opérateurs locaux sur l’actualité ;

- le Bureau BFCE anime le dialogue avec les institutions européennes : il coordonne les échanges entre les services des collectivités. Il propose aux élus locaux et aux agents territoriaux des réunions de travail thématiques avec des représentants des institutions européennes. Il accompagne les échanges entre les élus et acteurs régionaux et les parlementaires et fonctionnaires européens afin de valoriser les dossiers régionaux. Il contribue à l’accueil, à Bruxelles, de groupes s’intéressant à l’Europe dans un cadre professionnel, institutionnel, scolaire ou associatif.

- le Bureau BFCE représente les intérêts des collectivités membres de l’association BFCE : il participe aux réunions d’information organisées par la Commission, le Parlement, le Comité des régions, la Représentation permanente française et les organismes européens.

regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

cohésion, développement rural, transports, énergie, environnement, recherche, innovation, culture, éducation, relations extérieures, jeunesse, citoyenneté, aides d'Etat


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

- Faciliter les échanges entre les collectivités locales et régionales et les institutions et organes communautaires.

- Faciliter les échanges entre les collectivités locales et régionales et les représentations d'intérêts présents à Bruxelles.

- Aider les porteurs de projets bourguignons ou francs-comtois à solliciter des financements dans le cadre des programmes communautaires.

- Participer au processus décisionnel en participant aux consultations publiques proposées par la Commission européenne.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

100%: 3  

3

3

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Budget
 • Energi
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Humanitärt bistånd
 • Idrott
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Kultur
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Regionalpolitik
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 
 • Ungdom
 • Utbildning
 • Utrikespolitik/Yttre förbindelser
 • Utveckling
 • Utvidgning

    Medlemskap

0

Conseil régional de Bourgogne(0),
Conseil régional de Franche-Comté(0),
Conseil général du Doubs(0),
Conseil général du Jura(0),
Conseil général du Territoire de Belfort(0),
Communauté d’agglomération de Belfort(0),
Communauté d’agglomération du Grand Besançon(0),
Communauté d’agglomération du Grand Dijon(0),
Communauté d’agglomération de Nevers(0),
Communauté d’agglomération du Pays de Montbéliard(0),
Communauté urbaine Le Creusot-Montceau(0),
Ville de Mâcon(0),
Communauté d'agglomération du Grand Chalon(0),
Communauté d'agglomération de Vesoul(0)

 • FRANKRIKE

Le Bureau Bourgogne Franche-Comté Europe est membre du réseau ERRIN (European regions research and innovation network).

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

297 000 €

297 000 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

297 000 €

0 €

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.